Diều Hỏa Long

Diều Hỏa Long

Vùng trời vào hạ mang theo những làn gió nâng cao tất cả các chiếc diều, đưa chúng vào không trung để giang rộng tầm bay. Không biết quý nhân sĩ có muốn trình võ học của mình cũng sẽ đạt đến ngưỡng thượng tầng? Hãy cố gắng mỗi ngày và có thể rút ngắn khoảng cách với bao cao thủ khác bằng việc tham gia ngày sự kiện Diều Hỏa Long. Cùng chơi và cảm nhận! Thân chúc quý nhân sĩ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc ngay tại trò chơi Võ Lâm Miễn Phí.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì 25/05/2017 đến 23h59 ngày 13/06/2017.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị.
 • Chức năng:
  • Đổi Diều Kim Phượng
  • Kiểm tra số lượng Diều Hỏa Long đã sử dụng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Diều Hỏa Long
  • Nhận thưởng Hằng Ngày sử dụng Diều Hỏa Long
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng:
  • Nhận thưởng Top 5 sử dụng Diều Hỏa Long.
  • Xem thông tin Top 10 sử dụng Diều Hỏa Long.
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Đại
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 13/06/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Diều Hỏa Long
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 5 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn:
  • Chỉ có thể sử dụng tại bản đồ Lâm An.
  • Tối đa nhận được 30 tỉ kinh nghiệm từ việc sử dụng Diều Hỏa Long. Sau khi đã đạt mốc kinh nghiệm thì sử dụng Diều Hỏa Long chỉ nhận được phần thưởng và tính số lần đua top.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Diều Hỏa Long
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 250 Xu.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận 50 Diều Hỏa Long.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Diều Kim Phượng
  • Nguồn gốc: 
   • Mang nguyên liệu đến đổi tại NPC Đại Sự Lão Lão với công thức: 1 Thanh Tre + 1 Dây Cước + 1 Giấy Vàng = 1 Diều Kim Phượng.
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 30 Diều Kim Phượng
 • Diệt Trung Thần Thông: 50 Diều Kim Phượng
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Diều Kim Phượng
Nhiệm vụ Tín Sứ 30 Diều Kim Phượng
Phong Lăng Độ (tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh) 20 Diều Kim Phượng
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 15 Diều Kim Phượng
Tống Kim (đạt 500 điểm trở lên) 20 Diều Kim Phượng
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Diều Kim Phượng/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Thanh Tre
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ 90 (ngoại trừ Phong Lăng Độ) có tỉ lệ rơi 1 Thanh Tre.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Diều Kim Phượng ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Giấy Vàng
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ 90 (ngoại trừ Phong Lăng Độ) có tỉ lệ rơi 1 Giấy Vàng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Diều Kim Phượng ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Dây Cước
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ 90 (ngoại trừ Phong Lăng Độ) có tỉ lệ rơi 1 Dây Cước.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Diều Kim Phượng ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Tín Vật Chưởng Đăng
 • Nguồn gốc: Có khi đạt mốc sử dụng Diều Hỏa Long.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu và Hộp Lễ Vật - Đại ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 2 Tín Vật Chưởng Đăng + 1.000 Diều Kim Phượng + 1.000 vạn lượng = 1 Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 Hộp Lễ Vật - Tiểu/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Đại
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 8 Tín Vật Chưởng Đăng + 2.000 Diều Kim Phượng + 5.000 vạn lượng= 1 Hộp Lễ Vật - Đại
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1 Hộp Lễ Vật - Đại/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/06/2017.

Phần thưởng Diều Hỏa Long hàng ngày

 • Sử dụng Diều Hỏa Long đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Diều Hỏa LongPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng khi sử dụng Diều Hỏa Long

Sử dụng Diều Hỏa Long sẽ nhận được đồng thời:

