Liên Hoa

Liên Hoa

Liên Hoa thanh cao giữa non nước hữu tình, quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí nếu sở hữu được những đóa Liên Hoa này sẽ có được những cơ hội nhận rất nhiều các kỳ trân dị bảo trong chốn võ lâm. Hãy tham gia ngay sự kiện đặc biệt của tháng 7 để không ngừng gia tăng sức mạnh của bản thân trước khắp nẻo đường chinh phục võ học...

Thời gian diễn ra

 • Sau bảo trì ngày 03/07 đến 24h00 ngày 31/07/2018.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Mộc Liên Hoa
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Hỏa Liên Hoa
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 31/07/2018

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Hỏa Liên Hoa
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 5 Xu hoặc sử dụng Mộc Liên Hoa có tỉ lệ nhận được.
 • Công dụng: Sử dụng nhận
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Hỏa Liên Hoa/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2018
Võ Lâm Miễn Phí
Vòng Hoa
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 250 Xu.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận 50 Quả Hỏa Liên Hoa.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2018.
Võ Lâm Miễn Phí
Thổ Liên Hoa
 • Nguồn gốc: Đánh quái
  • Trường Sơn Bạch Nam: có tỉ lệ rơi Thổ Liên Hoa.
  • Mạc Cao Quật: có tỉ lệ rơi Thủy Liên Hoa
 • Công dụng: Dùng ghép Mộc Liên Hoa tại Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2018.
Võ Lâm Miễn Phí
Thủy Liên Hoa
Võ Lâm Miễn Phí
Mộc Liên Hoa
  • Nguồn gốc: 
   • Ghép tại NPC Đại Sự Lão Lão theo công thức: 1 Thủy Liên Hoa + 1 Thổ Liên Hoa= 1 Mộc Liên Hoa.
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 30 Mộc Liên Hoa
 • Diệt Trung Thần Thông: 50 Mộc Liên Hoa
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Mộc Liên Hoa
Tống Kim (đạt >500 điểm) 20 Mộc Liên Hoa
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 20 Mộc Liên Hoa
Nhiệm vụ Tín Sứ 30 Mộc Liên Hoa
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Mộc Liên Hoa/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/07/2018.

Phần thưởng Hỏa Liên Hoa hàng ngày

 • Sử dụng Hỏa Liên Hoa đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Hỏa Liên HoaPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Hỏa Liên Hoa

Sử dụng Hỏa Liên Hoa sẽ nhận được đồng thời:

 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên (rê chuột vào hình ảnh để xem số lượng & thông tin):
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân ĐơnỦy nhiệm áp tiêu cao cấpVăn Cương Bí BảoVăn Cương Bí BảoHộp Lễ Vật (30 ngày)Văn Cương Bí BảoPhú Quý Cẩm HạpHạt Thiên Tuế
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíTĩnh Tâm ThảoThiên Linh Đơn

Sử dụng Hỏa Liên Hoa đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
MÁY CHỦ CŨ
Đạt mốc sử dụng
Hỏa Liên Hoa
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000, 21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
10.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 1000 Hộ Mạch Đơn
15.000 Điểm Chân Nguyên
3.000 2.000.000.000 20.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn
MÁY CHỦ KIẾM MÔN QUAN
Đạt mốc sử dụng
Hỏa Liên Hoa
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 5.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn + 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000, 21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
15.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 20.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
3.000 2.000.000.000 30.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn
MÁY CHỦ ĐÀO HOA NGUYÊN
Đạt mốc sử dụng
Hỏa Liên Hoa
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 10.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000, 21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
20.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 25.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
3.000 2.000.000.000 40.000 Điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.
  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Hỏa Liên Hoa 5 Thiên Linh Đơn
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Bách Luyện Thành Cương
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Túi Thú Cưỡi (Tiểu) (14 ngày)
  Bí Kíp Luyện Thú – Cao Cấp (Đào Hoa Nguyên)
  Bảo rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)
  Bảo rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội)
  Đồ phổ Đằng Long (Thượng Giới/Hạ Giới)
  Văn cương vàng cấp 6
  3.000 Hỏa Liên Hoa Mặt nạ chiến trường Vương Giả (kỹ năng vốn có +1) (21 ngày)
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Hạ (21 ngày)
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Bách Luyện Thành Cương
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (14 ngày)
  Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
  Tĩnh Tâm Thảo
  Văn Cương Kháng cấp 7
  Đằng Long Hồn
  Đằng Long Thạch
  Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  Bảo Rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)

Phần thưởng sử dụng Mộc Liên Hoa

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 2 điểm Chân Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên (rê chuột vào hình ảnh để xem số lượng & thông tin):
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Văn Cương Bí BảoVăn Cương Bí BảoVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.