TOP

Chương trình Chăm sóc Khách hàng Thân Thiết của Võ Lâm Miễn Phí được xây dựng với mục đích mang đến những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất cho các tài khoản có những đóng góp quan trọng, cụ thể, thiết thực đối với Võ Lâm Miễn Phí.

Chi tiết cụ thể về những ưu đãi và phần thưởng của Hội Viên chương trình Chăm sóc Khách hàng Thân Thiết của Võ Lâm Miễn Phí như sau:

Thời gian & điều kiện

 • Bắt đầu chương trình: Từ 01/08/2013.
 • Điều kiện:
  • Tài khoản đã quy đổi ZingXu vào Võ Lâm Miễn Phí đạt mức Điểm Quy Đổi yêu cầu.
  • Tài khoản đã đăng ký và kích hoạt số điện thoại bảo vệ.

Cấp Hội Viên & phần thưởng

 • Hội Viên được chia làm 6 cấp độ dựa trên tổng Điểm Quy Đổi.
 • Thời gian xét cấp Hội Viên: 0h00 - 10h00 mỗi ngày.
 • Cách xét cấp độ: Lấy tổng Điểm Quy Đổi từ 23h59 mỗi ngày trở về 180 ngày trước đó.
 • Tỷ lệ quy đổi điểm: 100 ZingXu = 01 Điểm Quy Đổi.
 • Nhận được 01 loại Code quà tặng/tháng tương ứng cấp Hội Viên.
 • Phần thưởng từ các loại Code quà tặng:
Hội viên Điểm Quy Đổi Quà tặng
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết
Hội Viên Sao Vàng
6.000 Mặt Nạ - Cổ Truyền (07 ngày)
06 Vạn Niên Chu Quả (30 ngày)
300 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
90 Chấn Long Thạch
Danh hiệu VIP 6
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết
Hội Viên Sao Bạc
4.500 Phi Phong Phệ Quang
(hóa giải sát thương, 07 ngày)
05 Vạn Niên Chu Quả (30 ngày)
200 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
60 Chấn Long Thạch
Danh hiệu VIP 5
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết
Hội Viên Sao Đồng
3.000 Ngựa Siêu Quang (07 ngày)
04 Vạn Niên Chu Quả (30 ngày)
200 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
60 Chấn Long Thạch
Danh hiệu VIP 4
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết
Hội Viên 3 Sao
2.000 Mặt Nạ - Cổ Truyền (07 ngày)
03 Vạn Niên Chu Quả (30 ngày)
200 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
60 Chấn Long Thạch
Danh hiệu VIP 3
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết
Hội Viên 2 Sao
1.000 Ngựa Siêu Quang (07 ngày)
02 Vạn Niên Chu Quả (30 ngày)
200 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
60 Chấn Long Thạch
Danh hiệu VIP 2
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết
Hội Viên 1 Sao
300 Phi Phong Ngự Phong
(hóa giải sát thương, 07 ngày)
01 Thiên Niên Chu Quả (30 ngày)
200 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
60 Chấn Long Thạch
Danh hiệu VIP 1
 • Lưu ý:
  • Danh hiệu VIP chỉ có hiệu ứng của danh hiệu nhận sau cùng.
  • Thời hạn danh hiệu VIP là 30 ngày kể từ lúc nhận.
  • Phần thưởng vật phẩm có tính chất khóa vĩnh viễn.
  • Hành trang phải còn 30 ô trống.

Hướng dẫn nhận thưởng

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết Đăng nhập vào trang chủ chương trình Chăm sóc Khách hàng Thân Thiết tại đây.

Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết

Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết

Vào mục Các ưu đãi của tôi và lựa chọn gói quà ưu đãi.
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết Nhấn nút Nhận Code ưu đãi, hệ thống sẽ gửi Code đến số điện thoại bảo vệ tài khoản đã đăng ký.
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết Kích hoạt Code ưu đãi.
Võ Lâm Miễn Phí: Chăm sóc khách hàng thân thiết Đăng nhập trò chơi và nhận quà tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.

