Chiến Tích Đại Chấn

Tham gia ngay

Chào tháng Tư hào hùng, tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí sẽ được trải nghiệm ngay sự kiện Chiến Tích Đại Chấn với một số vật phẩm mới xuất hiện, anh hùng trong sơn hà xã tắc, quyết chiến không nhiều lời. Thân mời quý nhân sĩ cùng tham gia sự kiện tháng này, vui chơi và thu thập nhiều tặng phẩm giá trị.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì ngày 02/04 đến 23h59 ngày 03/05/2020.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Huân Chương
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Huân Chương Sao Vàng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Huân Chương Sao Vàng
  • Xem số lần sử dụng Huân Chương Sao Vàng
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 03/05/2020

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương Sao Vàng

Võ Lâm Miễn Phí
Túi Huân Chương Sao Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Huân Chương Sao Vàng: 5 Xu
  • Túi Huân Chương Sao Vàng: 250 Xu (sử dụng nhận 50 Huân Chương Sao Vàng)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 03/05/2020
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Huân Chương Sao Vàng/nhân vật.
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương
 • Nguồn gốc:
  • Nhận thưởng mốc Năng Động
  • Mua ở Hàng Rong giá 50 vạn lượng
  • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận
34 Năng Động 5 Huân Chương
39 Năng Động 10 Huân Chương
44 Năng Động 15 Huân Chương
50 Năng Động 30 Huân Chương

 

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 3 Huân Chương
 • Diệt Trung Thần Thông: 3 Huân Chương
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 5 Huân Chương
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 10 Huân Chương
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 3 Huân Chương
Nhiệm vụ Tín Sứ 3 Huân Chương
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(xuống thuyền Phong Lăng Độ)
10 Huân Chương
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp
(sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán)
3 Huân Chương
Hoàn thành nhiệm vụ Viêm Đế 20 Huân Chương
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng theo bảng bên dưới.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 03/05/2020.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 Huân Chương/nhân vật.

Phần thưởng Huân Chương Sao Vàng hàng ngày

 • Sử dụng Huân Chương Sao Vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Huân Chương Sao VàngPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Huân Chương Sao Vàng

Máy chủ Cũ

Sử dụng Huân Chương Sao Vàng sẽ nhận được đồng thời:

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 03/05/2020)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 03/05/2020)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 03/05/2020)
Sư Tử/Hươu Đốm/Lạc Đà/Dương Đà Hoàng Kim (7 ngày)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu
(23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại
(23h59 ngày 03/05/2020)
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn
(Sử dụng có thể dùng thêm 4000 Chân Nguyên từ Chấn Long Thạch, Xích Long Thạch, Bàn Long Thạch). Hiện tại dùng từ 3 loại này chỉ được 4000 điểm..
Máy chủ Mới
Phần thưởng
Gồm các phần thưởng Máy chủ Cũ
+
Đồ Phổ Đằng Long ((Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)

Sử dụng Huân Chương Sao Vàng đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Máy chủ Cũ

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Huân Chương Sao Vàng
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 50.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 50.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
2.000 1.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 2.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
30 Rương Ấn Chiến
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Huân Chương Sao Vàng Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  30 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Đính/Ất/Giáp/Bính (cấp 6)
  Kim Long Văn Cương - Giáp/Ất (cấp 6)
  Bàn Long Văn Cương - Bính/Ất/Giáp (cấp 6)
  Đồ phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
  Bảo rương Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  3.000 Huân Chương Sao Vàng Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (30 ngày)
  Sư Tử Hoàng Kim (30 ngày)
  Lạc Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Dương Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Hươu Đốm Hoàng Kim (30 ngày)
  Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (30 ngày)
  Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (30 ngày)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23/24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 03/05/2020)
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 7]
  Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
 • Phần thưởng tùy chọn:

  MốcPhần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  3.000 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày chọn 1 trong 4
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết 03/05/2020
Máy chủ Mới

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Huân Chương Sao Vàng
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 50.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 50.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
2.000 1.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
20 Rương Ấn Chiến
1 Đằng Long Thạch
1 Đằng Long Hồn
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 2.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
30 Rương Ấn Chiến
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả
(14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Huân Chương Sao Vàng Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  30 Thiên Linh Đơn
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Đính/Ất/Giáp/Bính (cấp 6)
  Kim Long Văn Cương - Giáp/Ất (cấp 6)
  Bàn Long Văn Cương - Bính/Ất/Giáp (cấp 6)
  Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)
  3.000 Huân Chương Sao Vàng Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (30 ngày)
  Sư Tử Hoàng Kim (30 ngày)
  Lạc Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Dương Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Hươu Đốm Hoàng Kim (30 ngày)
  Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (30 ngày)
  Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (30 ngày)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23/24
  Bảo Rương Mật Tịch 180
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 03/05/2020)
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 7]
  Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
 • Phần thưởng tùy chọn:

  MốcPhần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  3.000 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày chọn 1 trong 4
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết 03/05/2020

Phần thưởng sử dụng Huân Chương

Máy chủ Cũ
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương Sao Vàng
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 03/05/2020)
Máy chủ Mới
 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Huân Chương Sao Vàng
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 03/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 03/05/2020)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.