TOP

Bắt đầu từ ngày 29/03, chương trình hấp dẫn nhất quý 2 năm 2012 là Xích Lân Lệnh được ra mắt toàn thể nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí. Khi sở hữu mã thẻ Xích Lân Lệnh, tất cả những nhân vật thuộc đối tượng 01 và 02 theo quy định sẽ có cơ hội nhận những vật phẩm giá trị thông qua phần thưởng tân thủ, phần thưởng hàng ngày và cuối tuần, phần thưởng thăng cấp, phần thưởng điểm Thú nuôi, ... Hãy nhanh tay sở hữu và khám phá những bí ẩn từ Xích Lân Lệnh.

Phần thưởng tân thủ | Phần thưởng hằng ngày | Phần thưởng cuối tuần | Phần thưởng chúc phúc | Phần thưởng thăng cấp | Phần thưởng điểm Thú nuôi | Phần thưởng đẳng cấp

Phần thưởng hỗ trợ tân thủ

 • Đối tượng: Thiếu Niên Anh Hùng.
 • Cách nhận thưởng: Nhấp chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang.
Điều kiện
nhận thưởng
Phần thưởng
đồng thời
Hạn sử dụng Ghi chú
Đẳng cấp dưới 10 Được thăng lên đẳng cấp 10 -
 • Trang bị Huyền Viên: Tùy chọn hệ phái.
 • Ứng với mỗi phần thưởng, nhận tối đa 01 lần/nhân vật.
 • Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 60 ô trống.
Đẳng cấp dưới 150
&
đã gia nhập môn phái
Được thăng lên đẳng cấp 150 -
01 Thần Hành Phù 30 ngày
01 Thổ địa phù
(sử dụng vô hạn)
01 Ngựa Phi Vân
01 Thiên Noãn
01 bộ trang bị Huyền Viên -

Phần thưởng hàng ngày (thứ Hai - Năm)

 • Đối tượng: Thiếu Niên Anh Hùng và Giang Hồ Hiệp Lữ.
 • Cách nhận thưởng: Nhấp chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang.
Phần thưởng Số lượng Phần thưởng
Lệnh bài Phong Lăng Độ 01
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
 • Nhận phần thưởng này 01 lần/ngày/nhân vật.
 • Nhận tối đa gói phần thưởng này 30 lần/nhân vật.
 • Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 30 ô trống.
Lệnh bài Vi Sơn Đảo
Sát thủ giản cấp 90 (hệ Kim)
Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (100)
10 vạn lượng
Viêm Đế Lệnh
Tiên Thảo Lộ 03
Tống Kim Phi Tốc Hoàn 10
Lệnh Bài
Mật Thư Dã Tẩu 4

Phần thưởng 3 ngày cuối tuần (thứ Sáu, Bảy & Chủ nhật)

 • Đối tượng: Thiếu Niên Anh Hùng và Giang Hồ Hiệp Lữ.
 • Cách nhận thưởng: Nhấp chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang.
Phần thưởng Số lượng Ghi chú
Lệnh bài Phong Lăng Độ 01
 • Hạn sử dụng: 07 ngày.
 • Nhận phần thưởng này 01 lần/ngày/nhân vật.
 • Nhận tối đa gói phần thưởng này 24 lần/nhân vật.
 • Yêu cầu: Hành trang phải còn ít nhất 30 ô trống.
Lệnh bài Vi Sơn Đảo
Sát thủ giản cấp 90 (hệ Kim)
Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (100)
10 vạn lượng
Viêm Đế Lệnh
Phú Quý Cẩm Hạp 02
Xá Lợi Kim Đơn
Mật Thư Dã Tẩu 04
Hạt Thiên Tuế
Chìa Khóa Vàng
Tiên Thảo Lộ 06
Tống Kim Phi Tốc Hoàn 10
Lệnh Bài
Ngôi Sao Hạnh Phúc
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao

Phần thưởng chúc phúc

 • Đối tượng: Thiếu Niên Anh Hùng và Giang Hồ Hiệp Lữ.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật cấp độ từ 150 trở lên hoặc đã Trùng Sinh lần 01.
 • Cách nhận thưởng: Nhấp chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang nếu thỏa điều kiện.
 • Chi phí: 28 vạn lượng/lần nhận thưởng.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng Số lượng
Hoàng Kim Nguyên Bảo 01
10
100
1.000
Điểm kinh nghiệm 2.000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000.000

Lưu ý

 • 0h30 mỗi ngày, có thể nhận phần thưởng lần đầu tiên trong ngày.
 • Sau khi nhận thưởng 30 phút, mới có thể nhận phần thưởng tiếp theo.
 • Phần thưởng không cộng dồn (nghĩa là cho dù sau khi nhận thưởng 60 phút thì nhân vật vẫn chỉ có thể nhận phần thưởng tối đa 1 lần).
 • Sau 0h00 hoặc sau khi nhận thưởng thì thời gian nhận thưởng trước đó trở về 0.

