Tàng Châu

Tàng Châu

Đến với Tàng Châu - sự kiện tháng 5 của Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ sẽ không thể bỏ phí những vật phẩm cực kỳ giá trị. Hãy truy tầm những viên Hắc Châu và Bạch Châu lấp lánh để sở hữu ngay những vật phẩm có 1 không 2 trong thiên hạ. Đó là những gì? Thân mời quý nhân sĩ cùng xem nội dung sau:

Thời gian diễn ra

 • Từ 03/05 đến 23h59 ngày 22/05/2017.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị.
 • Chức năng:
  • Đổi Bạch Châu
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Hắc Châu
  • Nhận thưởng Hằng Ngày sử dụng Hắc Châu
 • Thời gian hoạt động: 23h59 ngày 22/05/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng:
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu
  • Đổi Hộp Lễ Vật - Đại
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 22/05/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Hắc Châu
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 5 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Hắc Châu/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Hắc Châu
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các giá 250 Xu.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận 50 Hắc Châu.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Bạch Châu
  • Nguồn gốc: 
   • Mang nguyên liệu đến đổi tại NPC Đại Sự Lão Lão với công thức: 1 Ngọc Thạch + 1 Khuôn Sắt = 1 Bạch Châu.
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp diệt Trung Thần Thông 30 Bạch Châu
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Bạch Châu
Nhiệm vụ Tín Sứ 30 Bạch Châu
Phong Lăng Độ (tiêu diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh) 10 Bạch Châu
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Bạch Châu/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Ngọc Thạch
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại các bản đồ Sa Mạc 3 hoặc Vi Sơn Đảo có tỉ lệ rơi 1 Ngọc Thạch.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Bạch Châu ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Khuôn Sắt
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại Trường Bạch Sơn Nam hoặc Vi Sơn Đảo có tỉ lệ rơi 1 Khuôn Sắt.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Bạch Châu ở NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Tín Vật Chưởng Đăng
 • Nguồn gốc: Có khi đạt mốc sử dụng Hắc Châu.
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để Đổi Hộp Lễ Vật - Tiểu và Hộp Lễ Vật - Đại ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 2 Tín Vật Chưởng Đăng + 1.000 Bạch Châu + 1.000 vạn lượng = 1 Hộp Lễ Vật - Tiểu
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 Hộp Lễ Vật - Tiểu/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017.
Võ Lâm Miễn Phí
Hộp Lễ Vật - Đại
 • Nguồn gốc: Đổi thưởng ở NPC Chưởng Đăng Cung Nữ theo công thức: 8 Tín Vật Chưởng Đăng + 2.000 Bạch Châu + 5.000 vạn lượng= 1 Hộp Lễ Vật - Đại
 • Tính chất: Không xếp chồng, có thể giao dịch & bày bán, không ném ra, không rớt ra ngoài khi PK cao. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 10 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1 Hộp Lễ Vật - Đại/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 22/05/2017.

Phần thưởng Hắc Châu hàng ngày

 • Sử dụng Hắc Châu đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụng Hắc ChâuPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng khi sử dụng Hắc Châu

Sử dụng Hắc Châu sẽ nhận được đồng thời:

 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân Đơn (23h59 ngày 27/05/2017) Chìa Khóa Đá Quý (30 ngày)
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung (23h59 ngày 27/05/2017) Phi Phong Phệ Quang (hóa giải sát thương, 7 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích, 7 ngày)
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày) Minh Phượng Chi Huyết
10.000.000 điểm kinh nghiệm Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
20.000.000 điểm kinh nghiệm Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
30.000.000 điểm kinh nghiệm Bảo Rương Xích Lân (Y/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
50.000.000 điểm kinh nghiệm Túi hành trang (30 ngày)
Phú Quý Cẩm Hạp (23h59 ngày 22/05/2017) Tinh Thiết Khoáng
Hạt Thiên Tuế (23h59 ngày 27/05/2017) Tinh Tinh Khoáng
5 Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 27/05/2017) 10 Tử Tinh Khoáng Thạch
Minh Phượng Đơn (23h59 ngày 27/05/2017) Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (23h59 ngày 27/05/2017)
2 Chìa Khóa Vàng (23h59 ngày 27/05/2017) Minh Phượng Chi Hồn
5 Sô Cô La Loại 5 (23h59 ngày 27/05/2017) Minh Phượng Bảo Thạch
Năng Động Đơn (23h59 ngày 27/05/2017) Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y)
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù Mặt nạ - Cổ Truyền (14 ngày)
Ngũ Linh Kiểm Định Phù Mặt nạ - Áo Dài (14 ngày)
5 Bàn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Tinh Ngọc
2 Chấn Long Thạch (khóa vĩnh viễn) Bách Luyện Thành Cương
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (23h59 ngày 22/05/2017) Huyết Chiến Lễ Bao
Chìa Khóa Kim Cương (30 ngày) Thiên Linh Đơn

