Thẻ tân thủ - Giang Hồ Ký

Nhiệm vụ tăng cấp

Giang Hồ Ký với những đặc quyền mới được cập nhật vào 01/06/2018 tại Võ Lâm Miễn Phí, rút ngắn bước đường thăng cấp nhanh đến không ngờ. Trăm vạn lời nói không bằng một lần trải nghiệm. Hãy tham gia ngay để sớm hòa nhập vào hàng ngũ cao thủ võ lâm...

NPC và vật phẩm liên quan Giang Hồ Ký

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Miễn Phí
NPC 
Võ Lâm Truyền Nhân
 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Đi Minh Nguyệt Trấn (Trùng Sinh).
  • Mua Giang Hồ Ký giá 1000 vạn lượng.
Võ Lâm Miễn Phí
Giang Hồ Ký
 • Nguồn gốc: Mua tại Võ Lâm Truyền Nhân giá 1000 vạn lượng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop 0 lượng. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng:
  • Nhận/trả nhiệm vụ Tân Thủ.
  • Nhận/trả nhiệm vụ ngày (cấp 190 Trùng Sinh 4 trở lên).
 • Hạn dùng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Nguyệt Ấn
 • Nguồn gốc: BOSS Hoàng Kim & BOSS Độc Cô Kiếm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK. Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Sử dụng sẽ được x2 phần thưởng Nhiệm Vụ Ngày của Giang Hồ Ký.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Lễ Hộp
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán shop = 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra.
 • Lưu ý: Mỗi ngày, mỗi loại Kim Bài Lệnh chỉ mở được 1 lần. Qua 24h00 (ngày mới), hệ thống tự động reset số lần nhận Kim Bài Lệnh
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào sẽ tùy chọn nhận thưởng 1 trong 6 Lệnh bài Tính Năng.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vượt Ải
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Phong Lăng Độ
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vi Sơn Đảo
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tống Kim
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tín Sứ
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Viêm Đế
 • Nguồn gốc: Nhận được từ các cách.
  • Sử dụng Kim Bài Lễ Hộp
  • Tham gia tính năng tương ứng tên Kim Bài (xem thêm ở mục Nhiệm vụ)
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn. Xếp chồng 200 cái/1 ô
 • Cách sử dụng: Sử dụng Giang Hồ Ký trả nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự xóa các vật phẩm Kim Bài trong hành trang.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 08/08/2018.

Lưu ý chung

 • Mỗi ngày người chơi sở hữu Giang Hồ Ký khi tham gia tính năng sẽ nhận được 1 Kim Bài tính năng tương ứng.
Tính năngĐiều kiện cần hoàn thànhPhần thưởng nhận
Vượt Ải Sau khi qua ải thứ 28 1 Kim Bài Vượt Ải
Phong Lăng Độ Khi kết thúc Phong Lăng Độ, rời mạng giữa chừng không nhận được 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
Vi Sơn Đảo Khi hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
Tống Kim Kết thúc Tống Kim và đạt >500 điểm tích lũy 1 Kim Bài Tống Kim
Tín Sứ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 1 Kim Bài Tín Sứ
Viêm Đế Sau khi vượt thành công ải 7 1 Kim Bài Viêm Đế
Phú Quý Cẩm Hạp Khi sử dụng Phiếu Dự Đoán Thành Công 1 Kim Bài Phú Quý
Vạn Bảo Rương Khi sử dụng Chìa Khóa Vàng thành công 1 Kim Bài Vạn Bảo Rương
Hạt Thiên Tuế Khi trồng thành công Hạt Thiên Tuế 1 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
 • Thu thập Kim Bài để thực hiện các nhiệm vụ & nhận thưởng.
 • Tối đa chỉ trả được 1 nhiệm vụ/ngày.
 • Lưu ý: Khi nhân vật hoàn trả nhiệm vụ.
  • Hệ thống sẽ xóa toàn bộ Kim Bài Lệnh trên nhân vật (bao gồm rương hành trang, rương chưa đồ, rương bang hội, trên con trỏ chuột).
  • Vật phẩm đang cầm trên con trỏ chuột cũng bị xóa.
 • Nhân vật trả nhiệm vụ: Thỏa điều kiện cấp độ Trùng Sinh + cấp + số lượng vật phẩm yêu cầu.
 • Ghi chú: Hành trang nhân vật phải còn 30 ô trống để trả nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tăng cấp Giang Hồ Ký

