Hương Mùa Hạ

Hương Mùa Hạ

Bước đường bôn tẩu giang hồ sẽ thêm phần thú vị nếu có thêm những giây phút dừng chân, xuống ngựa, ngồi tựa bên bờ hồ ngắm cảnh đất trời và được nướng cá thơm lừng... Phong cảnh hữu tình ít nhiều làm tăng phần lãng tử trong chốn tang bồng.

Hãy thử quây quần bên bếp lửa hồng tại sự kiện Hương Mùa Hạ của Võ Lâm Miễn Phí để trải nghiệm và cảm nhận một điều gì đó nhẹ nhàng thôi, bình yên cùng những tặng phẩm đặc biệt...

Thời gian diễn ra

 • Từ 16/06 đến 23h59 ngày 30/06/2017.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Cá Lóc Nướng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Cá Chép Hấp
  • Nhận thưởng Hằng Ngày sử dụng Cá Chép Hấp
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 30/06/2017
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Đại
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2017
Võ Lâm Miễn Phí
Bếp Lửa
 • Vị trí: Đại Lý, Tương Dương
 • Chức năng: Hấp Cá Chép (có thể nhập số lượng tùy ý)
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2017
Võ Lâm Miễn Phí
Lò Lửa
 • Vị trí: Đại Lý, Tương Dương
 • Chức năng: Nướng Cá Lóc (có thể nhập số lượng tùy ý)
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2017

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Cá Chép
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 5 Xu hoặc có cơ hội nhận khi câu cá tại bến tàu Đại Lý, Tương Dương, Dương Châu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Mang đến Bếp Lửa để làm Cá Chép Hấp.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Cá Chép Hấp/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017
Võ Lâm Miễn Phí
Giỏ Cá Chép
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 250 Xu.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận 50 Cá Chép.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Cá Chép Hấp
 • Nguồn gốc: Nấu Cá Chép bằng Bếp Lửa tại Tương Dương hoặc Đại Lý
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Cá Chép Hấp/nhân vật.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Cá Lóc Nướng
  • Nguồn gốc: 
   • Nướng Cá Lóc bằng Lò Lửa tại thành Tương Dương hoặc Đại Lý
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: Nhận 30 Cá Lóc Nướng
 • Diệt Trung Thần Thông: Nhận 50 Cá Lóc Nướng
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Cá Lóc Nướng
Phong Lăng Độ (tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh) 20 Cá Lóc Nướng
Tống Kim (đạt >500 điểm) 20 Cá Lóc Nướng
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 15 Cá Lóc Nướng
Nhiệm vụ Tín Sứ 30 Cá Lóc Nướng
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Cá Lóc Nướng/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Cá Lóc
 • Nguồn gốc: Cơ hội nhận khi câu cá tại bến tàu Đại Lý, Tương Dương, Dương Châu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Cá Lóc Nướng ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Mồi Câu
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ cấp 90 có tỉ lệ rơi.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để câu cá tại bến tàu Đại Lý, Tương Dương, Dương Châu.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Cần Câu
Võ Lâm Miễn Phí
Tín Vật Chưởng Đăng
 • Nguồn gốc:  Có khi nhận mốc sử dụng Cá Chép Hấp.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu và Hộp Lễ Vật - Đại ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 2 Tín Vật Chưởng Đăng + 1.000 Cá Lóc Nướng + 1.000 vạn lượng = 1 Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 Hộp Lễ Vật - Tiểu/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Đại
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 8 Tín Vật Chưởng Đăng + 2.000 Cá Lóc Nướng + 5.000 vạn lượng= 1 Hộp Lễ Vật - Đại
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1 Hộp Lễ Vật - Đại/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/06/2017.

