Phần Thưởng

Bang hội của năm tức là Bang hội Vô địch giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 13, không biết năm 2017 sẽ vang danh Bang hội nào? Có thể nói, ngoài cúp vàng Quán Quân thì Bang hội xuất sắc nhất Võ Lâm Miễn Phí sẽ nhận được bộ phần thưởng giá trị như sau. Bên cạnh đó, các Bang hội xếp hạng 2, 3, 4, 5 và 6 đều sẽ nhận được các tặng phẩm đặc biệt của giải đấu.

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 13 chính là trận địa thử lửa gay gắt giành cho các Bang hội chứng tỏ bản lĩnh liễu ngộ võ học năm qua của mình đạt đến cảnh giới thượng thừa hay chưa? Nếu cảm thấy Bang hội mình hội tụ những phẩm chất đủ để trở thành Bang hội của năm 2017. Hãy sẵn sàng nhé!

Phần thưởng giải Siêu Cấp - THĐNB 13

Vô Địch
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ Hắc Thần Chí Tôn thuộc tính cao nhất
1 Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bội thuộc tính cao nhất (tùy chọn)
1 Ngựa Hoàng Kim vĩnh viễn, thuộc tính tùy chọn
2 Vũ khí Đằng Long tùy chọn phái, thuộc tính 99%
30 Tĩnh Tâm Thảo -
1 Ngựa Hoàng Kim (Thần Mã) tùy chọn, 6 tháng
1 Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả 6 tháng
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giàm (thượng) 6 tháng
5 Ngựa Hoàng Kim 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
10 Xuyên Y 20% 3 tháng
10 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Á Quân
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn Thuộc tính cao nhất
1 Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bội Thuộc tính cao nhất (tùy chọn, không trùng hệ với bang Vô địch)
1 Ngựa Hoàng Kim vĩnh viễn, thuộc tính tùy chọn
1 Vũ khí Đằng Long tùy chọn phái, thuộc tính 99%
20 Tĩnh Tâm Thảo -
1 Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả 6 tháng
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
5 Ngựa Hoàng Kim 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
8 Xuyên Y 20% 3 tháng
8 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày

Phần thưởng giải Cao Cấp - THĐNB 13

Vô Địch
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ Hắc Thần Mãnh Uy Thuộc tính cao nhất
1 Ngựa Hoàng Kim vĩnh viễn, thuộc tính tùy chọn
1 Vũ khí Đằng Long tùy chọn phái, thuộc tính 99%
15 Tĩnh Tâm Thảo -
1 Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả 6 tháng
1 Ngựa Hoàng Kim (Thần Mã) 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám (Thượng) 6 tháng
3 Ngựa Hoàng Kim 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
6 Xuyên Y 20% 3 tháng
6 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Á Quân
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ trang bị Long Tương Chi Lân Thuộc tính cao nhất (tùy chọn)
1 Bảo rương Đằng Long Vũ khí -
3 Bảo rương Đằng Long Y  
3 Ngựa Hoàng Kim 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
3 Tân Nhậm Hành Ấn Giàm (trung) 6 tháng
6 Xuyên Y 20% 3 tháng
6 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Đồng hạng 3 - 4
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ trang bị Long Tương Chi Lân -
2 Bảo Rương Minh Phượng Vũ Khí -
1 Bảo rương Đằng Long Y -
3 Ngựa Hoàng Kim 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
3 Tân Nhậm Hành Ấn Giàm (trung) 6 tháng
6 Xuyên Y 18% 3 tháng
6 Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Đồng hạng 5 - 6
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bảo rương Đằng Long Y -
1 Bảo Rương Minh Phượng Vũ Khí -
3 Ngựa Hoàng Kim 3 tháng, thuộc tính tùy chọn
6 Tân Nhậm Hành Ấn Giàm (hạ) 3 tháng
6 Xuyên Y 18% 3 tháng
6 Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí , quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về tranghotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.