TOP
Kim Mã Lệnh là một sự kiện hỗ trợ đặc biệt được ra mắt cùng phiên bản mới của Võ Lâm Miễn Phí - Kim Mã Đằng Phi. Bên cạnh những vật phẩm giá trị và lượng kinh nghiệm "cực khủng", sự kiện còn mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn, giúp quý đồng đạo bôn tẩu dễ dàng hơn trong quá trình hành hiệp chốn võ lâm.

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: Từ ngày 06/08/2013.
 • Thời gian kích hoạt: Từ ngày 07/08/2013.

Cách thức nhận code

 • Nhận tại chương trình Kim Mã Lệnh trên trang chủ Võ Lâm Miễn Phí.
 • Liên lạc với các chủ Phòng Máy Thân Thiện.
 • Tham gia các sự kiện sôi động trên diễn đàn.

Đối tượng tham gia

Tất cả nhân sĩ đang bôn tẩu trong Võ Lâm Miễn Phí đều có thể tham gia nhận thưởng từ Kim Mã Lệnh. Tùy vào đối tượng sẽ có những mức hỗ trợ khác nhau như sau:

Đối tượng Điều kiện
Chưa Trùng Sinh Nhân vật có đẳng cấp từ 1 - 169
Nhân vật đẳng cấp 170 - 189
Trùng Sinh 1 Nhân vật đã Trùng Sinh 1 và đẳng cấp từ 1 - 149
Nhân vật đã Trùng Sinh 1 và đẳng cấp từ 150 - 169
Cao Cấp Nhân vật đã Trùng Sinh 1 có đẳng cấp từ 170 trở lên

Tính chất của code Kim Mã Lệnh

 • Code Kim Mã Lệnh chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Tính từ thời điểm kích hoạt code trên trang chủ, trong vòng 15 ngày sau nếu không kích hoạt trong trò chơi sẽ không thể nhận thưởng từ chương trình.
 • Kích hoạt trong trò chơi sẽ nhận được Kim Mã Cẩm Nang có tác dụng trong 60 ngày.
 • Sau khi đăng nhập vào trang quản lý tài khoản, nhân sĩ nhập đoạn code để kích hoạt cho mọi tài khoản (bao gồm tài khoản mới tạo và những tài khoản đã tạo trước đây).
 • Nhận và nhập tối đa 01 code Kim Mã Lệnh/tài khoản.
 • Nhận thưởng tối đa 01 lần /nhân vật/tài khoản.
 • Mỗi code Kim Mã Lệnh chỉ có hiệu lực cho 01 tài khoản.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Long Ngũ
 • Vị trí: Các tân thủ thôn.
 • Chức năng: Nhân vật trong tài khoản đã nhập code có thể nhận Kim Mã Cẩm Nang.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Mã Cẩm Nang
 • Nguồn gốc: Nhập Code Kim Mã Lệnh.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn. Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải chọn phần thưởng.
 • Hạn sử dụng: 60 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Mã Lễ Bao
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 30 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải chọn 01 Kim Mã Lệnh (1 - 7).
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Mã Lệnh 
số 01/02/03/04/
05/06/07
 • Nguồn gốc: Có được khi sử dụng Kim Mã Lễ Bao hoặc nhận được khi tham gia tính năng.
 • Tính chất: Khóa. Xếp chồng 50 cái/01 ô.
 • Công dụng: Dùng để thực hiện nhiệm vụ Kim Mã Lệnh.
 • Hạn sử dụng: 01 ngày.

Nhiệm vụ Kim Mã Lệnh

 • Nội dung: Nhân sĩ thu thập đủ 07 loại Kim Mã Lệnh (từ 01 - 07) có thể sử dụng Kim Mã Cẩm Nang + 200 vạn lượng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng nhiệm vụ: Xem tại đây.
 • Thu thập Kim Mã Lệnh từ tính năng:
Tính năng Điều kiện cần hoàn thành Phần thưởng
Tống Kim Đạt được 500 điểm tích lũy Tống Kim trở lên (nhận được sau khi kết thúc trận Tống Kim) Kim Mã Lệnh số 1
Phong Lăng Độ Nhận được sau khi kết thúc Phong Lăng Độ, rời mạng giữa chừng không nhận được Kim Mã Lệnh số 2
Dã Tẩu Hoàn thành 3 nhiệm vụ (không cần liên tục) Kim Mã Lệnh số 3
Vượt Ải Vượt qua ải thứ 28 Kim Mã Lệnh số 4
Tín Sứ Hoàn thành nhiệm vụ Kim Mã Lệnh số 5
Vi Sơn Đảo Hoàn thành nhiệm vụ Kim Mã Lệnh số 6
Thông Thương Hoàn thành nhiêm vụ Kim Mã Lệnh số 7
 • Lưu ý:
  • Nhân vật phải sử dụng và có Kim Mã Cẩm Nang trong hành trang để nhận được Kim Mã Lệnh từ tính năng.
  • Tối đa nhận 01 lần vật phẩm/tính năng/nhân vật/ngày. Đầy hành trang sẽ tự hủy bỏ và nhận được trong lần tham gia tiếp theo.
  • Qua 24h00 hệ thống sẽ tự cập nhật lại (reset) số lần nhận vật phẩm.