Chương trình Bạch Hổ Lệnh là sự kiện hấp dẫn nhất diễn ra tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí trong những tháng cuối năm 2011. Và khi sở hữu được mã thẻ Bạch Hổ Lệnh, tất cả những nhân vật thuộc đối tượng 1 & 2 theo quy định thì sẽ sẽ có cơ hội nhận những vật phẩm giá trị thông qua phần thưởng tân thủ, phần thưởng hàng ngày và cuối tuần, phần thưởng thăng cấp, phần thưởng điểm Thú nuôi, ... Hãy nhanh tay sở hữu và khám phá những bí ẩn từ Bạch Hổ Lệnh.

Phần thưởng hỗ trợ tân thủ

 • Nhân sĩ thuộc đối tượng 1: Nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang nhận thưởng nếu thỏa điều kiện:
Điều kiện Phần thưởng Hạn sử dụng Ghi chú
Đẳng cấp dưới 150 Được thăng lên
đẳng cấp 150
-
 • Trang bị Thương Lang: Tùy chọn hệ phái.
 • Ứng với mỗi phần thưởng, nhận tối đa 1 lần/nhân vật.
 • Yêu cầu: Hành trang phải còn ít nhất 60 ô trống.
1 Thần Hành Phù 30 ngày
1 Thổ Địa Phù
(sử dụng vô hạn)
1 Ngựa Phi Vân
1 bộ trang bị
Thương Lang
Không giới hạn

Phần thưởng hàng ngày

 • Từ thứ Hai đến thứ Năm: Nhân sĩ thuộc đối tượng 1 và 2, khi nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang có thể nhận các phần thưởng sau:
Phần thưởng Số lượng Ghi chú
Lệnh Bài Phong Lăng Độ 1
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Nhận phần thưởng này 1 lần/ngày/nhân vật.
 • Nhận tối đa gói phần thưởng này 30 lần/nhân vật.
 • Yêu cầu: Hành trang phải còn ít nhất 10 ô trống.
Lệnh bài Vi Sơn Đảo 1
Sát thủ giản cấp 90 (hệ Kim) 1
Tống Kim Phi Tốc Hoàn 10
Lệnh Bài 10
Tiên Thảo Lộ 3
Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (100) 1
40 Vạn lượng 1

Phần thưởng cuối tuần

 • Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật: Nhân sĩ thuộc đối tượng 1 và 2, khi nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang có thể nhận các phần thưởng sau:
Phần thưởng Số lượng Ghi chú
Lệnh bài Phong Lăng Độ 1
 • Hạn sử dụng: 30 ngày.
 • Nhận phần thưởng này 1 lần/ngày/nhân vật.
 • Nhận tối đa gói phần thưởng này 24 lần/nhân vật.
 • Yêu cầu: Hành trang phải còn ít nhất 20 ô trống.
Lệnh bài Vi Sơn Đảo 1
Sát Thủ Giản cấp 90 (hệ Kim) 1
Tống Kim Phi Tốc Hoàn 10
Lệnh Bài 10
Tiên Thảo Lộ 6
Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (100) 1
40 Vạn lượng 1
Viêm Đế Lệnh 1
Mật Thư Dã Tẩu 2
Phú Quý Cẩm Hạp 2
Hạt Thiên Tuế 2

Phần thưởng thăng cấp

 • Nhân sĩ thuộc đối tượng 1 & 2: Có đẳng cấp từ 150 – 159 thì mới có thể nhận nhiệm vụ thăng cấp (khi nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang):

 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Phải thực hiện tất cả các điều kiện sau.
Tên tính năng Điều kiện cần hoàn thành
Tống Kim Đạt được 1.000 điểm tích lũy Tống Kim trở lên
Phong Lăng Độ Tiêu diệt được 68 Thủy Tặc
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành 5 nhiệm vụ trong ngày (không cần liên tiếp)
Vượt Ải Vượt qua ải 20
Tín Sứ Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ
Ươm mầm hạnh phúc Trồng thành công 10 Cây Thiên Tuế
Phú Quý Cẩm Hạp Sử dụng 10 Phiếu Dự Đoán
Thiên Trì Mật Cảnh Tiêu diệt 10 Sĩ Trưởng
Nhiệm vụ Thông Thương Hoàn thành 1 nhiệm vụ

Lưu ý

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang để được thăng lên 1 cấp.
 • Chỉ nhận tối đa 1 nhiệm vụ/ngày/nhân vật.
 • Nếu trong ngày chưa hoàn thành hết các điều kiện của nhiệm vụ thì qua ngày sau hệ thống sẽ bảo lưu kết quả đã hoàn thành trước đó.

