TOP
24/11 & 25/11: Quyết đấu Vòng Thập Cường

22-11-2012

Vòng Thập Cường giải đấu Thiên Hạ Vô Địch - giải đấu cá nhân danh giá nhất Võ Lâm Miễn Phí sẽ chính thức tranh tài vào ngày 24/11 - 25/11/2012. Thập đại cao thủ của các môn phái sẽ bắt đầu những trận thư hùng tại Đấu Trường 1 với thể thức đấu vòng tròn tính điểm.

Với thể thức này các cao thủ sẽ được thể hiện hết mình với các kỹ năng và sự điêu luyện trong các tình huống giáp chiến, đẳng cấp sẽ không thể quyết định tất cả khi các cao thủ có đẳng cấp thấp hơn sẽ giành chiến thắng nếu lực sát thương bằng nhau, vì vậy sự gay cấn sẽ dâng cao theo từng diễn biến của trận đấu, tất cả sẽ tạo nên những trận đấu gay cấn, nơi hội tụ của đỉnh cao võ học đơn đấu.

Thập đại cao thủ vui lòng xem kỹ thời gian thi đấu, phương thức tính điểm và những yêu cầu từ Ban Tổ Chức để đạt kết quả cao nhất tại mùa giải đầu tiên của Thiên Hạ Vô Địch.

Lịch đấu bên dưới đã được cập nhật lại sau sự cố sáng ngày 24/11/2012.

Thời gian thi đấu

 • Thời gian thi đấu: Ngày 24/11 - 25/11/2012.
 • Máy chủ thi đấu: Đấu Trường 1.
 • Lưu ý đặc biệt:
  • Yêu cầu các nhân sĩ phải đăng nhập, chuẩn bị, báo danh, thi đấu đúng với lịch đấu.
  • Thời gian chuẩn bị (15 phút đầu của mỗi trận): Một trong 2 cao thủ sẽ thi đấu cùng nhau phải tiến hành lập tổ đội.
  • Thời gian báo danh (2 phút): Đội trưởng tiến hành báo danh vào Đấu Trường.
  • Căn cứ vào thời gian của hệ thống trong game, hiển thị trên kênh hệ thống.
  • Thời gian hệ thống dùng để xác định thời gian bắt đầu các trận đấu.
  • Thời gian hệ thống là căn cứ để xử lý các nhân vật không chấp hành đúng nội quy của giải đấu.

 

Phương thức xác định thắng/thua

Thiên Hạ Vô Địch

Lịch đấu Vòng Thập Cường ngày 24/11

Thời gian Ngày 24/11/2012
Chuẩn bị Báo danh Thi đấu Địa điểm Cao thủ 1 Cao thủ 2 Mã trận
14h00 - 14h15 14h15 - 14h17 14h17 Thành Đô o Big Bang o@1 o0oBé Cono0o 2
Dương Châu Hắc Tâm BongHongDem 3
Tương Dương HennesyBanana@1@1@1 oxavip 4
14h30 - 14h45 14h45 - 14h47 15h47 Thành Đô ÄÄCuồng PhongÄÄ TK Long Nhi@1 5
Dương Châu Hoa Kỳ Thiên o Pé Lì o@1 6
15h00 - 15h15 15h15 - 15h17 15h17 Thành Đô oxavip o0oBé Cono0o 7
Dương Châu HennesyBanana@1@1@1 o Pé Lì o@1 8
Tương Dương Hoa Kỳ Thiên TK Long Nhi@1 9
15h30 - 15h45 15h45 - 15h47 15h47 Thành Đô o Big Bang o@1 BongHongDem 10
Dương Châu ÄÄCuồng PhongÄÄ Hắc Tâm 11
16h00
-
16h15
16h15
-
16h17
16h17 Thành Đô Đã đấu xong 1
Dương Châu Hắc Tâm o Big Bang o@1 12
Tương Dương BongHongDem Hoa Kỳ Thiên 13
16h30
-
16h45
16h45 - 16h47 16h47 Thành Đô TK Long Nhi@1 oxavip 14
Dương Châu o0oBé Cono0o o Pé Lì o@1 15

Lịch đấu Vòng Thập Cường ngày 25/11

Thời gian Ngày 25/11/2012
Bắt đầu Báo danh Kết thúc Địa điểm Cao thủ 1 Cao thủ 2 Mã trận
09h00 - 09h15 09h15 - 09h17 09h17 Thành Đô HennesyBanana@1@1@1 o0oBé Cono0o 16
Dương Châu o Pé Lì o@1 TK Long Nhi@1 17
Tương Dương oxavip BongHongDem 18
09h30 - 09h45 09h45 - 09h47 09h47 Thành Đô Hoa Kỳ Thiên Hắc Tâm 19
Dương Châu o Big Bang o@1 ÄÄCuồng PhongÄÄ 20
10h00 - 10h15 10h15 - 10h17 10h17 Thành Đô o0oBé Cono0o BongHongDem 21
Dương Châu HennesyBanana@1@1@1 TK Long Nhi@1 22
Tương Dương o Pé Lì o@1 Hắc Tâm 23
10h30 - 10h45 10h45 - 10h47 10h47 Thành Đô oxavip ÄÄCuồng PhongÄÄ 24
Dương Châu Hoa Kỳ Thiên o Big Bang o@1 25
11h00 - 11h15 11h15 - 11h17 11h17 Thành Đô o0oBé Cono0o ÄÄCuồng PhongÄÄ 26
Dương Châu TK Long Nhi@1 Hắc Tâm 27
Tương Dương HennesyBanana@1@1@1 BongHongDem 28
11h30 - 11h45 11h45 - 11h47 11h47 Thành Đô o Pé Lì o@1 o Big Bang o@1 29
Dương Châu oxavip Hoa Kỳ Thiên 30
14h00 - 14h15 14h15 - 14h17 14h17 Thành Đô o0oBé Cono0o Hoa Kỳ Thiên 31
Dương Châu BongHongDem ÄÄCuồng PhongÄÄ 32
Tương Dương TK Long Nhi@1 o Big Bang o@1 33
14h30 - 14h45 14h45 - 14h47 14h47 Thành Đô HennesyBanana@1@1@1 Hắc Tâm 34
Dương Châu o Pé Lì o@1 oxavip 35
15h00
-
15h15
15h15 - 15h17 15h17 Thành Đô TK Long Nhi@1 o0oBé Cono0o 36
Dương Châu ÄÄCuồng PhongÄÄ Hoa Kỳ Thiên 37
Tương Dương Hắc Tâm oxavip 38
15h30
-
15h45
15h45 - 15h47 15h47 Thành Đô BongHongDem o Pé Lì o@1 39
Dương Châu HennesyBanana@1@1@1 o Big Bang o@1 40
16h00 - 16h15 16h15 - 16h17 16h17 Thành Đô HennesyBanana@1@1@1 Hoa Kỳ Thiên 41
Dương Châu o Big Bang o@1 oxavip 42
Tương Dương ÄÄCuồng PhongÄÄ o Pé Lì o@1 43
16h30 - 16h45 16h45 - 16h47 16h47 Thành Đô Hắc Tâm o0oBé Cono0o 44
Dương Châu BongHongDem TK Long Nhi@1 45
Chúc thập đại cao thủ sẽ có những trận đấu hết mình, cống hiến để có thể vươn tới hào quang danh giá giải đấu Thiên Hạ Vô Địch.

Ban Tổ Chức giải đấu Thiên Hạ Vô Địch