Khiêu Chiến Lệnh trở lại

Khiêu Chiến Lệnh

Khiêu Chiến Lệnh trở lại với cộng đồng nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí, mang đến những cuộc đua Top cực kỳ sôi động trong những ngày tháng 5 rộn ràng này. Nhanh tay tham gia để tất cả thất đại thành thị đều mang dấu ấn của những cao thủ võ lâm nhé.

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì ngày 06/05 đến 23h59 ngày 31/05/2020.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Túi Quân Trang
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Khiêu Chiến Lệnh
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Khiêu Chiến Lệnh
  • Xem số lần sử dụng Khiêu Chiến Lệnh
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 31/05/2020

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Khiêu Chiến Lệnh

Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Khiêu Chiến Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Khiêu Chiến Lệnh: 5 Xu
  • Hộp Khiêu Chiến Lệnh: 250 Xu (sử dụng nhận 50 Khiêu Chiến Lệnh)
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: 
  • Sử dụng nhận được phần thưởng
  • Số lượng vật phẩm sử dụng sẽ được tính vào hoạt động đua TOP tại Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Giới hạn: Tối đa nhân vật nhận 60 tỉ EXP từ việc sử dụng Khiêu Chiến Lệnh. Sau khi đạt mốc EXP thì sử dụng Khiêu Chiến Lệnh vẫn nhận được phần thưởng ngẩu nhiên (trừ EXP) và tính số lượng đua TOP
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2020
Võ Lâm Miễn Phí
Túi Quân Trang
 • Nguồn gốc:
  • Nhận thưởng mốc Năng Động
  • Mua ở Hàng Rong giá 50 vạn lượng
  • Tham gia hoạt động
Năng ĐộngNhận
34 Năng Động 5 Túi Quân Trang
39 Năng Động 10 Túi Quân Trang
44 Năng Động 15 Túi Quân Trang
50 Năng Động 30 Túi Quân Trang

 

Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 3 Túi Quân Trang
 • Diệt Trung Thần Thông: 3 Túi Quân Trang
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 5 Túi Quân Trang
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 10 Túi Quân Trang
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 3 Túi Quân Trang
Nhiệm vụ Tín Sứ 3 Túi Quân Trang
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(xuống thuyền Phong Lăng Độ)
10 Túi Quân Trang
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp
(sử dụng 1 Phiếu Dự Đoán)
3 Túi Quân Trang
Hoàn thành nhiệm vụ Viêm Đế 20 Túi Quân Trang
 • Tính chất: Giao dịch, xếp chồng 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng theo bảng bên dưới.
 • Thời hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/05/2020.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 Túi Quân Trang/nhân vật.

Phần thưởng Khiêu Chiến Lệnh hàng ngày

 • Sử dụng Khiêu Chiến Lệnh đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Khiêu Chiến LệnhPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Khiêu Chiến Lệnh

Máy chủ Cũ

Sử dụng Khiêu Chiến Lệnh sẽ nhận được đồng thời.

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • Nhận 1 Quân Lương (23h59 ngày 31/05/2020). Lưu ý: Sử dụng 3001 Khiêu Chiến Lệnh trở đi không nhận được Quân Lương
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (23h59 ngày 31/05/2020)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (23h59 ngày 31/05/2020)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 31/05/2020)
Sư Tử/Hươu Đốm/Lạc Đà/Dương Đà Hoàng Kim (7 ngày)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
3 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu
(23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại
(23h59 ngày 31/05/2020)
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu Tẩy Tủy Kinh Quyển - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Long Đơn
(Sử dụng có thể dùng thêm 4000 Chân Nguyên từ Chấn Long Thạch, Xích Long Thạch, Bàn Long Thạch). Hiện tại dùng từ 3 loại này chỉ được 4000 điểm..

Sử dụng Khiêu Chiến Lệnh đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Khiêu Chiến Lệnh
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 50.000 Chân Nguyên
30 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 50.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
10 Rương Ấn Chiến
1 Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (14 ngày)
2.000 1.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
50 Rương Ấn Chiến
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
3.000 2.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
350 Đại Hộ Mạch Đơn
70 Rương Ấn Chiến
1 Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (14 ngày)
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên bên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Khiêu Chiến Lệnh Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  30 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Đính/Ất/Giáp/Bính (cấp 6)
  Kim Long Văn Cương - Giáp/Ất (cấp 6)
  Bàn Long Văn Cương - Bính/Ất/Giáp (cấp 6)
  Đồ phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
  Bảo rương Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  3.000 Khiêu Chiến Lệnh Ngựa Hoàng Kim (Truy Điện/Kình Lôi/Dương Sa/Lưu Tinh/Ngự Phong) (14 ngày)
  3 Huyết Chiến Lễ Bao
  5 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/05/2020)
  Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ Khí)
 • Phần thưởng tùy chọn:

  MốcPhần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  3.000 Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày chọn 1 trong 4
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  Mặt nạ Chiến Trường Bá Giả 21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết 31/05/2020

Phần thưởng sử dụng Túi Quân Trang

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Khiêu Chiến Lệnh
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long
(Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Khuyên
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 31/05/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích, 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết (23h59 ngày 31/05/2020)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.