Phần thưởng điểm Thú nuôi

 • Nhân sĩ thuộc đối tượng 1 & 2: Có đẳng cấp từ 120 trở lên thì mới có thể nhận nhiệm vụ Thú nuôi (khi nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang):
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Phải thực hiện tất cả các điều kiện sau.
Tên tính năng Điều kiện cần hoàn thành
Nhiệm vụ hằng ngày (ở NPC Bé Long) Hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ngày
Vạn Bảo Rương Sử dụng 10 Vạn Bảo Rương trong ngày
Tặng thức ăn (ở NPC Tiểu Hải) Tặng cả 8 loại thức ăn trong ngày
Quả Huy Hoàng Nhấp chuột trái vào Hạt Huy Hoàng để hái
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang để nhận thưởng đồng thời sau:
Điểm Thú nuôi Số lượng
Điểm nâng cấp 5
Điểm tăng trưởng 20
Điểm thuần dưỡng 6

Lưu ý

 • NPC Phụng Phụng trong nhiệm vụ hàng ngày sẽ xuất hiện ở Đại Lý, tọa độ 197/202 .
 • Chỉ nhận tối đa 1 nhiệm vụ/ngày/nhân vật.
 • Nếu trong ngày chưa hoàn thành tất cả các điều kiện của nhiệm vụ thì qua ngày hôm sau nhân vật phải thực hiện lại từ đầu.

Phần thưởng khi đạt điều kiện

 • Dành riêng nhân sĩ thuộc đối tượng 1: Có thể nhận các phần thưởng sau (khi nhấn chuột phải vào Bạch Hổ Cẩm Nang) nếu thỏa đồng thời cả 2 điều kiện:
Điều kiện 1 Điều kiện 2 Phần thưởng Số lượng
Kỹ năng 90

kỹ năng 120
đồng thời
đạt 20 cấp
Đạt cấp 161 Túi Hành Trang 1
Đạt cấp 162 Tử Ngọc 1
Đạt cấp 163 Bạch Ngọc 1
Đạt cấp 164 Ngựa Phiên Vũ 1
Đạt cấp 165 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 1
Đạt cấp 166 Bộ Trang bị Huyền Viên 1
Đạt cấp 167

Bảo Rương Tử Mãng ngẫu nhiên:

Bảo Rương Tử Mãng Khôi
Trang Bị Tử Mãng Y
Bảo Rương Tử Mãng Hài
Bảo Rương Tử Mãng Yêu Đái
Bảo Rương Tử Mãng Hộ Uyển
Bảo Rương Tử Mãng Hạng Liên
Bảo Rương Tử Mãng Bội
Bảo Rương Trang Bị Tử Mãng Thượng Giới Chỉ
Trang Bị Tử Mãng Hạ Giới Chỉ
Bảo Rương Tử Mãng Khí Giới
1
Tử Mãng Giám Định Phù 1
Đạt cấp 168 Bảo Rương Tử Mãng ngẫu nhiên 1
Tử Mãng Giám Định Phù 1
Đạt cấp 169 Kim Ô Chi Huyết 10
Đạt cấp 170 Kim Ô Chi Huyết 10

Lưu ý

 • Hạn sử dụng: 30 ngày (Trừ trang bị Huyền Viên, Tử Mãng và Kim Ô Chi Huyết).
 • Ứng với mỗi mốc nhận thưởng, chỉ được nhận 1 lần/tài khoản.
 • Nhận trang bị Huyền Viên: Tùy chọn hệ phái.
 • Ở mỗi mốc nhận thưởng, nếu chưa nhận phần thưởng mà sau đó vượt quá điều kiện cấp độ thì hệ thống sẽ bảo lưu để nhân sĩ có thể nhận sau.
 • Hành trang phải còn ít nhất 60 ô trống mới có thể nhận thưởng đẳng cấp 164, 166, 167 và 168 (các phần thưởng còn lại chỉ cần 2 ô trống).
 • Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở trạng thái Khóa vĩnh viễn ngoại trừ vật phẩm Kim Ô Chi Huyết và các loại Bảo Rương Tử Mãng ngẫu nhiên.
 • Đối với phần thưởng trang bị, nhân vật phải gia nhập môn phái mới nhận được.
 • Hạn chót nhận các phần thưởng: 60 ngày kể từ ngày nạp mã thẻ (không phụ thuộc vào thời gian hiệu lực của mã thẻ).