Thẻ tân thủ - Giang Hồ Ký

Nhận quà hỗ trợ

Ngoài hỗ trợ các đại hiệp đang trực tiếp làm nhiệm vụ Giang Hồ Ký, đối với các đại hiệp đã bỏ lỡ nhiệm vụ do khác cấp độ, ban điều hành Võ Lâm Miễn Phí cũng xin phép gửi đến một phần quà hỗ trợ như sau:

  • Thời gian nhận: Sau bảo trì 01/06 đến 24h00 ngày 01/06/2018
  • Nơi Nhận: NPC Chưởng Đăng Cung Nữ
  • Lưu ý: Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 lần.
Trùng SinhCấp độMáy chủ cũMáy chủ mới Kiếm Môn Quan
4 195 50000 chân nguyên 100000 chân nguyên
4 196 100000 chân nguyên 200000 chân nguyên
4 197 150000  chân nguyên 300000  chân nguyên
4 198 200000 chân nguyên 400000 chân nguyên
4 199 250000 chân nguyên 500000 chân nguyên
5 10-154 300000 chân nguyên 600000 chân nguyên
5 155-159 150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000  chân nguyên
150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 650000  chân nguyên
5 160-164 300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000  chân nguyên
300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 650000  chân nguyên
5 165-169 500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000  chân nguyên
500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 650000  chân nguyên
5 170-171 700 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000  chân nguyên
700 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 650000  chân nguyên
5 172-173 1000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000 chân nguyên
1000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 650000 chân nguyên
5 174-175 1300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000 chân nguyên
1300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 650000 chân nguyên
5 176-177 1600 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000 chân nguyên
-
5 178-179 1950 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
+ 350000 chân nguyên
-
5 180-189 1500 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa) -
5 190-200 1000 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa) -

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.