Nhất Đại Tôn Sư

Nhất Đại Tôn Sư

14h00 ngày 01/11/2019, sự kiện đặc biệt nhất tháng 11 là Nhất Đại Tôn Sư sẽ đến với tất cả nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí. Tham gia ngay sự kiện để biết vi sư sẽ tặng gì cho nhân sĩ nhé, chắc chắn rất giá trị, vui chơi và nhận lấy ngay hôm nay!

Thời gian diễn ra

 • Từ 14h00 ngày 01/11 đến 23h59 ngày 30/11/2019.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Đạo Đức Kinh
  • Nhận thưởng sử dụng hàng ngày/đạt mốc Hoa Tri Ân.
  • Xem số lần sử dụng Hoa Tri Ân
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 30/11/2019
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng:
  • Kiểm tra điểm tích lũy Tôn Sư Trọng Đạo sử dụng.
  • Nhận thưởng Top 5.
 • Lưu ý:
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 29/11/2019. Sau 24h00 ngày 29/11/2019 nhân sĩ vẫn có thể kiểm tra bảng xếp hạng, sau thời gian này sử dụng Chữ Tôn, Sư, Trọng, Đạo sẽ không được ghi nhận điểm Tôn Sư Trọng Đạo. Bảng xếp hạng sẽ tồn tại đến hết ngày 30/11/2019
  • Đổi tên sẽ không được cập nhật điểm Nhất Đại Tôn Sư
  • Chuyển server sẽ mất điểm Nhất Đại Tôn Sư.

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Tri Ân

Võ Lâm Miễn Phí
Giỏ Hoa Tri Ân
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Hoa Tri Ân: 5 Xu
  • Giỏ Hoa Tri Ân: 250 Xu (sử dụng nhận 50 Hoa Tri Ân)
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2019
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Hoa Tri Ân/nhân vật.
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Võ Lâm Miễn Phí Võ Lâm Miễn Phí
Tôn/Sư/Trọng/Đạo
  • Nguồn gốc: Sử dụng Hoa Tri Ân nhận được
Vật phẩmHạn sử dụng
1 chữ "Tôn" 24h00 ngày 30/11/2019
1 chữ "Sư"
1 chữ "Trọng"
1 chữ "Đạo"
 • Nhân vật đạt:

  • 30 Năng Động: nhận 10 Chữ Tôn (khóa, HSD 3 ngày)
  • 50 Năng Động: nhận 20 Chữ Sư (khóa, HSD 3 ngày)
  • Giết Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh tại bến 1 nhận 7 Chữ Đạo (Khóa, HSD 3 ngày)
  • Tham gia Tống Kim:
   + Phó Tướng: 10 Chữ Trọng (Khóa, HSD 3 ngày)
   + Đại Tướng: 20 Chữ Đạo (Khóa, HSD 3 ngày)
 • Cách sử dụng: Đến Lâm An sử dụng để tích lũy điểm.

  Vật phẩmĐiểm Tôn Sư Trọng Đạo
  1 chữ "Tôn" 1
  1 chữ "Sư" 2
  1 chữ "Trọng" 3
  1 chữ "Đạo" 5
 • Thời hạn nộp: Từ 1/11 đến 23h59 ngày 29/11/2019.
 • Phần thưởng: 5 nhân vật TOP 5 sẽ được nhận phần thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2019
Võ Lâm Miễn Phí
Quyển Sách
  • Nguồn gốc:
   • Mua ở Hàng Rong giá 50 vạn lượng.
   • Tiêu diệt boss sát thủ nhận được 25 Quyển Sách, danh sách boss sát thủ rớt Quyển Sách:
Danh sách boss
Vệ Biên Thành
Giả Giới Nhân
Hà Sinh Vọng
Bào Triệt Sơn
Nhậm Thương Khung
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2019
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Quyển Sách/nhân vật.
Võ Lâm Miễn Phí
Cây Bút
 • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc năng động: 34 năng động nhận 10 Cây Bút, 39 năng động nhận 15 Cây Bút, 44 năng động nhận 20 Cây Bút, 50 năng động nhận 40 Cây Bút.
 • Công dụng: Nguyên liệu đổi Đạo Đức Kinh
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2019.
Võ Lâm Miễn Phí
Giấy Trắng
  • Nguồn gốc: Tham gia tính năng
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 3 Giấy Trắng
 • Diệt Trung Thần Thông: 3 Giấy Trắng
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 5 Giấy Trắng
Tống Kim (đạt >3000 điểm) 10 Giấy Trắng
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 3 Giấy Trắng
Nhiệm vụ Tín Sứ 3 Giấy Trắng
Nhiệm vụ Phong Lăng Độ
(xuống thuyền Phong Lăng Độ)
10 Giấy Trắng
Nhiệm vụ Phú Quý Cẩm Hạp 3 Giấy Trắng
Viêm Đế
(vượt qua 7 ải Viêm Đế)
20 Giấy Trắng
 • Cách sử dụng: Nguyên liệu đổi Đạo Đức Kinh
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2019.
Võ Lâm Miễn Phí
Đạo Đức Kinh
 • Nguồn gốc: Ghép tại Đại Sự Lão Lão theo công thức 1 Cây Bút + 1 Giấy Trắng + 10 vạn lượng = 1 Đạo Đức Kinh
 • Công dụng: Sử dụng nhận được phần thưởng
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.500 Đạo Đức Kinh/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/11/2019.

Phần thưởng Hoa Tri Ân hàng ngày

 • Sử dụng Hoa Tri Ân đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Hoa Tri ÂnPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 7 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Hoa Tri Ân

Sử dụng Hoa Tri Ân sẽ nhận được đồng thời:

 • 20.000.000 EXP (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Ngẫu nhiên số lượng 1
Võ Lâm Miễn Phí
1 chữ "Tôn"
(24h00 ngay 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
1 chữ "Trọng"
(24h00 ngay 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
1 chữ "Sư"
(24h00 ngay 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
1 chữ "Đạo"
(24h00 ngay 30/11/2019)
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (24h00 ngày 30/11/2019)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (24h00 ngày 30/11/2019)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (24h00 ngày 30/11/2019)
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 23/22/21
Võ Lâm Miễn Phí
80 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
4 Chìa Khóa Vàng (24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch
Tĩnh Tâm Thảo
Tĩnh Tâm Thảo
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch
Thiên Linh Đơn
Thiên Linh Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Tiểu
(24h00 ngày 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Rương Chân Nguyên Đại
(24h00 ngày 30/11/2019)

Sử dụng Hoa Tri Ân đạt mốc 500, 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Hoa Tri Ân
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 50.000 Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000) (21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
50.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn + 1 Đằng Long Thạch + 1 Đằng Long Hồn
3.000 2.000.000.000 100.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Tinh Sương Thạch hoặc 1 Tinh Sương Hồn

Được chọn tiếp phần thưởng cố định hoặc phần thưởng ngẫu nhiên. Nếu chọn phần thưởng cố định sẽ không được chọn phần thưởng ngẫu nhiên.

Phần thưởng cố định, chọn 1 trong 3:

 • Ngựa Truy Điện, HSD 21 ngày
 • Mặt nạ chiến trường vương giả, HSD 21 ngày
 • Tân nhậm hành ấn giám – hạ, HSD 21 ngày
 • 25 Uẩn Linh Yếu Quyết (HSD 30/11/2019)
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Hoa Tri Ân 1 Túi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  30 Thiên Linh Đơn
  1 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  2 Bách Luyện Thành Cương
  Bảo rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)
  Thương Long Văn Cương - Đính/Ất/Giáp/Bính (cấp 6)
  Kim Long Văn Cương - Giáp/Ất (cấp 6)
  Bàn Long Văn Cương - Bính/Ất/Giáp (cấp 6)
  Bảo rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
  3.000 Hoa Tri Ân Ngựa Hoàng Kim Truy Điện
  Sư Tử Hoàng Kim
  Lạc Đà Hoàng Kim
  Dương Đà Hoàng Kim
  Hươu Đốm Hoàng Kim
  Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả
  Tân Nhậm Hành Giám - Hạ
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23/24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Tĩnh Tâm Thảo
  Đằng Long Thạch
  Đằng Long Hồn
  Bảo Rương Minh Phượng Y/Vũ Khí
  Đồ Phổ Đằng Long (Y/Khí Giới)
  Đồ Phổ Đằng Long
  Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/ Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/ Y/Vũ Khí)

Phần thưởng sử dụng Đạo Đức Kinh

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 20 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Tri Ân
Văn Cương Bí Bảo
20.000.000/15.000.000/10.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn PhíVõ Lâm Miễn Phí
Rương Mật Tịch kỹ năng 150 cấp 22/21
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Quyên (23h59 - 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn (23h59 - 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 - 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (23h59 - 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích)

Phần thưởng sử dụng Quyển Sách

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) + 10 Chân Nguyên.
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Võ Lâm Miễn Phí
Hoa Tri Ân
Văn Cương Bí Bảo
15.000.000/10.000.000/5.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn (23h59 - 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Quyền (23h59 - 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 - 30/11/2019)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (23h59 - 30/11/2019)

Phần thưởng Đua Top chữ Tôn Sư Trọng Đạo

TOP 1 trên toàn server
TopVật phẩmSố lượng
1 Vũ Khí Tinh Sương (tùy chọn hệ phái, chỉ số đẹp) 1
Đua TOP tính trên từng Server (trừ Chiến Định Giang Sơn 3)
TopVật phẩmSố lượngGhi chú
1 Bộ rương trang bị Tinh Sương 9 món 1 Trừ Vũ Khí
Hộp Chân Nguyên Đại (30.000 Chân Nguyên) 4 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 60 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 60 ngày
2 Bộ rương trang bị Tinh Sương 8 món 1 Trừ Áo và Vũ Khí
Hộp Chân Nguyên Đại (30.000 Chân Nguyên) 3 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 45 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 45 ngày
3 Bộ rương trang bị Tinh Sương 7 món 1 Trừ Áo, Vũ Khí và Dây Chuyền
Hộp Chân Nguyên Tiểu (10.000 Chân Nguyên) 6 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung   30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 30 ngày
4 Hộp Chân Nguyên Tiểu (10.000 Chân Nguyên) 4 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 30 ngày
5 Hộp Chân Nguyên Tiểu (10.000 Chân Nguyên) 2 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 1 30 ngày
Server Chiến Định Giang Sơn 3
TopVật phẩmSố lượngGhi chú
1 Bộ Long Tương Truyền Kỳ 1  
Hộp Chân Nguyên Đại (30.000 Chân Nguyên) 4 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 60 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 60 ngày
2 Bộ rương trang bị Tinh Sương 8 món 2 Trừ Áo và Vũ Khí
Hộp Chân Nguyên Đại (30.000 Chân Nguyên) 3 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 45 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 45 ngày
3 Bộ rương trang bị Tinh Sương 7 món 1 Trừ Áo, Vũ Khí và Dây Chuyền
Hộp Chân Nguyên Tiểu (10.000 Chân Nguyên) 6 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung   30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 30 ngày
4 Bộ rương trang bị Tinh Sương 3 món 1 Trừ Áo, Vũ Khí, Nón và Dây Chuyền
Hộp Chân Nguyên Tiểu (10.000 Chân Nguyên) 4 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 30 ngày
5 Hộp Chân Nguyên Tiểu (10.000 Chân Nguyên) 2 30 ngày
Nhậm Hành Ấn Giám - Trung 1 30 ngày
Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 1 30 ngày
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.