Cân Bằng Môn Phái 2018 lần 2

Cân Bằng Phái 2018 - lần 2

Cân bằng Môn Phái lần 2 trong 2018 của Võ Lâm Miễn Phí sẽ có những nội dung điều chỉnh sau đây. Tất cả 11 phái võ lâm đều có những điều chỉnh 1 phần hoặc 1 số phần để cân bằng tương quan sức lực giữa các bên.

Thân mời quý anh em đồng môn cùng tham gia trải nghiệm các thuộc tính được điều chỉnh từ ngày 25/06/2018 và xin vui lòng đóng góp ý kiến tại fanpage Võ Lâm Miễn Phí để chúng ta có  một bản Cân bằng Môn Phái hoàn thiện hơn.

Cân bằng Môn Phái lần 2 - Võ Lâm Miễn Phí 2018
Môn pháiHình ảnhNội dung điều chỉnh
Thiếu Lâm Võ Lâm Miễn Phí
Dịch Cân Kinh
 • Bỏ thuộc tính: Kháng tất cả âm
Thiên Vương Võ Lâm Miễn Phí
Kim Chung Tráo
 • Thêm thuộc tính: Tốc độ di chuyển, mỗi cấp 1%
 • Điều chỉnh thuộc tính: Kháng âm thành kháng dương, cấp 30 kháng 40%, mỗi cấp tăng 1% 
Võ Lâm Miễn Phí
Đảo Hư Thiên
 • Bỏ thuộc tính: Kháng tất cả âm
Ngũ Độc Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Độc Kỳ Kinh
 • Điều chỉnh: Tăng thời gian độc phát, cấp 40 là 43%, mỗi cấp tăng 1%
Võ Lâm Miễn Phí
Cửu Thiên Cuồng Lôi
 • Điều chỉnh: Giảm kháng lôi tối đa 10%
Võ Lâm Miễn Phí
Xích Diệm Thực Thiên
 • Điều chỉnh: Giảm kháng hỏa tối đa 10%
Võ Lâm Miễn Phí
Băng Lam Huyền Tinh
 • Điều chỉnh: Giảm kháng băng tối đa 10%
Võ Lâm Miễn Phí
Xuyên Y Phá Giáp
 • Điều chỉnh: Giảm kháng phòng thủ vật lý tối đa 10%
Võ Lâm Miễn Phí
Xuyên Tâm Độc Thích
 • Điều chỉnh: Giảm kháng độc tối đa 10%
Võ Lâm Miễn Phí
Tạp Nan Dược Kinh
 • Bỏ thuộc tính: Kháng độc âm
Đường Môn Võ Lâm Miễn Phí
Hấp Tinh Trận
 • Điều chỉnh: Thời gian miễn dịch sát thương tối đa 2.5 giây
Thúy Yên Võ Lâm Miễn Phí
Thủy Anh Man Tú
 • Điều chỉnh: Tăng tốc độ di chuyển của kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Tuyết Ảnh
 • Bỏ thuộc tính: Tốc độ công kích ngoại công, nội công âm
 • Thêm thuộc tính: Tỉ lệ hóa giải cách đảng, tối đa 15% ở cấp 30 
Võ Lâm Miễn Phí
Băng Cốt Tuyết Tâm
 • Thêm thuộc tính: Tốc độ công kích nội công âm, mỗi cấp 1%
Nga My Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Hoa Vãn Tinh
 • Điều chỉnh: Tăng sát thương vật lý của kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Phổ Độ Chúng Sinh
 • Bỏ thuộc tính: Kháng tất cả âm
Hoa Sơn Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Tông Tổng Quyết
 • Thêm thuộc tính: Tạo thành sát thương có thời gian hoạt động, tối đa 15% ở cấp 30
Cái Bang Võ Lâm Miễn Phí
Túy Điệp Cuồng Vũ
 • Bỏ thuộc tính: Kháng tất cả âm
 • Thêm thuộc tính: Tốc độ đánh ngoại công (dương): 43% ở cấp 41
Võ Lâm Miễn Phí
Tiêu Diêu Công
 • Bỏ thuộc tính: Tốc độ đánh ngoại công âm
 • Điều chỉnh thuộc tính: Tốc độ đánh nội công âm, 40% ở cấp 30
Võ Đang Võ Lâm Miễn Phí
Kiếm Thùy Tinh Hà
 • Điều chỉnh: Tăng sát thương vật lý của kĩ năng
Võ Lâm Miễn Phí
Thái cực thần công
 • Điều chỉnh thuộc tính: Lôi sát tối thiểu. Tối đa 100% ở cấp 30
Võ Lâm Miễn Phí
Tạo Hóa Thái Thanh
 • Điều chỉnh thuộc tính: Lôi sát, điểm
Võ Lâm Miễn Phí
Chân Vũ Thất Tiệt
 • Điều chỉnh thuộc tính: Thời gian duy trì chiêu thức 5 giây ở cấp 30
Côn Lôn Võ Lâm Miễn Phí
Sương Ngạo Côn Lôn
 • Thêm thuộc tính mới: Sinh lực tối đa (dương), tối đa 4500 điểm ở cấp 45
Võ Lâm Miễn Phí
Lưỡng Nghi Chân Khí
 • Điều chỉnh thuộc tính: Tăng nội lực hộ thân, giảm thời gian duy trì hiệu ứng xuống tối đa 5 giây

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.