Sau khi chiếm được Xích Lân Bảo Tàng, hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ rơi vào ma đạo, hoành hành khắp nơi. Tuy thần trí không còn thanh tỉnh nhưng võ công của họ lại thêm phần bá đạo, uy lực kinh người. Giang hồ tương truyền, người hạ gục được những Boss Hoàng Kim này sẽ nhận được vô số kỳ trân dị bảo cùng mật tịch kỹ năng thất truyền, học được tuyệt thế võ công, xưng bá võ lâm...

Điều chỉnh

 • Thời gian xuất hiện Boss: 19h30, 21h00, 21h30.
 • Danh sách Boss:
Boss Hoàng Kim
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Cổ Bách
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Huyền Giác Đại Sư
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Đường Phi Yến
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Lâm Y Y
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Hà Linh Phiêu
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Yên Hiểu Trái
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Mạnh Thương Lương
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Gia Luật Tị Ly
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Đạo Thanh Chân Nhân
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Tuyền Cơ Tử
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Vương Tá
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Huyền Nan Đại Sư
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Đường Bất Nhiễm
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Bạch Doanh Doanh
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Thanh Tuyệt Sư Thái
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Chung Linh Tú
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Hà Nhân Ngã
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Đoan Mộc Duệ
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Từ Đại Nhạc
Võ Lâm Miễn Phí: Boss Hoàng Kim
Thanh Liên Tử

Phần thưởng

Kinh nghiệm & vật phẩm

Hạ gục Boss thành công sẽ nhận được phần thưởng đồng thời:

 • 15.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Nhiều vật phẩm ngẫu nhiên trong danh sách:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Kim Ô Bảo Châu (30 ngày)
Tu Chân Đơn cấp 180 (30 ngày)
Mã Bài - Phiêu Vũ (30 ngày)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Bạch Câu Hoàn Đặc Biệt (30 ngày)
Phi Phong Ngự Phong (dịch chuyển tức thời) (30 ngày)
Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương) (30 ngày)
Phi Phong Ngự Phong (trọng kích) (30 ngày)
Bạch Hổ Chi Bảo (30 ngày)
Mặt Nạ - Áo Dài (30 ngày)
Mã Bài - Siêu Quang (30 ngày)
03 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
Bảo Rương Bạch Hổ Hài
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Bạch Hổ Chi Hồn
Tinh Luyện Thạch
Đồ Phổ Bạch Hổ Khí Giới
Bảo Rương Kim Ô Khí Giới
Tử Tinh Khoáng Thạch
Mật tịch
 • Mỗi Boss Hoàng Kim sẽ có tỷ lệ rơi mật tịch kỹ năng cấp 180 hoặc 150 thuộc môn phái tương ứng .
 • Danh sách mật tịch:
Boss Hoàng Kim Mật tịch ngẫu nhiên
Cổ Bách
 • Chinh Chiến Bát Phương
 • Kỹ năng 150 Thiên Vương cấp 21
Vương Tá
Huyền Giác Đại Sư
 • La Hán Kim Thân
 • Kỹ năng 150 Thiếu Lâm cấp 21
Huyền Nan Đại Sư
Đường Phi Yến
 • Hấp Tinh Trận
 • Kỹ năng 150 Đường Môn cấp 21
Đường Bất Nhiễm
Lâm Y Y
 • Sâm La Độc Hải
 • Kỹ năng 150 Ngũ Độc cấp 21
Bạch Doanh Doanh
Hà Linh Phiêu
 • Ba La Tâm Kinh
 • Kỹ năng 150 Nga My cấp 21
Thanh Tuyệt Sư Thái
Yên Hiểu Trái
 • Huyền Băng Vô Tức
 • Kỹ năng 150 Thúy Yên cấp 21
Chung Linh Tú
Mạnh Thương Lương
 • Ô Y Quyết
 • Kỹ năng 150 Cái Bang cấp 21
Hà Nhân Ngã
Gia Luật Tị Ly
 • Liệt Hỏa Phẫn Thiên
 • Kỹ năng 150 Thiên Nhẫn cấp 21
Đoan Mộc Duệ
Đạo Thanh Chân Nhân
 • Chân Võ Thất Triệt
 • Kỹ năng 150 Võ Đang cấp 21
Từ Đại Nhạc
Tuyền Cơ Tử
 • Thiên Cang Khí Kính
 • Kỹ năng 150 Côn Lôn cấp 21
Thanh Liên Tử

Lưu ý

 • Cá nhân hoặc tổ đội hạ gục Boss (có sát thương cao nhất) sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm và vật phẩm từ Boss.
 • Sau 30 giây nếu không nhặt vật phẩm thì tất cả những người chơi khác có thể nhặt.