Phần thưởng thăng cấp

 • Đối tượng: Thiếu Niên Anh Hùng và Giang Hồ Hiệp Lữ.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật cấp độ từ 150 – 169 và chưa Trùng Sinh.
 • Chi phí nhận nhiệm vụ: 500 vạn lượng.
 • Lưu ý: Nhận tối đa 01 nhiệm vụ/ngày/nhân vật.
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Giao nộp 09 loại Xích Lân Lệnh (có được khi tham gia tính năng hoặc sử dụng Xích Lân Lễ Bao).
 • Phần thưởng: Nhấn chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang để thăng 01 cấp.
Tính năng Điều kiện cần hoàn thành Phần thưởng
Tống Kim Đạt 1.000 điểm tích lũy trở lên 01 Xích Lân Lệnh số 01
Phong Lăng Độ Tiêu diệt được 68 Thủy Tặc 01 Xích Lân Lệnh số 02
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành 05 nhiệm vụ trong ngày (không cần liên tiếp) 01 Xích Lân Lệnh số 03
Vượt Ải Vượt qua ải 20 01 Xích Lân Lệnh số 04
Tín Sứ Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 01 Xích Lân Lệnh số 05
Ươm Mầm Hạnh Phúc Trồng thành công 10 cây Thiên Tuế 01 Xích Lân Lệnh số 06
Phú Quý Cẩm Hạp Sử dụng 10 Phiếu Dự Đoán 01 Xích Lân Lệnh số 07
Thiên Trì Mật Cảnh Tiêu diệt 10 Sĩ Trưởng 01 Xích Lân Lệnh số 08
Nhiệm vụ Thông Thương Hoàn thành 01 nhiệm vụ 01 Xích Lân Lệnh số 09

Phần thưởng điểm Thú nuôi

 • Đối tượng: Thiếu Niên Anh Hùng và Giang Hồ Hiệp Lữ.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Nhân vật cấp độ từ 120 trở lên hoặc đã Trùng Sinh lần 01.
 • Chi phí nhận nhiệm vụ: 168 vạn lượng.
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Chỉ cần hoàn thành 01 nhiệm vụ.
Nhiệm vụ/tính năng Điều kiện cần hoàn thành
Nhiệm vụ hằng ngày (ở NPC Bé Long, gần Lễ Quan ở các thành) Hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong ngày
Vạn Bảo Rương Sử dụng 10 Vạn Bảo Rương trong ngày
Tặng thức ăn (ở NPC Tiểu Hải - 220/192 Biện Kinh) Tặng cả 08 loại thức ăn trong ngày
Quả Huy Hoàng Nhấp chuột trái vào Hạt Huy Hoàng để hái

Lưu ý

 • Nhận tối đa mỗi loại nhiệm vụ 1 lần/ngày/nhân vật.
 • Hoàn thành nhiệm vụ, nhấn chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang nhận thưởng.
Điểm Thú nuôi Số lượng
Điểm nâng cấp 02
Điểm tăng trưởng 05
Điểm thuần dưỡng 02

Phần thưởng khi đạt điều kiện

 • Đối tượng 1: Thiếu Niên Anh Hùng
 • Cách nhận thưởng: Nhấp chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang nếu thỏa điều kiện.
Điều kiện Phần thưởng Số lượng
Đạt đẳng cấp 161 1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

- Hạn sử dụng: 7 ngày (Ngoại trừ trang bị Tử Mãng và Kim Ô Chi Huyết).

- Ứng với mỗi mốc, nhận thưởng 1 lần/tài khoản.

- Ở mỗi mốc, nếu chưa nhận thưởng mà sau đó vượt quá điều kiện cấp độ thì được bảo lưu nhận sau.

- Yêu cầu hành trang còn ít nhất 20 ô trống.