 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 13/06/2017) Chìa Khóa Kim Cương (30 ngày)
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung (23h59 ngày 13/06/2017) Chìa Khóa Đá Quý (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích, 14 ngày)
10.000.000 điểm kinh nghiệm Minh Phượng Chi Huyết
20.000.000 điểm kinh nghiệm Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
30.000.000 điểm kinh nghiệm Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 13/06/2017) Túi hành trang (30 ngày)
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 13/06/2017) Tinh Thiết Khoáng
5 Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 13/06/2017) Tinh Tinh Khoáng
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 13/06/2017) 10 Tử Tinh Khoáng Thạch
2 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 13/06/2017) Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (23h59 ngày 13/06/2017)
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 13/06/2017) Minh Phượng Chi Hồn
Năng Động Đơn (23h59 ngày 13/06/2017) Minh Phượng Bảo Thạch
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y)
Ngũ Linh Kiểm Định Phù Tinh Ngọc
5 Bàn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Bách Luyện Thành Cương
2 Chấn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Huyết Chiến Lễ Bao
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (23h59 ngày 13/06/2017) Thiên Linh Đơn

Sử dụng Diều Hỏa Long đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Khi sử dụng Diều Hỏa Long đạt mốc 1.000, 2.000, 3.000 đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốcKinh nghiệmVật phẩm
1.000 Diều Hỏa Long 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Áo Dài/Cổ Truyền (14 ngày) + 1 Tín Vật Chưởng Đăng (23h59 ngày 13/06/2017)
2.000, 3.000 Diều Hỏa Long 1.000.000.000 1 Tín Vật Chưởng Đăng (23h59 ngày 13/06/2017)
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
1.000 Diều Hỏa Long Mã Bài - Siêu Quang (30 ngày)
Túi thú cưỡi (tiểu) (30 ngày)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (cường & nhược 600) (14 ngày)
Huyết Chiến Lễ Bao
5 Thiên Linh Đơn
Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
2.000 Diều Hỏa Long 5 Thiên Linh Đơn
Xuyên Y 12% (14 ngày)
Cuồng Lan 4% (14 ngày)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Bách Luyện Thành Cương
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Đồ Phổ Minh Phượng Y
3.000 Diều Hỏa Long 10 Thiên Linh Đơn
Ngũ Hành Ấn (Cường & Nhược 1000) (14 ngày)
Mặt nạ Vương Giả (kỹ năng vốn có +1) (14 ngày)
Âm Khiêu Đơn (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày)
Dương Duy Đơn (30 ngày)
Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
Văn Cương vàng cấp 6 ngẫu nhiên
Đồ Phổ Minh Phượng Y
Đồ Phổ Minh Phượng Khí Giới

Phần thưởng khi sử dụng Diều Kim Phượng

 • 2.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
(23h59 ngày 13/06/2017)
5.000.000 điểm kinh nghiệm
Bàn Long Thạch (khóa) Tử Tinh Khoáng Thạch
Thuần Thú Quyển (23h59 ngày 13/06/2017) Thuần Dưỡng Đơn (23h59 ngày 13/06/2017)
Xích Long Thạch (khóa) Tăng Trưởng Đơn (23h59 ngày 13/06/2017)
Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150
(30 ngày)
Nâng Cấp Đơn (23h59 ngày 13/06/2017)
Xá Lợi Kim Đơn
(23h59 ngày 13/06/2017)
Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 13/06/2017)
15.000.000 điểm kinh nghiệm Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 13/06/2017)
10.000.000 điểm kinh nghiệm Năng Động Đơn (23h59 ngày 13/06/2017)
Diều Hỏa Long (23h59 ngày 13/06/2017)

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Tiểu

 • 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Mặt Nạ - Cổ Truyền (14 ngày) Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Mặt Nạ - Áo Dài (14 ngày) Túi thú cưỡi - Đại (30 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày) 5 Thiên Linh Đơn
Phi Phong Phệ Quang
(xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)
Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 22 (ngẫu nhiên phái)
Dương Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 21 (ngẫu nhiên phái)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) -

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Đại

 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Thương Long Văn Cương - Đinh [cấp 7]
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 7]
Âm Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 7]
Dương Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Bính (cấp 7)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày) Kim Long Văn Cương - Ất (cấp 7)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) Thanh Mộc Văn Cương - Bính (cấp 7)
10 Thiên Linh Đơn Thanh Mộc Văn Cương - Ất (cấp 7)
Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 cấp 23 Mạc Thủy Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Kim Long Văn Cương - Giáp [cấp 7] Mạc Thủy Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Ất  [Cấp 7]

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.