Yêu cầu cấpYêu cầu nhiệm vụPhần thưởng
Trùng SinhCấp
1 170 - 179
 • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 1 Kim Bài Vượt Ải
 • 1 Kim Bài Tín Sứ
Nhận cấp 180 Trùng Sinh 1
1 180 - 189
 • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
 • 2 Kim Bài Tín Sứ

Nhận Cấp 190 Trùng Sinh 1

1 Ngũ Hành Ấn cấp 8, (30 ngày)
1 Long Đảm 20% (30 ngày)
1 Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày)
1 Mặt Nạ Cổ Truyền (30 ngày)
1 Túi Hành Trang (30 ngày)
2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày)
600 Hộ Mạch Đơn
2100 Điểm Chân Nguyên
400 Điểm Nâng Cấp
1500 Điểm Tăng Trưởng
400 Điểm Thuần Dưỡng

1 190-199

 

1 Kim Bài Vi Sơn Đảo

2 Kim Bài Phong Lăng Độ

2 Kim Bài Vượt Ải

2 Kim Bài Tín Sứ

1 Kim Bài Tống Kim

Nhận cấp 200 Trùng Sinh 1
Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày, khóa)
2 Tốc Hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày)
Tẩy Tủy Kinh (30 ngày, khóa)
Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật
600 Hộ Mạch đơn (khóa)
2100 Điểm Chân Nguyên
400 Điểm Nâng Cấp
1500 Điểm Tăng Trưởng
400 Điểm Thuần Dưỡng
10 hạt thiên tuế (khóa, hsd 3 ngày)
2 10-149

10 Kim Bài hạt thiên tuế

Nhận cấp 150 Trùng Sinh 2
2100 Điểm Chân Nguyên
600 Điểm Nâng Cấp
2000 Điểm Tăng Trưởng
800 Điểm Thuần Dưỡng
5 hạt thiên tuế (khóa, hsd 3 ngày)
2 150-159
 • 15 Kim Bài hạt thiên tuế
 • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
 • 4 Kim Bài Tín Sứ
Đánh 100 quái cấp 90

 

Nhận cấp 160 Trùng Sinh 2
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày, khóa)
4 Tốc Hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
Đồ Phổ Mở Rộng Rương (30 ngày, khóa)
40 Thuần Thú Khuyên (30 ngày, khóa)
2000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
10 món [Tân thủ] rương
Đại Thành Bí Kíp 120 (khóa, 30 ngày)
5 Chìa Khóa Vàng (khóa, hsd 1 ngày)
5 Vạn Bảo Rương (khóa, hsd 1 ngày)
3300 Điểm Chân Nguyên
600 Điểm Nâng Cấp
2000 Điểm Tăng Trưởng
800 Điểm Thuần Dưỡng
2 160-169
 • 5 Kim Bài Vạn Bảo Rương
 • 15 Kim Bài hạt thiên tuế
 • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
 • 2 Kim Bài Tín Sứ
1 Kim Bài Tống Kim

 

Nhận cấp 169 Trùng Sinh 2
13,000,000,000 EXP không cộng dồn
2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
Tử Ngọc (30 ngày, khóa)
Bạch Ngọc (30 ngày, khóa)
4 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày, khóa)
4 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày, khóa)
5 Chìa Khóa Vàng (khóa, hsd 1 ngày)
2 Phiếu Dự Đoán (khóa, hsd 2 ngày)
1000 Hộ Mạch Đơn
3300 Điểm Chân Nguyên
800 Điểm Nâng Cấp
4000 Điểm Tăng Trưởng
1000 Điểm Thuần Dưỡng
2 170-179
 • 2 Kim Bài Phú Quý
 • 5 Kim Bài Vạn Bảo Rương
 • 15 Kim Bài hạt thiên tuế
 • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Tống Kim
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
2 Kim Bài Tín Sứ

