TOP
Kinh Mạch Thần Thông với hệ thống gồm 08 loại Đốc Mạch, Nhâm Mạch, Xung Mạch, Đới Mạch, Dương Duy Mạch, Âm Duy Mạch, Âm Khiêu Mạch, Dương Khiêu Mạch. Mỗi loại có 16 Huyệt Đạo khác nhau, hệ thống Kinh Mạch trong phiên bản mới Huynh Đệ Tương Phùng hứa hẹn sẽ mang lại những khám phá thú vị cũng như các chỉ số và thuộc tính quý báu cộng thêm cho nhân sĩ võ lâm mỗi khi xung huyệt thành công.

Điều kiện tham gia

 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí.
 • Giao diện nhân vật mới hiển thị bảng hệ thống Kinh Mạch.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Nguồn gốc và công dụng Tính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộ Mạch Đơn
 • Có được khi tham gia tính năng và sự kiện.
 • Dùng để xung huyệt.
 • Xếp chồng 50 cái/ô, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Được giao dịch, bày bán. Không được ném ra.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xích Long Thạch
 • Có được khi tham gia tính năng và sự kiện.
 • Sử dụng nhận được 01 điểm Chân Nguyên
 • Xếp chồng 200 cái/ô.
 • Không được: Ném ra, giao dịch, bày bán.
 • Lưu ý: Sử dụng tối đa 200 cái/nhân vật/ngày.

Thu thập vật phẩm

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Sô Cô La

- Sau khi sử dụng 200 Sô Cô La loại 4

- Nhận tối đa 1 lần/ngày

- Đối thoại với NPC Bé Long để nhận thưởng

11 Xích Long Thạch
Vượt ải cao cấp - Nhận thưởng khi vượt qua ải 25 4 Xích Long Thạch
Ươm mầm
hạnh phúc
- Sau khi chọn nhận phần thưởng trồng thành công 1 Xích Long Thạch
Phú Quý Cẩm Hạp - Sau khi sử dụng Phiếu Dự Đoán 1 Xích Long Thạch
Vạn Bảo Rương

- Sau khi sử dụng 200 vạn bảo rương

- Đối thoại với NPC Bé Long nhận thưởng

- Nhận tối đa 1 lần/mỗi ngày

11 Xích Long Thạch
Địa Đồ Phục Boss

- Tiêu diệt 1 trong các loại quái sau: Linh Điệp hoặc Mê Điệp hoặc Kiêu Điêp

- Nhận tối đa 16 vật phẩm/ngày/nhân vật

1 Xích Long Thạch
Phong Lăng Độ - Hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc 5 Xích Long Thạch
3 Hộ Mạch Đơn

 

Lưu ý

 • Chú ý: Hành trang phải còn 5 ô trống mới có thể nhận được Xích Long Thạch.

Cách thức xung huyệt

 • Sau khi mở bảng hiển thị hệ thống Kinh Mạch, nhân vật nhấp chọn vào các huyện đạo sẽ xuất hiện bảng Xung Huyệt:

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Để có thể kích hoạt xung huyệt, nhân vật phải có đủ số lượng Chân Nguyên và Hộ Mạch Đơn cố định:
Vị trí xung huyệt Số lượng cần để xung huyệt
Chân Nguyên Hộ Mạch Đơn
1 đến 8 300 100

Lưu ý

 • Xung huyệt thành công hay thất bại đều bị mất Chân Nguyên và Hộ Mạch Đơn.
 • Xung huyệt cần phải theo thứ tự.
 • Hiện tại chỉ có thể xung 08 Huyệt Đạo đầu tiên của mỗi Kinh Mạch.
 • Nhân vật Xung Huyệt lên cấp + 1 ~ + 5: có thể bị thất bại, sau khi thất bại giữ nguyên đẳng cấp hiện tại.
 • Nhân vật Xung Huyệt lên cấp + 6 ~ + 8: có thể bị thất bại, sau khi thất bại thì cấp xung huyệt có trước đó sẽ bị trừ 1.

Phần thưởng xung huyệt

 • Tùy vào mỗi loại Kinh Mạch mà mỗi Huyệt Đạo sau khi kích hoạt thành công sẽ cộng thêm cho nhân vật các chỉ số và tác dụng khác nhau:
Tác dụng
Ngoại công Nội công
% sinh mệnh Hồi phục sinh mệnh
Kháng tất cả Bỏ qua kháng tất cả
Trọng kích Giảm trọng kích
Thân pháp Sức mạnh
Cường hóa Nhược hóa
Sát thương Bỏ qua công kích
Hóa giải Triệt tiêu hóa giải