Chuyện Lang Nữ

Ngưu Lang Chức Nữ

Ngưu Lang vốn là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu sông, kẻ cuối sông.

Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên cho hai người mỗi năm được gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, 2 người đã khóc, nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là mưa ngâu...

...Một câu chuyện rất dài nhưng cuối cùng kết thúc rất có hậu, họ đã được bên nhau hạnh phúc.

...Một câu chuyện rất ngắn, chỉ gần 30 ngày nhưng kết thúc là những phần thưởng rất hậu hĩnh cho những ai tham gia sự kiện Chuyện Lang Nữ ngay tại Võ Lâm Miễn Phí, thân mời quý nhân sĩ cùng chơi.

Thời gian diễn ra

 • Sau bảo trì ngày 04/08 đến 23h59 ngày 31/08/2018.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Quà Ngưu Lang
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Quà Chức Nữ
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 31/08/2018

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Quà Chức Nữ
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 5 Xu hoặc sử dụng Quà Ngưu Lang có tỉ lệ nhận được.
 • Công dụng: Sử dụng nhận
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Quà Chức Nữ/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/08/2018
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Quà Chức Nữ
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 250 Xu.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận 50 Quà Chức Nữ.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/08/2018.
Võ Lâm Miễn Phí
Khăn Quàng
 • Nguồn gốc: Đánh quái
  • Trường Sơn Bạch Nam: có tỉ lệ rơi Khăn Quàng.
  • Mạc Cao Quật: có tỉ lệ rơi Tiêu Tre
 • Công dụng: Dùng ghép Quà Ngưu Lang tại Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/08/2018.
Võ Lâm Miễn Phí
Tiêu Tre
Võ Lâm Miễn Phí
Quà Ngưu Lang
  • Nguồn gốc: 
   • Ghép tại NPC Đại Sự Lão Lão theo công thức: 1 Tiêu Tre + 1 Khăn Quàng= 1 Quà Ngưu Lang.
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 30 Quà Ngưu Lang
 • Diệt Trung Thần Thông: 50 Quà Ngưu Lang
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Quà Ngưu Lang
Tống Kim (đạt >500 điểm) 20 Quà Ngưu Lang
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 20 Quà Ngưu Lang
Nhiệm vụ Tín Sứ 30 Quà Ngưu Lang
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Quà Ngưu Lang/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/08/2018.

Phần thưởng Quà Chức Nữ hàng ngày

 • Sử dụng Quà Chức Nữ đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Quà Chức NữPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Quà Chức Nữ

Sử dụng Quà Chức Nữ sẽ nhận được đồng thời:

 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên (rê chuột vào hình ảnh để xem số lượng & thông tin):
Ngẫu nhiên 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch (khóa)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (24h00 ngày 31/08/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (24h00 ngày 31/08/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (24h00 ngày 31/08/2018)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Võ Lâm Miễn Phí
30 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chìa Khóa Vàng (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (24h00 ngày 31/08/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch (khóa)
Tĩnh Tâm Thảo
Tĩnh Tâm Thảo
Thiên Linh Đơn
Thiên Linh Đơn

Sử dụng Quà Chức Nữ đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
MÁY CHỦ CŨ, KIẾM MÔN QUAN, ĐÀO HOA NGUYÊN
Đạt mốc sử dụng
Quà Chức Nữ
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 5000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
15.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 1000 Hộ Mạch Đơn
20.000 điểm Chân Nguyên
3.000 2.000.000.000 30.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn
MÁY CHỦ MỚI - CHIẾN ĐỊNH GIANG SƠN
Đạt mốc sử dụng
Quà Chức Nữ
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 10.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000, 21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
20.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 25.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
3.000 2.000.000.000 40.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.
  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Quà Chức Nữ 5 Thiên Linh Đơn
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Bách Luyện Thành Cương
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Túi Thú Cưỡi (Tiểu) (14 ngày)
  Bí Kíp Luyện Thú – Cao Cấp (Đào Hoa Nguyên)
  Bảo rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)
  Bảo rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội)
  Đồ phổ Đằng Long (Thượng Giới/Hạ Giới)
  Văn cương vàng cấp 6
  3.000 Quà Chức Nữ Mặt nạ chiến trường Vương Giả (kỹ năng vốn có +1) (21 ngày)
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Hạ (21 ngày)
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Bách Luyện Thành Cương
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)
  Bảo rương mật tịch (máy chủ mới)
  Mật tịch kỹ năng 150 cấp 21,22 (ngẫu nhiên phái) (máy chủ mới)
  Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
  Tĩnh Tâm Thảo
  Văn Cương Kháng cấp 7
  Đằng Long Hồn
  Đằng Long Thạch
  Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  Bảo Rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)

Phần thưởng sử dụng Quà Ngưu Lang

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 2 điểm Chân Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên (rê chuột vào hình ảnh để xem số lượng & thông tin):
Phần thưởng ngẫu nhiên
Quà Chức NữVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Văn Cương Bí BảoVăn Cương Bí BảoVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.