TOP

Kim Mã Lệnh là một sự kiện hỗ trợ đặc biệt được ra mắt cùng phiên bản mới của Võ Lâm Miễn Phí - Kim Mã Đằng Phi. Bên cạnh những vật phẩm giá trị và lượng kinh nghiệm "cực khủng", sự kiện còn mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn, giúp quý đồng đạo bôn tẩu dễ dàng hơn trong quá trình hành hiệp chốn võ lâm.

Phần thưởng hỗ trợ đẳng cấp

Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng đồng thời
Nhân vật đã gia nhập môn phái, chưa Trùng Sinh và đẳng cấp dưới 170 Được tăng lên đẳng cấp 170
01 Thần Hành Phù (30 ngày)
01 Thổ địa phù (sử dụng vô hạn, 30 ngày)
01 Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày)
01 Bộ trang bị Tử Mãng (tùy chọn môn phái)
01 Thiên Noãn (30 ngày)
01 Bí quyết kỹ năng cấp 120 (30 ngày)
01 Sách kỹ năng cấp 90 (30 ngày)
01 Minh Phượng Lễ Hộp (30 ngày)
Nhân vật đã Trùng Sinh 1, đẳng cấp dưới 150 Được tăng lên đẳng cấp 150
01 Bộ trang bị Kim Ô (tùy chọn môn phái)

Lưu ý:

 • Tối đa nhận thưởng 01 lần/mốc thưởng/nhân vật.
 • Hành trang phải còn 59 ô trống.
 • Phần thưởng có tính chất khóa vĩnh viễn.

Phần thưởng hằng ngày

Mỗi ngày nhân sĩ có thể nhấn chuột phải vào Kim Mã Cẩm Nang để nhận được phần thưởng tương ứng.

Thời gian Phần thưởng
Thứ Hai - Thứ Năm 01 Năng Động Đơn
30 Điểm Chân Nguyên
05 Điểm Nâng Cấp
05 Điểm Thuần Dưỡng
15 Điểm Tăng Trưởng
Thứ Sáu - Bảy - Chủ Nhật 02 Năng Động Đơn
50 Điểm Chân Nguyên
05 Điểm Nâng Cấp
05 Điểm Thuần Dưỡng
15 Điểm Tăng Trưởng
05 Minh Phượng Lễ Bao

Lưu ý:

 • Phần thưởng vật phẩm có tính chất khóa vĩnh viễn, hạn dùng 07 ngày.
 • Tối đa nhận thưởng 01 lần/ngày/nhân vật.
 • Hành trang phải còn 10 ô trống.

Phần thưởng Nhiệm vụ Kim Mã Lệnh

 • Tối đa hoàn thành 01 nhiệm vụ/ngày/nhân vật.
 • Hành trang phải còn 05 ô trống.
Nhân vật Phần thưởng
Chưa Trùng Sinh
(đẳng cấp 170 - 189)
3.000.000.000 kinh nghiệm
Trùng Sinh 1
(đẳng cấp 150 - 169)
Tăng 01 cấp
300 Điểm Chân Nguyên
100 Hộ Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
25 Điểm Nâng Cấp
25 Điểm Thuần Dưỡng
75 Điểm Tăng Trưởng
Cao Cấp
(Trùng Sinh 1 cấp 170 trở lên)
1.000.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn)
150 Điểm Chân Nguyên
50 Hộ Mạch Đơn (khóa, 30 ngày)
10 Điểm Nâng Cấp
10 Điểm Thuần Dưỡng
30 Điểm Tăng Trưởng

Phần thưởng đạt mốc đẳng cấp

 • Nhân vật chưa Trùng Sinh sau khi đạt đẳng cấp yêu cầu có thể sử dụng Kim Mã Cẩm Nang để nhận được phần thưởng phong phú.
 • Lưu ý: Nhân vật vượt quá đẳng cấp yêu cầu sẽ không nhận được phần thưởng.
  Ví dụ: Nhân vật chưa nhận phần thưởng mốc 170 nhưng đã đạt cấp 171 thì sẽ không nhận được nữa.
Đẳng cấp Phần thưởng đồng thời
170 600 Điểm Chân Nguyên
200 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
02 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Phi Phong Kinh Lôi (hóa giải sát thương)
01 Ngũ Hành Ấn cấp 8 (cường hóa)
175 900 Điểm Chân Nguyên
300 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
03 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Túi Hành Trang
180 1.200 Điểm Chân Nguyên
400 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
04 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
185 1.500 Điểm Chân Nguyên
500 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
05 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Ngựa Phiêu Vũ
190 1.800 Điểm Chân Nguyên
600 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
06 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
01 Tẩy Tủy Kinh
01 Võ Lâm Mật Tịch
01 Thiên Tiên Thảo
01 Tử Ngọc
01 Bạch Ngọc
01 Phi Phong Ngự Phong (hóa giải sát thương)
195 3.000 Điểm Chân Nguyên
1.000 Hộ Mạch Đơn
100 Điểm Nâng cấp
125 Điểm thuần dưỡng
400 Điểm tăng trưởng
07 Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn 150
20 Thuần thú quyển
01 Thiên Niên Chu Quả
01 Long Đảm

Lưu ý

 • Tất cả phần thưởng vật phẩm đều có tính chất khóa vĩnh viễn, hạn dùng 30 ngày.
 • Hành trang phải còn 30 ô trống.
 • Thời gian nhận thưởng cuối cùng: 60 ngày tính từ ngày nạp code.
 • Nhân vật phải gia nhập môn phái để nhận được phần thưởng trang bị.