 

Nhận cấp 179 Trùng Sinh 2
26,300,000,000 EXP không cộng dồn
2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
20 Bất Thoái Đơn Cấp 10 (30 ngày, khóa)
Bí Kíp Mở Rộng Rương (30 ngày, khóa)
Thiên Tiên Thảo (30 ngày, khóa)
1 Phú Quý Cẩm Hạp (khóa, hsd 2 ngày)
5 Chìa Khóa Vàng (khóa, hsd 1 ngày)

1000 Hộ Mạch Đơn
3300 Điểm Chân Nguyên
800 Điểm Nâng Cấp
4000 Điểm Tăng Trưởng
1000 Điểm Thuần Dưỡng
2 180-189
 • 2 Kim Bài Phú Quý
 • 5 Kim Bài Vạn Bảo Rương
 • 15 Kim Bài hạt thiên tuế
 • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Tống Kim
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
 • 2 Kim Bài Tín Sứ
Hoàn thành 2 nhiệm vụ Sát Thủ

 

Nhận cấp 189 Trùng Sinh 2
46,000,000,000 EXP không cộng dồn
Thiên Tiên Thảo (30 ngày, khóa)
2 Tốc Hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
2 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày, khóa)
2 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày, khóa)
1500 Hộ Mạch Đơn
3300 Điểm Chân Nguyên
1000 Điểm Nâng Cấp
5000 Điểm Tăng Trưởng
2000 Điểm Thuần Dưỡng
2 190 - 195
 • 40 Kim Bài Phú Quý
 • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
 • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
 • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Tống Kim
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
 • 4 Kim Bài Tín Sứ
Hoàn thành 2 nhiệm vụ Sát Thủ

  Nhận cấp 196 Trùng Sinh 2
  100 Bất Thoái Đơn cấp 10 (30 ngày)
  50 Bất Thoái Đơn cấp 11 (30 ngày)
  5400 Hộ Mạch Đơn
  10800 Điểm Chân Nguyên

  2 196 - 197
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 50 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 15 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 1 Kim Bài Tống Kim
  • 1 Kim Bài Vượt Ải
  2 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 198 Trùng Sinh 2
  50 Bất Thoái Đơn cấp 11 (30 ngày, khóa)
  1800 Hộ Mạch Đơn
  3600 Điểm Chân Nguyên

  2 198 - 199
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 4 Kim Bài Tống Kim
  • 4 Kim Bài Vượt Ải
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 200 Trùng Sinh 2
  Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật (30 ngày, khóa)
  2100 Hộ Mạch Đơn
  3600 Điểm Chân Nguyên
  20 Thuần Thú Khuyển (30 ngày)
  2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
  1 Túi Hành Trang (30 ngày, khóa)
  3 Thiên Tiên Thảo (30 ngày, khóa )
  2 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày, khóa)
  2 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày, khóa)
  1 Mã Bài - Siêu Quang (30 ngày, khóa)
  1 Phi Phong Phệ Quang (hóa giải, 14 ngày)

  3 10-145
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 50 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  15 Kim Bài hạt thiên tuế

   

  Nhận cấp 146 Trùng Sinh 3
  2100 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  3600 Điểm Chân Nguyên

  3 146 - 159
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  15 Kim Bài hạt thiên tuế

   

  Nhận cấp 160 Trùng Sinh 3
  4 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
  1 Văn Cương Bí Bảo (khóa)
  30 Bất Thoái Đơn cấp 10 (khóa)
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  2100 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  4500 Điểm Chân Nguyên
  1000 Điểm Nâng Cấp
  5000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng

