Lộc Xuân

Lộc Xuân

May mắn nhất là có được Lộc Xuân trong bàn tay, cơ hội vàng cho nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí ngay trong mùa Xuân 2020 này, bởi bất kỳ ai tham gia cũng đều có thể nhận lấy vô số Lộc Xuân mà khi mở ra sẽ là những bảo vật võ lâm... Hãy để những ngày đầu năm được đong đầy hành trang những kỳ trân dị bảo, để thời gian tiếp theo sẽ là chặng đường phiêu lưu, tranh hùng xưng bá đầy phấn khởi...

Thời gian diễn ra

 • Từ sau bảo trì ngày 04/12 đến 23h59 ngày 31/01/2020.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Lộc Xuân
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Lộc Xuân
  • Xem số lần sử dụng Lộc Xuân
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 31/01/2020

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Lộc Xuân

Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lộc Xuân
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Lộc Xuân: 5 Xu
  • Hộp Lộc Xuân: 250 Xu (sử dụng nhận 50 Lộc Xuân)
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/01/2020
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Lộc Xuân/nhân vật.
Võ Lâm Miễn Phí
Pháo Hoa Mừng Xuân
 • Nguồn gốc:
 • Nhận thưởng mốc Năng Động
 • Mua ở Hàng Rong giá 50 vạn lượng
 • Tham gia hoạt động

  Năng ĐộngNhận
  34 Năng Động 10 Pháo Hoa Mừng Xuân
  39 Năng Động 15 Pháo Hoa Mừng Xuân
  44 Năng Động 20 Pháo Hoa Mừng Xuân
  50 Năng Động 40 Pháo Hoa Mừng Xuân
 • Tính năngVật phẩm nhận
  Vượt ải cao cấp
  • Vượt ải 27: 3 Pháo Hoa Mừng Xuân
  • Diệt Trung Thần Thông: 3 Pháo Hoa Mừng Xuân
  Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 5 Pháo Hoa Mừng Xuân
  Tống Kim (đạt >3000 điểm) 10 Pháo Hoa Mừng Xuân
  Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 3 Pháo Hoa Mừng Xuân
  Nhiệm vụ Tín Sứ 3 Pháo Hoa Mừng Xuân
  Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
  (xuống thuyền Phong Lăng Độ)
  10 Pháo Hoa Mừng Xuân
  Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp 3 Pháo Hoa Mừng Xuân
  Viêm Đế
  (vượt qua 7 ải Viêm Đế)
  20 Pháo Hoa Mừng Xuân
 • Công dụng: Chuột phải nhận thưởng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/01/2020.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 6.000 Pháo Hoa Mừng Xuân/nhân vật.

Phần thưởng Lộc Xuân hàng ngày

 • Sử dụng Lộc Xuân đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Lộc XuânPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Lộc Xuân

Sử dụng Lộc Xuân sẽ nhận được đồng thời:

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (24h00 ngày 31/01/2020)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (24h00 ngày 31/01/2020)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (24h00 ngày 31/01/2020)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Hài/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Võ Lâm Miễn Phí
80 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Chìa Khóa Vàng (24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Tĩnh Tâm Thảo
Tĩnh Tâm Thảo
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Thiên Linh Đơn
Thiên Linh Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu
(24h00 ngày 31/01/2020)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại
(24h00 ngày 31/01/2020)
Sư Tử/Hươu Đốm/Lạc Đà/Dương Đà Hoàng Kim (7 ngày)

Sử dụng Lộc Xuân đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Lộc Xuân
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 50.000 Chân Nguyên
50 Đại Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000) (21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
50.000 điểm Chân Nguyên
70 Đại Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch
1 Đằng Long Hồn
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên dưới
3.000 2.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên
+ 350 Đại Hộ Mạch Đơn
1 Tinh Sương Thạch hoặc 1 Tinh Sương Hồn
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Lộc Xuân 1 Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  30 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  2 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Đính/Ất/Giáp/Bính (cấp 6)
  Kim Long Văn Cương - Giáp/Ất (cấp 6)
  Bàn Long Văn Cương - Bính/Ất/Giáp (cấp 6)
  Bảo rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)
  3.000 Lộc Xuân Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (30 ngày)
  Sư Tử Hoàng Kim (30 ngày)
  Lạc Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Dương Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Hươu Đốm Hoàng Kim (30 ngày)
  Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (30 ngày)
  Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  2 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23/24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  2 Tĩnh Tâm Thảo
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 7]
  Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/ Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/ Y/Vũ Khí)
 • Phần thưởng tùy chọn:

  Phần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện 21 ngày chọn 1 trong 4
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung 21 ngày
  Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả 21 ngày
  25 Uẩn Linh Yếu Quyết 21 ngày

Phần thưởng sử dụng Pháo Hoa Mừng Xuân

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 15 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Lộc Xuân
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Quyên
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.