Sử dụng Hắc Châu đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Khi sử dụng Hắc Châu đạt mốc 1.000, 2.000, 3.000 đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốcKinh nghiệmVật phẩm
1.000 Hắc Châu 1.000.000.000 1 Phi Phong Phệ Quang hóa giải hoặc trọng kích (14 ngày) + 1 Tín Vật Chưởng Đăng (23h59 ngày 22/05/2017)
2.000, 3.000 Hắc Châu 1.000.000.000 1 Tín Vật Chưởng Đăng (23h59 ngày 22/05/2017)
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
1.000 Hắc Châu Mã Bài - Siêu Quang (14 ngày)
Túi thú cưỡi (tiểu) (30 ngày)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Ngũ Hành Ấn Cấp 10 (cường & nhược 600) (14 ngày)
5 Thiên Linh Đơn
Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
2.000 Hắc Châu 5 Thiên Linh Đơn
Xuyên Y 12% (14 ngày)
Cuồng Lan 4% (14 ngày)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày)
Đồ Phổ Minh Phượng (Hài/Khôi/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Đồ Phổ Minh Phượng Y
3.000 Hắc Châu 10 Thiên Linh Đơn
Ngũ Hành Ấn (Cường & Nhược 1000) (14 ngày)
Mặt nạ Vương Giả (kỹ năng vốn có +1) (14 ngày)
Âm Khiêu Đơn (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày)
Dương Duy Đơn (30 ngày)
Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
Văn Cương vàng cấp 6 ngẫu nhiên
Đồ Phổ Minh Phượng Y
Đồ Phổ Minh Phượng Khí Giới

Phần thưởng khi sử dụng Bạch Châu

 • 2.000.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
(23h59 ngày 27/05/2017)
5.000.000 điểm kinh nghiệm
Bàn Long Thạch (khóa) Tử Tinh Khoáng Thạch
Xích Long Thạch (khóa) Thuần Dưỡng Đơn (23h59 ngày 27/05/2017)
Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150
(30 ngày)
Tăng Trưởng Đơn (23h59 ngày 27/05/2017)
Xá Lợi Kim Đơn
(23h59 ngày 27/05/2017)
Nâng Cấp Đơn (23h59 ngày 27/05/2017)
15.000.000 điểm kinh nghiệm Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 ngày 27/05/2017)
10.000.000 điểm kinh nghiệm Thuần Thú Quyển (23h59 ngày 27/05/2017)
Hộ Mạch Đơn (23h59 ngày 27/05/2017)

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Tiểu

 • 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Mặt Nạ - Cổ Truyền (14 ngày) Bảo rương xích lân vũ khí tối thượng (30 ngày)
Mặt Nạ - Áo Dài (14 ngày) Túi thú cưỡi - Đại (30 ngày)
Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày) 5 Thiên Linh Đơn
Phi Phong Phệ Quang
(xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)
Túi thú cưỡi - Tiểu (30 ngày)
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Bảo Rương Mật Tịch (30 ngày)
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Âm Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 22 (ngẫu nhiên phái)
Dương Duy Đơn (30 ngày) Kỹ năng 150 cấp 21 (ngẫu nhiên phái)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) -

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Lễ Vật - Đại

 • 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Và 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Âm Khiêu Đơn (30 ngày) Thương Long Văn Cương - Đinh [cấp 7]
Dương Khiêu Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 7]
Âm Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 7]
Dương Duy Đơn (30 ngày) Bàn Long Văn Cương - Bính (cấp 7)
Túi thú cưỡi (Đại) (30 ngày) Kim Long Văn Cương - Ất (cấp 7)
Xích Lân Bí Bảo (30 ngày) Thanh Mộc Văn Cương - Bính (cấp 7)
10 Thiên Linh Đơn Thanh Mộc Văn Cương - Ất (cấp 7)
Rương Mật Tịch Kỹ Năng 150 cấp 23 Mạc Thủy Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Kim Long Văn Cương - Giáp [cấp 7] Mạc Thủy Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Xích Hỏa Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Mịch Thủy Văn Cương - Giáp [cấp 7] Xích Hỏa Văn Cương - Ất  [Cấp 7]
Lạc Lôi Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Bính  [Cấp 7]
Thanh Mộc Văn Cương - Giáp [cấp 7] Lạc Lôi Văn Cương - Ất  [Cấp 7]

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.