Đạt đẳng cấp 162 1 Túi hành trang
Đạt đẳng cấp 163 1 Sư đồ lệnh
Đạt đẳng cấp 164 1 Tử Ngọc
Đạt đẳng cấp 165 1 Ngũ Hành Ấn Nhược Hóa (cấp 6)
Đạt đẳng cấp 166 1 Bạch Ngọc
Đạt đẳng cấp 167 1 Võ Lâm Mật Tịch
Đạt đẳng cấp 168 1 Ngựa Phiên Vũ
Đạt đẳng cấp 169 1 Tẩy Tủy Kinh
Đạt đẳng cấp 170 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
Đạt đẳng cấp 171 1 Bảo Rương Tử Mãng ngẫu nhiên
Đạt đẳng cấp 172 1 Tử Mãng Giám Định Phù
Đạt đẳng cấp 173 10 Kim Ô Chi Huyết
Đạt đẳng cấp 174 1 Bảo Rương Tử Mãng ngẫu nhiên
Đạt đẳng cấp 175 1 Tử Mãng Giám Định Phù
Đạt đẳng cấp 176 10 Kim Ô Chi Huyết
Đạt đẳng cấp 177 1 Bảo Rương Tử Mãng ngẫu nhiên
Đạt đẳng cấp 178 1 Tử Mãng Giám Định Phù
Đạt đẳng cấp 179 10 Kim Ô Chi Huyết
Đạt đẳng cấp 180 1 Bảo Rương Tử Mãng ngẫu nhiên
Đạt đẳng cấp 183 và cấp độ Thú nuôi từ 12 trở lên 1 Bảo Rương Kim Ô ngẫu nhiên
Đạt đẳng cấp 186 và cấp độ Thú nuôi từ 15 trở lên 1 Bảo Rương Kim Ô ngẫu nhiên
 • Đối tượng 2: Giang Hồ Hiệp Lữ
 • Cách nhận thưởng: Nhấp chuột phải vào Xích Lân Cẩm Nang nếu thỏa 2 điều kiện.
Điều kiện 01 Điều kiện 02 Phần thưởng Lưu ý
Kỹ năng 90 & 120 đồng thời đạt 20 cấp và vào lại môn phái Đạt đẳng cấp 170 1 Túi hành trang

- Hạn sử dụng: 7 ngày (Ngoại trừ trang bị Tử Mãng và Kim Ô Chi Huyết).

- Ứng với mỗi mốc, nhận thưởng 1 lần/tài khoản.

- Ở mỗi mốc, nếu chưa nhận thưởng mà sau đó vượt quá điều kiện cấp độ thì phần thưởng sẽ mất đi.

- Yêu cầu hành trang còn ít nhất 2 ô trống.

Đạt đẳng cấp 171 1 Tử Ngọc
Đạt đẳng cấp 172 1 Bạch Ngọc
Đạt đẳng cấp 173 1 Tử Mãng Giám Định Phù
Đạt đẳng cấp 174 1 Vạn Niên Chu Quả
Đạt đẳng cấp 175 1 Tử Mãng Giám Định Phù
Đạt đẳng cấp 176 1 Vạn Niên Chu Quả
Đạt đẳng cấp 177 1 Tử Mãng Giám Định Phù
Đạt đẳng cấp 178 1 Vạn Niên Chu Quả
Đạt đẳng cấp 179 1 Tử Mãng Giám Định Phù
Đạt đẳng cấp 180 10 Kim Ô Chi Huyết
Cấp độ Thú nuôi từ 15 trở lên Đạt đẳng cấp 185 1 Bảo Rương Kim Ô ngẫu nhiên
Cấp độ Thú nuôi từ 18 trở lên Đạt đẳng cấp 190 1 Bảo Rương Kim Ô ngẫu nhiên

Lưu ý

 • Tất cả các vật phẩm thưởng đều ở thái khóa vĩnh viễn ngoại trừ Kim Ô Chi Huyết, Vạn Niên Chu Quả và các loại Bảo Rương Tử Mãng, Bảo Rương Kim Ô.
 • Hạn chót nhận phần thưởng: 60 ngày kể từ ngày nạp mã thẻ (không phụ thuộc vào thời gian hiệu lực của mã thẻ).
 • Đối với phần thưởng trang bị thì nhân vật phải gia nhập môn phái mới có thể nhận.