Cháo Lạp Bát

Cháo Lạp Bát

Hành trình bôn tẩu giang hồ không biết bao lần ta phải về thành dưỡng sức, nay với loại Cháo Lạp Bát sẽ đem lại một sức mạnh vô đối, hồi phục nhanh chóng, đưa quý nhân sĩ đạt đến ngưỡng cửa mới của võ học... Thưởng thức và cảm nhận nội lực bản thân không ngừng biến chuyển.

Thời gian diễn ra

 • Sau bảo trì ngày 06/11 đến 23h59 ngày 30/11/2018.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Cháo Lạp Bát
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Bí Kíp
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 30/11/2018

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Bí Kíp
 • Nguồn gốc: Sử dụng Cháo Lạp Bát có tỉ lệ nhận được hoặc mua tại Kỳ Trân Các:
  • Bí Kíp: 5 Xu
  • Rương Bí Kíp: 250 Xu (sử dụng nhận 50 Bí Kíp)
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bí Kíp/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2018
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Bí Kíp
Võ Lâm Miễn Phí
Thưởng Thiện Lệnh
 • Nguồn gốc: Đánh quái
  • Trường Sơn Bạch Nam: có tỉ lệ rơi Thưởng Thiện Lệnh.
  • Mạc Cao Quật: có tỉ lệ rơi Phạt Ác Lệnh
 • Công dụng: Ghép Cháo Lạp Bát
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2018.
Võ Lâm Miễn Phí
Phạt Ác Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Cháo Lạp Bát
  • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Đại Sự Lão Lão theo công thức
   • 1 Thưởng Thiện Lệnh + 1 Phạt Ác Lệnh = 1 Cháo Lạp Bát
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 30 Cháo Lạp Bát
 • Diệt Trung Thần Thông: 50 Cháo Lạp Bát
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Cháo Lạp Bát
Tống Kim (đạt >500 điểm) 20 Cháo Lạp Bát
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 20 Cháo Lạp Bát
Nhiệm vụ Tín Sứ 30 Cháo Lạp Bát
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Cháo Lạp Bát /nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2018.

Phần thưởng Bí Kíp hàng ngày

 • Sử dụng Bí Kíp đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụngBí KípPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Bí Kíp

Sử dụng Bí Kíp sẽ nhận được đồng thời:

 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên (rê chuột vào hình ảnh để xem số lượng & thông tin):
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch (khóa)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (24h00 ngày 30/11/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (24h00 ngày 30/11/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (24h00 ngày 30/11/2018)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Võ Lâm Miễn Phí
40 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chìa Khóa Vàng (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (24h00 ngày 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch (khóa)
Tĩnh Tâm Thảo
Tĩnh Tâm Thảo
Thiên Linh Đơn
Thiên Linh Đơn

Sử dụng Bí Kíp đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
MÁY CHỦ CŨ, KIẾM MÔN QUAN, ĐÀO HOA NGUYÊN
Đạt mốc sử dụng
Bí Kíp
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 10.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
20.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 1000 Hộ Mạch Đơn
25.000 điểm Chân Nguyên
3.000 2.000.000.000 30.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn

Được chọn tiếp phần thưởng cố định hoặc phần thưởng ngẫu nhiên. Nếu chọn phần thưởng cố định sẽ không được chọn phần thưởng ngẫu nhiên.

Phần thưởng cố định, chọn 1 trong 2:

 • Ngựa truy điện, HSD 21 ngày
 • Tân nhậm hành ấn giám – hạ, HSD 21 ngày
MÁY CHỦ MỚI - NAM NHẠC TRẤN
Đạt mốc sử dụng
Bí Kíp
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 10.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000, 21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
20.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 25.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
3.000 2.000.000.000 40.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn

Được chọn tiếp phần thưởng cố định hoặc phần thưởng ngẫu nhiên. Nếu chọn phần thưởng cố định sẽ không được chọn phần thưởng ngẫu nhiên.

Phần thưởng cố định, chọn 1 trong 2:

 • Ngựa truy điện, HSD 21 ngày
 • Tân nhậm hành ấn giám – hạ, HSD 21 ngày
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.
  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Bí Kíp 5 Thiên Linh Đơn
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Bách Luyện Thành Cương
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  Túi Thú Cưỡi (Tiểu) (14 ngày)
  Bảo rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)
  Bảo rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
  Văn cương vàng cấp 6
  3.000 Bí Kíp Mặt nạ chiến trường Vương Giả (kỹ năng vốn có +1) (30 ngày)
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Hạ (30 ngày)
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Bách Luyện Thành Cương
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện, Dương Sa, Ngự Phong, Lưu Tinh, Lam Lân Thần Lộc (30 ngày)
  Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
  Tĩnh Tâm Thảo
  Văn Cương Kháng cấp 7
  Đằng Long Hồn
  Đằng Long Thạch
  2 Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  Bảo Rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)

Phần thưởng sử dụng Cháo Lạp Bát

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 2 điểm Chân Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Bí Kíp (23h59 - 30/11/2018)
Văn Cương Bí Bảo
15.000.000/10.000.000/5.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (23h59 - 30/11/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Thuần Dưỡng Đơn (23h59 - 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Tăng Trưởng Đơn (23h59 - 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Quyền (23h59 - 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Nâng Cấp Đơn (23h59 - 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn (23h59 - 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (23h59 - 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 - 30/11/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích) - 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 - 30/11/2018)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.