  3 160 - 164
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 164 Trùng Sinh 3
  16,800,000,000 EXP không cộng dồn
  30 Bất Thoái Đơn cấp 10 (khóa)
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  2400 Hộ Mạch Đơn
  6300 Điểm Chân Nguyên

  3 165 - 169
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 169 Trùng Sinh 3
  18,800,000,000 EXP không cộng dồn
  30 Bất Thoái Đơn cấp 10 (khóa)
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  2400 Hộ Mạch Đơn
  6300 Điểm Chân Nguyên

  3 170 - 174
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 174 Trùng Sinh 3
  28,700,000,000 EXP không cộng dồn
  Văn Cương Bí Bảo (khóa)
  5 Thiên Linh Đơn
  20 Bất Thoái Đơn cấp 11 (30 ngày, khóa)
  20 Bất Thoái Đơn cấp 12 (30 ngày, khóa)
  2400 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  6300 Điểm Chân Nguyên

  3 175 - 179
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 179 Trùng Sinh 3
  38,600,000,000 EXP không cộng dồn
  Văn Cương Bí Bảo
  5 Thiên Linh Đơn
  20 Bất Thoái Đơn cấp 11 (30 ngày, khóa)
  20 Bất Thoái Đơn cấp 12 (30 ngày, khóa)
  2400 Hộ Mạch Đơn
  6300 Điểm Chân Nguyên

  3 180 - 181
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 16 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 182 Trùng Sinh 3
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  20 Bất Thoái Đơn cấp 12 (khóa)
  1200 Điểm Nâng Cấp
  5000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng

  3 182 - 183
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 16 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 184 Trùng Sinh 3
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  20 Bất Thoái Đơn cấp 12 (khóa)
  1200 Điểm Nâng Cấp
  5000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng

  3 184 - 185
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 16 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 186 Trùng Sinh 3
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  20 Bất Thoái Đơn cấp 12 (khóa)
  1200 Điểm Nâng Cấp
  5000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng

  3 186 - 187
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 16 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 188 Trùng Sinh 3
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  20 Bất Thoái Đơn cấp 12 (khóa)
  1200 Điểm Nâng Cấp
  5000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng

  3 188 - 189
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 16 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 190 Trùng Sinh 3
  30 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  20 Bất Thoái Đơn cấp 12 (khóa)
  1200 Điểm Nâng Cấp
  5000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng

  3 190 - 191
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 192 Trùng Sinh 3
  5 Thiên Linh Đơn (khóa)
  1 Văn Cương Bí Bảo (khóa)
  1 Chìa Khóa Đá Quý (khóa)

  3000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  7200 Điểm Chân Nguyên

  3 192 - 193
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 194 Trùng Sinh 3
  5 Thiên Linh Đơn (khóa)
  1 Văn Cương Bí Bảo (khóa)
  1 Chìa Khóa Đá Quý (khóa)

  3000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  7200 Điểm Chân Nguyên

  3 194 - 195
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 196 Trùng Sinh 3
  10 Thiên Linh Đơn (khóa)
  1400 Điểm Nâng Cấp
  7000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng
  3000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  7200 Điểm Chân Nguyên

  3 196 - 197
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 198 Trùng Sinh 3
  10 Thiên Linh Đơn (khóa)
  1400 Điểm Nâng Cấp
  7000 Điểm Tăng Trưởng
  2000 Điểm Thuần Dưỡng
  3000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  7200 Điểm Chân Nguyên

  3 198 - 199
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  4 Kim Bài Tín Sứ

    

   Nhận cấp 200 Trùng Sinh 3
   10 Thiên Linh Đơn (khóa)
   5 Văn Cương Bí Bảo (khóa)

