Hoa Tháng 4

Hoa Tháng 4

Hoa Tháng 4 sẽ là sự kiện đem lại niềm vui mới với rất nhiều loài hoa như: Hoa Ngũ Sắc, Hoa Bách Hợp, Hoa Kiếm Lan... Mỗi loài hoa sẽ mang 1 ý nghĩa riêng. Nếu sử dụng hết công dụng của những loài hoa này thì chắn chắn quý nhân sĩ sẽ gặt hái được vô số phần thưởng giá trị tại Võ Lâm Miễn Phí.

Thời gian diễn ra

 • Từ 03/04 đến 23h59 ngày 30/04/2017.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị.
 • Chức năng:
  • Đổi Vòng Hoa
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Hoa Ngũ Sắc
  • Nhận thưởng Hằng Ngày sử dụng Hoa Ngũ Sắc
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 30/04/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng:
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Đại
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Ngũ Sắc
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 5 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Hoa Ngũ Sắc/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017
Võ Lâm Miễn Phí
Bó Hoa Ngũ Sắc
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 250 Xu.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận 50 Hoa Ngũ Sắc.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Vòng Hoa
  • Nguồn gốc: 
   • Mang nguyên liệu đến đổi tại NPC Đại Sự Lão Lão với công thức: 1 Hoa Bách Hợp + 1 Dây Vải = 1 Vòng Hoa.
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp diệt Trung Thần Thông 20 Vòng Hoa
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Vòng Hoa
Nhiệm vụ Tín Sứ 20 Vòng Hoa
Phong Lăng Độ (tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh) 20 Vòng Hoa
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Vòng Hoa/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Bách Hợp
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ Sa Mạc 3 hoặc Vi Sơn Đảo có tỉ lệ rơi 1 Hoa Bách Hợp.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Vòng Hoa ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Dây Vải
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại Trường Bạch Sơn Nam hoặc Vi Sơn Đảo có tỉ lệ rơi 1 Dây Vải.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Vòng Hoa ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Kiếm Lan
 • Nguồn gốc: Có khi đạt mốc sử dụng Hoa Ngũ Sắc.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu và Hộp Lễ Vật - Đại ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 2 Hoa Kiếm Lan + 1.000 Vòng Hoa + 1.000 vạn lượng = 1 Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 Hộp Lễ Vật - Tiểu/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Đại
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 8 Hoa Kiếm Lan + 2.000 Vòng Hoa + 5.000 vạn lượng= 1 Hộp Lễ Vật - Đại
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 Hộp Lễ Vật - Đại/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2017.

Phần thưởng Hoa Ngũ Sắc hàng ngày

 • Sử dụng Hoa Ngũ Sắc đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Hoa Ngũ SắcPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng khi sử dụng Hoa Ngũ Sắc

Sử dụng Hoa Ngũ Sắc sẽ nhận được đồng thời:

 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 30/04/2017) Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (23h59 ngày 30/04/2017)
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung (23h59 ngày 30/04/2017) Chìa Khóa Kim Cương (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Chìa Khóa Đá Quý (30 ngày)
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương, 7 ngày)
10.000.000 điểm kinh nghiệm Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích, 7 ngày)
25.000.000 điểm kinh nghiệm Minh Phượng Chi Huyết
50.000.000 điểm kinh nghiệm Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
100.000.000 điểm kinh nghiệm Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 30/04/2017) Bảo Rương Xích Lân (Y/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 30/04/2017) Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
5 Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 30/04/2017) Túi hành trang (30 ngày)
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 30/04/2017) Tinh Thiết Khoáng
2 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 30/04/2017) Tinh Tinh Khoáng
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 30/04/2017) 10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/04/2017) Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (23h59 ngày 30/04/2017)
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù Minh Phượng Chi Hồn
Ngũ Linh Kiểm Định Phù Minh Phượng Bảo Thạch
5 Bàn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
2 Chấn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Thiên Linh Đơn

Sử dụng Hoa Ngũ Sắc đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Khi sử dụng Hoa Ngũ Sắc đạt mốc 1.000, 2.000, 3.000 đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốcKinh nghiệmVật phẩm
1.000 Hoa Ngũ Sắc 1.000.000.000 1 Phi Phong Phệ Quang hóa giải hoặc trọng kích (14 ngày) + 1 Hoa Kiếm Lan (23h59 ngày 30/04/2017)
2.000 Hoa Ngũ Sắc 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Áo Dài hoặc Cổ Truyền (14 ngày) + 1 Hoa Kiếm Lan (23h59 ngày 30/04/2017)
3.000 Hoa Ngũ Sắc 1.000.000.000 1 Trang sức ngẫu nhiên (14 ngày) +1 Hoa Kiếm Lan (23h59 ngày 30/04/2017)
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
1.000 Hoa Ngũ Sắc Mã Bài - Siêu Quang (14 ngày)
Túi thú cưỡi (tiểu) (30 ngày)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (cường & nhược 600) (14 ngày)
5 Thiên Linh Đơn
Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
2.000 Hoa Ngũ Sắc 5 Thiên Linh Đơn
Bí kíp luyện thú - Trung Cấp
Bí kíp luyện thú - Cao Cấp
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (cường & nhược 800) (14 ngày)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Đồ Phổ Minh Phượng Y
3.000 Hoa Ngũ Sắc 10 Thiên Linh Đơn
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Âm Khiêu Đơn (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày)
Dương Duy Đơn (30 ngày)
Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
Văn Cương vàng cấp 6 ngẫu nhiên
Đồ Phổ Minh Phượng Y
Đồ Phổ Minh Phượng Khí Giới

Phần thưởng khi sử dụng Vòng Hoa

 • 2.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
(23h59 ngày 30/04/2017)
5.000.000 điểm kinh nghiệm
Bàn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Thuần Thú Quyển
(23h59 ngày 30/04/2017)
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Tinh Thiết Khoáng Tử Tinh Khoáng Thạch
Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150
(30 ngày)
Thuần Dưỡng Đơn (23h59 ngày 30/04/2017)
Xá Lợi Kim Đơn
(23h59 ngày 30/04/2017)
Tăng Trưởng Đơn (23h59 ngày 30/04/2017)
Tử Ngọc (30 ngày) Nâng cấp Đơn (23h59 ngày 30/04/2017)
Bạch Ngọc (30 ngày) 2 Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 30/04/2017)
15.000.000 điểm kinh nghiệm 2 Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/04/2017)
10.000.000 điểm kinh nghiệm Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/04/2017)

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Tiểu

 • 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Mặt Nạ - Cổ Truyền (14 ngày) Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Mặt Nạ - Áo Dài (14 ngày) Túi thú cưỡi - Đại (30 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày) 5 Thiên Linh Đơn
Phi Phong Phệ Quang
(xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)
Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 22 (ngẫu nhiên phái)
Dương Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 21 (ngẫu nhiên phái)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) -

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Đại

 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Thương Long Văn Cương - Đinh [cấp 7]
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 7]
Âm Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 7]
Dương Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Bính (cấp 7)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày) Kim Long Văn Cương - Ất (cấp 7)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) Thanh Mộc Văn Cương - Bính (cấp 7)
10 Thiên Linh Đơn Thanh Mộc Văn Cương - Ất (cấp 7)
Bảo Châu Mật Tịch Kỹ Năng cấp 22 (30 ngày) Mạc Thủy Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Kim Long Văn Cương - Giáp [cấp 7] Mạc Thủy Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Ất  [Cấp 7]

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.