Lễ Tổ

Giới thiệu chung

 • Thời gian hoạt động: 01/04 24h00 ngày 30/04/2016.
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ cấp 150 trở lên, trùng sinh không giới hạn đẳng cấp.
 • NPC & vật phẩm liên quan:
Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị.
 • Chức năng:
  • Đổi vật phẩm Nhang Trầm Hương.
  • Nhận phần thưởng các mốc Hoa Tươi.
  • Nhận thưởng hàng ngày sử dụng Hoa Tươi.
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2016.
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Thành Lâm An.
 • Chức năng: Đổi thưởng vật phẩm Hộp Quà.
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2016.
Võ Lâm Miễn Phí
Bé Long
  • Vị trí: Thất Đại Thành Thị.
  • Chức năng: Đổi các vật phẩm Âm Khiêu Đơn, Dương Khiêu Đơn, Âm Duy Đơn, Dương Duy Đơn:
Nguyên liệuPhần thưởng
50 Thiên Linh Đơn Dương Khiêu Đơn
50 Thiên Linh Đơn Âm Khiêu Đơn
50 Thiên Linh Đơn Dương Duy Đơn
50 Thiên Linh Đơn Âm Duy Đơn
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 30/04/2016.
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Tươi

Võ Lâm Miễn Phí
Giỏ Hoa Tươi
 • Nguồn gốc:
  • Hoa Tươi mua tại Kỳ Trân Các giá 5 Xu.
  • Giỏ Hoa Tươi mua tại Kỳ Trân Các giá 250 Xu, mở nhận 50 Hoa Tươi.
 • Công dụng: Sử dụng Hoa Tươi nhận được 01 Vòng Hoa + 01 phần thưởng ngẫu nhiên.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không thể vứt, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Giới hạn sử dụng: 4.000 Hoa Tươi/sự kiện.
 • Thời hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/04/2016.
 • Lưu ý: Hành trang phải còn ít nhất 05 ô trống mới có thể nhận thưởng.
Võ Lâm Miễn Phí
Nhang Trầm Hương
  • Nguồn gốc:
    • Đổi tại NPC Đại Sự Lão Lão theo công thức:

   01 Túi Trầm Hương + 01 Nhang = 01 Nhang Trầm Hương

   • Tham gia các hoạt động nhận được:
Nguồn gốcVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp diệt Trung Thần Thông
(người có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng)
30 Nhang Trầm Hương
Vượt thành công ải 25 05 Nhang Trầm Hương
Điểm tích lũy từ 2.000 trở lên trong 1 trận Tống Kim cao cấp 20 Nhang Trầm Hương
Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 05 Nhang Trầm Hương
 • Công dụng: Sử dụng và nhận phần thưởng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không thể vứt, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Giới hạn sử dụng: 2.000 Nhang Trầm Hương/sự kiện.
 • Thời hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/04/2016.
 • Lưu ý: Hành trang phải còn ít nhất 05 ô trống mới có thể nhận thưởng.
Võ Lâm Miễn Phí
Túi Trầm Hương

Võ Lâm Miễn Phí
Nhang

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động nhận được:
Nguồn gốcVật phẩm nhận
Đánh quái Mạc Cao Quật
(ngẫu nhiên)
01 Túi Trầm Hương
Đánh quái Sa Mạc 1
(ngẫu nhiên)
01 Nhang
 • Công dụng: Chế tạo Nhang Trầm Hương tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không thể vứt, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Thời hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/04/2016.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Tiểu

Võ Lâm Miễn Phí

Hộp Lễ Vật - Đại


 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức:
Công thứcVật phẩm nhận
2.000 Vòng Hoa + 500 Nhang Trầm Hương + 1.000 vạn lượng 01 Hộp Lễ Vật Tiểu
8.000 Vòng Hoa + 1.000 Nhang Trầm Hương + 2.000 vạn lượng 01 Hộp Lễ Vật Đại
 • Công dụng: Sử dụng và nhận phần thưởng.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không thể vứt, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 10 Hộp Lễ Vật Tiểu và 10 Hộp Lễ Vật Đại trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2016.
 • Lưu ý: Hành trang phải còn ít nhất 05 ô trống mới có thể nhận thưởng.
Võ Lâm Miễn Phí
Vòng Hoa
 • Nguồn gốc: Có được khi tham gia sự kiện.
 • Tính chất:
  • Được phép: Giao dịch, bày bán.
  • Xếp chồng: 200 cái/ô.
  • Không được: Ném ra.
  • Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao.
  • Bán shop: 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/04/2016.