   1800 Điểm Nâng Cấp
   8000 Điểm Tăng Trưởng
   2000 Điểm Thuần Dưỡng
   3000 Hộ Mạch Đơn
   7200 Điểm Chân Nguyên
   Ngựa Hoàng Kim - Lưu Tinh (30 ngày, khóa)
   Nhậm hành Ấn Giám - Hạ (30 ngày, khóa)
   Mặt Nạ Vương Giả (30 ngày, khóa)
   Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
   4 10 - 144
   • 40 Kim Bài Phú Quý
   • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
   Đánh 200 quái cấp 90
   Nhận cấp 145 Trùng Sinh 4
   2200 Điểm Nâng Cấp
   10000 Điểm Tăng Trưởng
   2400 Điểm Thuần Dưỡng
   8100 Điểm Chân Nguyên
   4 145 - 149
   • 40 Kim Bài Phú Quý
   • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
   • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
   • 2 Kim Bài Vượt Ải
   • 2 Kim Bài Viêm Đế
   • 2 Kim Bài Tín Sứ
   Đánh 200 quái cấp 90

   Nhận cấp 149 Trùng Sinh 4
   9,000,000,000 EXP không cộng dồn
   Huyết Chiến Lễ Bao (khóa)
   500 Tinh Ngọc (khóa)
   2200 Điểm Nâng Cấp
   10000 Điểm Tăng Trưởng
   2400 Điểm Thuần Dưỡng
   8100 Điểm Chân Nguyên

   4 150 - 154
   • 40 Kim Bài Phú Quý
   • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
   • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
   • 2 Kim Bài Tống Kim
   • 2 Kim Bài Vượt Ải
   • 2 Kim Bài Viêm Đế
   2 Kim Bài Tín Sứ

   Nhận cấp 154 Trùng Sinh 4
   16,000,000,000 EXP không cộng dồn
   500 Tinh Ngọc (khóa)
   Huyết Chiến Lễ Bao (khóa)

   2200 Điểm Nâng Cấp
   10000 Điểm Tăng Trưởng
   2400 Điểm Thuần Dưỡng
   8100 Điểm Chân Nguyên

   4 155 - 159
   • 40 Kim Bài Phú Quý
   • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
   • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
   • 2 Kim Bài Tống Kim
   • 2 Kim Bài Vượt Ải
   • 2 Kim Bài Viêm Đế
   2 Kim Bài Tín Sứ

   Nhận cấp 159 Trùng Sinh 4
   32,000,000,000 EXP không cộng dồn
   500 Tinh Ngọc (khóa)
   Huyết Chiến Lễ Bao (khóa)

   2200 Điểm Nâng Cấp
   10000 Điểm Tăng Trưởng
   2400 Điểm Thuần Dưỡng
   8100 Điểm Chân Nguyên

   4 160 - 164
   • 40 Kim Bài Phú Quý
   • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
   • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
   • 3 Kim Bài Tống Kim
   • 3 Kim Bài Vượt Ải
   • 3 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

    Nhận cấp 164 Trùng Sinh 4
    36,000,000,000 EXP không cộng dồn
    500 Tinh Ngọc (khóa)
    Văn Cương Bí Bảo (khóa)
    Chìa Khóa Kim Cương (khóa)

    2400 Điểm Nâng Cấp
    10000 Điểm Tăng Trưởng
    2400 Điểm Thuần Dưỡng
    8100 Điểm Chân Nguyên

    4 165 - 169
    • 40 Kim Bài Phú Quý
    • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
    • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
    • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
    • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
    • 3 Kim Bài Tống Kim
    • 3 Kim Bài Vượt Ải
    • 3 Kim Bài Viêm Đế
    4 Kim Bài Tín Sứ

    Nhận cấp 169 Trùng Sinh 4
    47,000,000,000 EXP không cộng dồn
    500 Tinh Ngọc (khóa)
    Văn Cương Bí Bảo (khóa)
    Chìa Khóa Kim Cương (khóa)

    2400 Điểm Nâng Cấp
    10000 Điểm Tăng Trưởng
    2400 Điểm Thuần Dưỡng
    8100 Điểm Chân Nguyên

    4 170 - 171
    • 40 Kim Bài Phú Quý
    • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
    • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
    • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
    • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
    • 4 Kim Bài Tống Kim
    • 4 Kim Bài Vượt Ải
    • 4 Kim Bài Viêm Đế
    4 Kim Bài Tín Sứ

    Nhận cấp 171 Trùng Sinh 4
    72,000,000,000 EXP không cộng dồn
    500 Tinh Ngọc (khóa)
    2400 Điểm Nâng Cấp
    10000 Điểm Tăng Trưởng
    3000 Điểm Thuần Dưỡng
    10000 Điểm Chân Nguyên

    4 172 - 173
    • 40 Kim Bài Phú Quý
    • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
    • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
    • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
    • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
    • 4 Kim Bài Tống Kim
    • 4 Kim Bài Vượt Ải
    • 4 Kim Bài Viêm Đế
    4 Kim Bài Tín Sứ

     Nhận cấp 173 Trùng Sinh 4
     83,000,000,000 EXP không cộng dồn
     500 Tinh Ngọc (khóa)
     2400 Điểm Nâng Cấp
     10000 Điểm Tăng Trưởng
     3000 Điểm Thuần Dưỡng
     10000 Điểm Chân Nguyên

     4 174 - 175
     • 40 Kim Bài Phú Quý
     • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
     • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
     • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
     • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
     • 4 Kim Bài Tống Kim
     • 4 Kim Bài Vượt Ải
     • 4 Kim Bài Viêm Đế
     4 Kim Bài Tín Sứ

     Nhận cấp 175 Trùng Sinh 4
     118,000,000,000 EXP không cộng dồn
     500 Tinh Ngọc (khóa)
     2400 Điểm Nâng Cấp
     10000 Điểm Tăng Trưởng
     3000 Điểm Thuần Dưỡng
     10000 Điểm Chân Nguyên

     4 176 - 177
     • 40 Kim Bài Phú Quý
     • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
     • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
     • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
     • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
     • 4 Kim Bài Tống Kim
     • 4 Kim Bài Vượt Ải
     • 4 Kim Bài Viêm Đế
     4 Kim Bài Tín Sứ

      Nhận cấp 177 Trùng Sinh 4
      118,000,000,000 EXP không cộng dồn
      500 Tinh Ngọc (khóa)
      2400 Điểm Nâng Cấp
      10000 Điểm Tăng Trưởng
      3000 Điểm Thuần Dưỡng
      10000 Điểm Chân Nguyên

      4 178 - 179
      • 40 Kim Bài Phú Quý
      • 150 Kim Bài Vạn Bảo Rương
      • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
      • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
      • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
      • 4 Kim Bài Tống Kim
      • 4 Kim Bài Vượt Ải
      • 4 Kim Bài Viêm Đế
      4 Kim Bài Tín Sứ

      Nhận cấp 179 Trùng Sinh 4
      120,000,000,000 EXP không cộng dồn
      500 Tinh Ngọc (khóa)
      2400 Điểm Nâng Cấp
      10000 Điểm Tăng Trưởng
      3000 Điểm Thuần Dưỡng
      10000 Điểm Chân Nguyên

      4 180 - 181
      • 60 Kim Bài Phú Quý
      • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
      • 45 Kim Bài hạt thiên tuế
      • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
      • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
      • 3 Kim Bài Tống Kim
      • 3 Kim Bài Vượt Ải
      • 3 Kim Bài Viêm Đế
      6 Kim Bài Tín Sứ

      Nhận cấp 181 Trùng Sinh 4
      120,000,000,000 EXP không cộng dồn
      500 Tinh Ngọc (khóa)
      2800 Điểm Nâng Cấp
      10000 Điểm Tăng Trưởng
      3500 Điểm Thuần Dưỡng
      20000 Điểm Chân Nguyên

      4 182 - 183
      • 60 Kim Bài Phú Quý
      • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
      • 45 Kim Bài hạt thiên tuế
      • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
      • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
      • 3 Kim Bài Tống Kim
      • 3 Kim Bài Vượt Ải
      • 3 Kim Bài Viêm Đế
      6 Kim Bài Tín Sứ

       Nhận cấp 183 Trùng Sinh 4
       120,000,000,000 EXP không cộng dồn
       500 Tinh Ngọc (khóa)
       2800 Điểm Nâng Cấp
       10000 Điểm Tăng Trưởng
       3500 Điểm Thuần Dưỡng
       20000 Điểm Chân Nguyên

       4 184 - 185
       • 60 Kim Bài Phú Quý
       • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
       • 45 Kim Bài hạt thiên tuế
       • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
       • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
       • 3 Kim Bài Tống Kim
       • 3 Kim Bài Vượt Ải
       • 3 Kim Bài Viêm Đế
       6 Kim Bài Tín Sứ

       Nhận cấp 185 Trùng Sinh 4
       170,000,000,000 EXP không cộng dồn
       500 Tinh Ngọc (khóa)
       2800 Điểm Nâng Cấp
       10000 Điểm Tăng Trưởng
       3500 Điểm Thuần Dưỡng
       20000 Điểm Chân Nguyên

       4 186 - 187
       • 60 Kim Bài Phú Quý
       • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
       • 45 Kim Bài hạt thiên tuế
       • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
       • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
       • 3 Kim Bài Tống Kim
       • 3 Kim Bài Vượt Ải
       • 3 Kim Bài Viêm Đế
       6 Kim Bài Tín Sứ

        Nhận cấp 187 Trùng Sinh 4
        170,000,000,000 EXP không cộng dồn
        500 Tinh Ngọc (khóa)
        2800 Điểm Nâng Cấp
        10000 Điểm Tăng Trưởng
        3500 Điểm Thuần Dưỡng
        20000 Điểm Chân Nguyên

        4 188 - 189
        • 60 Kim Bài Phú Quý
        • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 45 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 3 Kim Bài Tống Kim
        • 3 Kim Bài Vượt Ải
        • 3 Kim Bài Viêm Đế
        6 Kim Bài Tín Sứ

        Nhận cấp 190 Trùng Sinh 4
        500 Tinh Ngọc (khóa)
        2800 Điểm Nâng Cấp
        10000 Điểm Tăng Trưởng
        3500 Điểm Thuần Dưỡng
        20000 Điểm Chân Nguyên
        Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 5] (khóa)
        Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 6] (khóa)
        Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 7] (khóa)
        Bát Mạch Chân Kinh [Quyển 8] (khóa)

        4 190 -194
        • 80 Kim Bài Phú Quý
        • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 4 Kim Bài Tống Kim
        • 4 Kim Bài Vượt Ải
        • 4 Kim Bài Viêm Đế
        4 Kim Bài Tín Sứ

        390 tỉ EXP không cộng dồn
        20000 điểm Chân Nguyên
        (nhiệm vụ tuần hoàn, tối đa hoàn thành 1 lần/ngày)

        4 195 - 199
        • 20 Kim Bài Phú Quý
        • 20 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 10 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 4 Kim Bài Tống Kim
        • 4 Kim Bài Vượt Ải
        • 4 Kim Bài Viêm Đế
        • 4 Kim Bài Tín Sứ
        • 4 nhiệm vụ Dã Tẩu
        100 quái Thương Lang Trại

        40 tỉ EXP không cộng dồn
        10000 điểm Chân Nguyên
        (nhiệm vụ tuần hoàn, tối đa hoàn thành 1 lần/ngày)
        (Nhiệm vụ ngày, tối đa 1 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật. Khi trả nhiệm vụ có thể dùng kèm 1 Nguyệt Ấn để x2 phần thưởng)1

        5 10 - 144
        • 40 Kim Bài Phú Quý
        • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 40 Kim Bài hạt thiên tuế

        Tăng lên cấp 145 Trùng Sinh 5

        5 145 - 149
        • 40 Kim Bài Phú Quý
        • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 2 Kim Bài Vượt Ải
        • 2 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 149 Trùng Sinh 5
        3 tỉ EXP không cộng dồn

        5 150 - 154
        • 40 Kim Bài Phú Quý
        • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 2 Kim Bài Vượt Ải
        2 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 154 Trùng Sinh 5
        12 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 155 - 159
        • 60 Kim Bài Phú Quý
        • 300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 45 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 3 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 3 Kim Bài Vượt Ải
        3 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 159 Trùng Sinh 5
        37 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 160 - 164
        • 80 Kim Bài Phú Quý
        • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 4 Kim Bài Vượt Ải
        4 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 164 Trùng Sinh 5
        57 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        200 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 165 - 169
        • 100 Kim Bài Phú Quý
        • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 75 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 5 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 5 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 5 Kim Bài Vượt Ải
        5 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 169 Trùng Sinh 5
        77 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        200 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 170 - 171
        • 120 Kim Bài Phú Quý
        • 300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 90 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 6 Kim Bài Tống Kim
        • 6 Kim Bài Vượt Ải
        • 6 Kim Bài Viêm Đế
        6 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 171 Trùng Sinh 5
        97 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 172 - 173
        • 120 Kim Bài Phú Quý
        • 300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 90 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 6 Kim Bài Tống Kim
        • 6 Kim Bài Vượt Ải
        • 6 Kim Bài Viêm Đế
        6 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 173 Trùng Sinh 5
        97 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 174 - 175
        • 120 Kim Bài Phú Quý
        • 300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 90 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 6 Kim Bài Tống Kim
        • 6 Kim Bài Vượt Ải
        • 6 Kim Bài Viêm Đế
        6 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 175 Trùng Sinh 5
        147 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 176 - 177
        • 120 Kim Bài Phú Quý
        • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 90 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 6 Kim Bài Tống Kim
        • 6 Kim Bài Vượt Ải
        • 6 Kim Bài Viêm Đế
        6 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 177 Trùng Sinh 5
        147 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        350 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 178 - 179
        • 120 Kim Bài Phú Quý
        • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 90 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 6 Kim Bài Tống Kim
        • 6 Kim Bài Vượt Ải
        • 6 Kim Bài Viêm Đế
        6 Kim Bài Tín Sứ

        Tăng lên cấp 179 Trùng Sinh 5
        147 tỉ điểm EXP không cộng dồn
        350 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        50000 chân nguyên

        5 180 - 200
        • 5 Kim Bài Phú Quý
        • 10 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 5 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 1 Kim Bài Tống Kim
        • 2 Kim Bài Vượt Ải
        • 2 Kim Bài Viêm Đế
        • 2 Kim Bài Tín Sứ
        • 4 nhiệm vụ Dã Tẩu
        50 quái tại Thương Lang Trại

        10 tỉ EXP không cộng dồn
        1000 điểm Chân Nguyên
        10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        (Nhiệm vụ ngày, tối đa 1 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật. Khi trả nhiệm vụ có thể dùng kèm 1 Nguyệt Ấn để x2 phần thưởng)

        6 130 trở lên
        • 5 Kim Bài Phú Quý
        • 10 Kim Bài Vạn Bảo Rương
        • 5 Kim Bài hạt thiên tuế
        • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
        • 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
        • 1 Kim Bài Tống Kim
        • 2 Kim Bài Vượt Ải
        • 2 Kim Bài Viêm Đế
        • 2 Kim Bài Tín Sứ
        • 4 nhiệm vụ Dã Tẩu
        50 quái tại Thương Lang Trại

        5 tỉ EXP không cộng dồn
        1000 điểm Chân Nguyên
        10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
        (Nhiệm vụ ngày, tối đa 01 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật)

        Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.