Lưu ý

  • Code quà tặng nhận sẽ phải kích hoạt tại đây để có thể nhận quà trong trò chơi.
  • Code quà tặng chỉ sử dụng được 01 lần cho 01 tài khoản chỉ định.
  • Tài khoản có thể sử dụng nhiều loại Code quà tặng của các cấp Hội Viên khác nhau.
   • Tài khoản chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt số điện thoại bảo vệ sẽ không nhận được Code quà tặng.
 • Thời gian nhận Code và quà tặng trong trò chơi: Từ 10h00 ngày đầu tiên đến 23h59 ngày cuối cùng mỗi tháng.
 • Quà tặng không cộng dồn. Ví dụ: Quà tặng tháng 7 chưa nhận thì qua 0h00 ngày 01 tháng 8 sẽ không nhận được.
 • Tối đa nhận thưởng 01 lần/cấp Hội Viên/tháng/tài khoản.
 • Tài khoản đạt cấp Hội Viên cao hơn có thể nhận được phần thưởng của các cấp Hội Viên trước đó. Ví dụ: Hội Viên Sao Vàng có thể nhận được toàn bộ quà của các cấp Hội Viên còn lại.
 • Tối đa nhận thưởng 01 lần/cấp VIP/tháng/tài khoản.
 • Code ưu đãi chỉ sử dụng được 01 lần cho 01 tài khoản.
 • Tài khoản có thể sử dụng nhiều loại Code của các cấp VIP khác nhau.
 • Code được nhận bởi tài khoản nào sẽ chỉ có thể sử dụng cho tài khoản đó.

Mô tả phần thưởng

Vật phẩm
Hình ảnh Thuộc tính
Võ Lâm Miễn Phí
Mặt Nạ - Cổ Truyền
Sinh lực tối đa: +300 điểm
Sát thương vật lý - ngoại công: +25 điểm
Độc sát - nội công: +25 điểm/lần
Băng sát - nội công: +500 điểm
Hỏa sát - nội công: +500 điểm
Lôi sát - nội công: +500 điểm
Võ Lâm Miễn Phí
Vạn Niên Chu Quả
200.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn
Nguyên liệu để xung mạch
Võ Lâm Miễn Phí
Chấn Long Thạch
Sử dụng nhận được 10 Chân Nguyên
Võ Lâm Miễn Phí
Ngựa Siêu Quang
Tốc độ di chuyển: +100%
Thể lực tối đa: +1.000 điểm
Sinh lực tối đa: +500 điểm
Né tránh: +500 điểm
Kháng tất cả: +10%
Sinh lực tối đa: +500 (Dương)
Kháng tất cả: +10% (Dương)
Đẳng cấp yêu cầu: 150
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương)
Sinh lực tối đa: +2.016 (Dương)
Sinh lực tối đa: +35% (Dương)
Nội lực tối đa: +840 (Dương)
Nội lực tối đa: +35% (Dương)
Tăng công kích kỹ năng: +108%
Xác suất trọng kích: +04%
Yêu cầu Tài phú binh giáp: 52.000
Kỹ năng Đại Diệp Khí Tráo +04 cấp
Kỹ năng Đại Diệp Khí Tráo (bị động) +04 cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương)
Sinh lực tối đa: +1.680 (Dương)
Sinh lực tối đa: +25% (Dương)
Nội lực tối đa: +760 (Dương)
Nội lực tối đa: +25% (Dương)
Tăng công kích kỹ năng: +84%
Xác suất trọng kích: +03%
Yêu cầu Tài phú binh giáp: 26.000
Kỹ năng Đại Diệp Khí Tráo +03 cấp
Kỹ năng Đại Diệp Khí Tráo (bị động) +03 cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Niên Chu Quả
Nhận được 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Danh hiệu VIP

Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí