Trang chủ

Đầu trang

Quý bằng hữu thân mến,

Mải mê mùa Vu Lan báo hiếu song thân, Chưởng Đăng Cung Nữ và Bé Long đã quên mất Trung Thu đang đến rất gần, chưa kịp giăng hoa kết đèn tại thôn trấn. Phen này, nếu Đại Sự Lão Lão biết chuyện sẽ lấy làm không vui vì không muốn Thất Đại Thành Thị và thôn trấn mất đi bản sắc tinh tế trong mùa sự kiện Lồng Đèn năm nay.

Mong Quý đại hiệp xưa nay luôn mến mộ, luôn ủng hộ Chưởng Đăng Cung Nữ và Bé Long tương trợ. Hãy giúp một tay sưu tầm các lồng đèn bươm bướm, lồng đèn cá chép, giấy màu, nến thơm.... để cùng thắp đèn trông trăng, bỏ qua loan đao múa kiếm, cùng thưởng lãm ý vị trung thu!

Giới thiệu chung

 • Thời gian diễn ra: Từ 01/09/2015 đến 23h59 ngày 30/09/2015.
 • Đối tượng tham gia: Nhân sĩ cấp 150 trở lên, trùng sinh không giới hạn đẳng cấp.

NPCs và vật phẩm liên quan

Tên NPCGhi chú

Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi vật phẩm Lồng Đèn Cá Chép
  • Nhận thưởng mốc Lồng Đèn Bươm Bướm
  • Nhận thưởng hàng ngày sử dụng Lồng Đèn Bươm Bướm
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 30/09/2015.

Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng: Đổi vật phẩm Nến Thơm.
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 30/09/2015.

Bé Long
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng: Đổi vật phẩm Âm Khiêu Đơn và Dương Khiêu Đơn.
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 30/09/2015

Lồng Đèn Bươm Bướm
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 5 xu
 • Tính chất: Xếp chồng: 200 cái/ 1 ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop: 0 lượng
 • Nhấn chuột phải để sử dụng, nhận được phần thưởng
 • Lưu ý: Hành trang nhân vật phải còn 05 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Giới hạn: Mỗi người chơi chỉ sử dụng tối đa 4000 Lồng Đèn Bươm Bướm
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/09/2015.

Túi Lồng Đèn
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 250 xu
 • Tính chất: Xếp chồng: 200 cái/ 1 ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop: 0 lượng
 • Nhấn chuột phải để sử dụng, nhận được 50 Lồng Đèn Bươm Bướm
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/09/2015.

Lồng Đèn Cá Chép
 • Nguồn gốc: Có được khi đổi ở Đại Sự Lão Lão
 • Tính chất: Xếp chồng: 200 cái/ 1 ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop: 0 lượng
 • Nhấn chuột phải để sử dụng, nhận được phần thưởng
 • Lưu ý: Hành trang nhân vật phải còn 05 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm
 • Giới hạn: Mỗi người chơi chỉ sử dụng tối đa 2000 Lồng Đèn Cá Chép
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/09/2015.
 
Lồng Đèn Thường | Giấy Kiếng
 • Nguồn gốc:
  • Lồng Đèn Thường: Tham gia đánh quái tại Sa Mạc 3
  • Giấy Kiếng: Tham gia đánh quái tại Trường Bạch Sơn Nam
 • Tính chất: Xếp chồng: 200 cái/ 1 ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop: 0 lượng
 • Công dụng: Dùng để đổi Lồng Đèn Cá Chép ở NPC Đại Sự Lão Lão
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/09/2015.

Nến Thơm
 • Nguồn gốc: Có được khi tham gia sự kiện
 • Tính chất: Xếp chồng: 200 cái/ 1 ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop: 0 lượng
 • Công dụng: Dùng để đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/09/2015.
 
Nến Thơm Thượng Hạng/Hảo Hạng
 • Nguồn gốc: Có được khi đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Tính chất: Xếp chồng: 200 cái/ 1 ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop: 0 lượng
 • Lưu ý: Hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm
 • Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ sử dụng tối đa mỗi loại 10 vật phẩm/sự kiện
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/09/2015.

Thiên Linh Đơn
 • Nguồn gốc:
  • Phần thưởng ngẫu nhiên trong sự kiện
  • Nhận thưởng đạt mốc sử dụng 4.000 Lồng Đèn Bươm Bướm.
 • Công dụng: Dùng để đổi Âm Khiêu Đơn & Dương Khiêu Đơn ở NPC Bé Long.
 • Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn.