Phiên bản mới Ngũ Hành Ấn Chiến

Điều chỉnh phần thưởng

Bên cạnh các tính năng mới, lần cập nhật này còn điều chỉnh phần thưởng của một số tính năng nhằm tối ưu và cân bằng hơn. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 20/12/2019.

Huân Công Bài Tống Kim

 • Sử dụng nhận được phần thưởng như sau:
  Kinh nghiệmChân Nguyên
  40,000,000 300
  60,000,000 600
  80,000,000 1,000

Vệ Trụ Lễ Bao

 • Tính chất: Vệ Trụ Lễ Bao (khóa, hsd 7 ngày)
 • Mỗi ngày chỉ được sử dụng 1 vật phẩm Vệ Trụ Lễ Bao.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng như sau:
  Số lượngVật phẩmHSDGhi chú
    500 điểm chân nguyên   Phần thưởng cố định
    700 điểm chân nguyên  
    900 điểm chân nguyên  
    1100 điểm chân nguyên  
    1500 điểm chân nguyên  
  1 Huyết Chiến Lễ Bao Khóa, 30 ngày Phần thưởng ngẫu nhiên
  1 Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Tiểu Khóa, 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Đại Khóa, 30 ngày
  10 Chấn Long Thạch Khóa, 30 ngày
  1 Bách Luyện Thành Cương Khóa
  1 Tinh Tinh Khoáng  
  1 Tinh Thiết Khoáng  
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 30 ngày
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 30 ngày
  1 Đại Hộ Mạch Đơn Khóa
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Khôi  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hài  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Yêu Đái  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hộ Uyển  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạng Liên  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Bội  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Thượng Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạ Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Y  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí  
  1 10,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 20,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 30,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 30 ngày
  1 Bảo Rương Đằng Long Khôi  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hài  
  1 Bảo Rương Đằng Long Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Đằng Long Bội  
  1 Bảo Rương Đằng Long Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Y  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hài  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Bội  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Khôi  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Vũ Khí  

Công Thành Lễ Bao

 • Sử dụng nhận được phần thưởng như sau:
  Số lượngVật phẩmHSD
  1 Huyết Chiến Lễ Bao 30 ngày
  1 Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Tiểu 30 ngày
  1 Rương Chân Nguyên Đại 30 ngày
  10 Chấn Long Thạch 30 ngày
  1 Bách Luyện Thành Cương  
  1 Tinh Tinh Khoáng  
  1 Tinh Thiết Khoáng  
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 30 ngày
  1 Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24 30 ngày
  1 Đại Hộ Mạch Đơn  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Khôi  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hài  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Yêu Đái  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hộ Uyển  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạng Liên  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Bội  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Thượng Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Hạ Giới  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Y  
  1 Đồ Phổ Tinh Sương Vũ Khí  
  1 10,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 20,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 30,000,000 điểm kinh nghiệm  
  1 Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp 30 ngày
  1 Bảo Rương Đằng Long Khôi  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hài  
  1 Bảo Rương Đằng Long Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Đằng Long Bội  
  1 Bảo Rương Đằng Long Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Đằng Long Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Y  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hài  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hộ Uyển  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạng Liên  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Bội  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Yêu Đái  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Khôi  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Thượng Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Hạ Giới  
  1 Bảo Rương Minh Phượng Vũ Khí  

Những thắc mắc liên quan Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.