Phần thưởng Cá Chép Hấp hàng ngày

 • Sử dụng Cá Chép Hấp đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Cá Chép HấpPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng khi sử dụng Cá Chép Hấp

Sử dụng Cá Chép Hấp sẽ nhận được đồng thời:

 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 30/06/2017) Chìa Khóa Kim Cương (30 ngày)
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung (23h59 ngày 30/06/2017) Chìa Khóa Đá Quý (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích, 14 ngày)
10.000.000 điểm kinh nghiệm Minh Phượng Chi Huyết
20.000.000 điểm kinh nghiệm Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
30.000.000 điểm kinh nghiệm Túi hành trang (30 ngày)
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 30/06/2017) Tinh Thiết Khoáng
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 30/06/2017) Tinh Tinh Khoáng
5 Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 30/06/2017) 10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 30/06/2017) Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (23h59 ngày 30/06/2017)
2 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 30/06/2017) Minh Phượng Chi Hồn
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 30/06/2017) Minh Phượng Bảo Thạch
Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/06/2017) Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y)
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù Tinh Ngọc
Ngũ Linh Kiểm Định Phù Bách Luyện Thành Cương
5 Bàn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Huyết Chiến Lễ Bao
2 Chấn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Thiên Linh Đơn
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (23h59 ngày 30/06/2017) -

Sử dụng Cá Chép Hấp đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Khi sử dụng Cá Chép Hấp đạt mốc 1.000, 2.000, 3.000 đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốcKinh nghiệmVật phẩm
1.000 Cá Chép Hấp 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Áo Dài/Cổ Truyền (14 ngày) + 1 Tín Vật Chưởng Đăng (23h59 ngày 30/06/2017)
2.000, 3.000 Cá Chép Hấp 1.000.000.000 1 Tín Vật Chưởng Đăng (23h59 ngày 30/06/2017)
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
1.000 Cá Chép Hấp Mã Bài - Siêu Quang (14 ngày)
Túi thú cưỡi (tiểu) (30 ngày)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (cường & nhược 600) (21 ngày)
Huyết Chiến Lễ Bao
5 Thiên Linh Đơn
Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
2.000 Cá Chép Hấp 5 Thiên Linh Đơn
Xuyên Y 14% (14 ngày)
Cuồng Lan 5% (14 ngày)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Bách Luyện Thành Cương
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Đồ Phổ Minh Phượng Y
3.000 Cá Chép Hấp 10 Thiên Linh Đơn
Ngũ Hành Ấn (Cường & Nhược 1000) (14 ngày)
Mặt nạ Vương Giả (kỹ năng vốn có +1) (14 ngày)
Âm Khiêu Đơn (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày)
Dương Duy Đơn (30 ngày)
Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
Văn Cương vàng cấp 6 ngẫu nhiên
Đồ Phổ Minh Phượng Y
Đồ Phổ Minh Phượng Khí Giới

Phần thưởng khi sử dụng Cá Lóc Nướng

 • 2.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
(23h59 ngày 30/06/2017)
5.000.000 điểm kinh nghiệm
Bàn Long Thạch (khóa) Tử Tinh Khoáng Thạch
Thuần Thú Quyển (23h59 ngày 30/06/2017) Thuần Dưỡng Đơn (23h59 ngày 30/06/2017)
Xích Long Thạch (khóa) Tăng Trưởng Đơn (23h59 ngày 30/06/2017)
Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150
(30 ngày)
Nâng Cấp Đơn (23h59 ngày 30/06/2017)
Xá Lợi Kim Đơn
(23h59 ngày 30/06/2017)
Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 30/06/2017)
15.000.000 điểm kinh nghiệm Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 30/06/2017)
10.000.000 điểm kinh nghiệm Năng Động Đơn (23h59 ngày 30/06/2017)
 • Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng 2.000 Cá Lóc Nướng: 1.000.000.000 kinh nghiệm + 5.000 điểm Chân Nguyên, nhận tại NPC Đại Sự Lão Lão.

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Tiểu

 • 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Mặt Nạ - Cổ Truyền (21 ngày) Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Mặt Nạ - Áo Dài (21 ngày) Túi thú cưỡi - Đại (30 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 21 ngày) 5 Thiên Linh Đơn
Phi Phong Phệ Quang
(xác suất hóa giải sát thương, 21 ngày)
Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 22 (ngẫu nhiên phái)
Dương Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 21 (ngẫu nhiên phái)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) -

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Đại

 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Thương Long Văn Cương - Đinh [cấp 7]
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 7]
Âm Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 7]
Dương Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Bính (cấp 7)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày) Kim Long Văn Cương - Ất (cấp 7)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) Thanh Mộc Văn Cương - Bính (cấp 7)
10 Thiên Linh Đơn Thanh Mộc Văn Cương - Ất (cấp 7)
Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 cấp 23 Mạc Thủy Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Kim Long Văn Cương - Giáp [cấp 7] Mạc Thủy Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Ất  [Cấp 7]

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.