Phần thưởng

Sau đây là toàn bộ phần thưởng các thứ hạng của giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 14, xin được gửi đến quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí. Đừng quên tham gia để sở hữu những bảo vật, tuyệt phẩm thiên hạ mà còn có cơ hôi so kè cao thấp với những Bang hội tên tuổi khắp cõi võ lâm...

Phần thưởng Tinh Sương | Phần thưởng Long Tương Truyền Kỳ | Phần thưởng khác

Phần thưởng giải Siêu Cấp - THĐNB 14

Vô Địch
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ Hắc Thần Chí Tôn thuộc tính cao nhất
1 Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bội thuộc tính cao nhất (tùy chọn)
1 Hãn Huyết Thần Câu 1 năm
1 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) vĩnh viễn
1 10 Rương Tinh Sương (có thể mở ra trang bị tùy chọn hệ phái, thuộc tính ngẫu nhiên, sau khi mở vũ khí Tinh Sương sẽ hỗ trợ trùng luyện vũ khí max tốc và thuộc tính dòng thứ 6, áo Tinh Sương sẽ hỗ trợ trùng luyện max phục hồi và thuộc tính dòng thứ 6 vĩnh viễn
300 Bách Luyện Thành Cương vĩnh viễn
1 Thần mã Hoàng Kim (tùy chọn) 6 tháng
3 Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả + Trang sức Vu Dã Kiếm Diệu 6 tháng
3 Tân Nhậm Hành Ấn Giàm (thượng) 6 tháng
5 Ngựa Hoàng Kim 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
15 Xuyên Y 20% 3 tháng
15 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Á Quân
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn thuộc tính cao nhất
1 Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bội thuộc tính cao nhất (tùy chọn, được chọn trùng với Vô địch)
1 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) vĩnh viễn
1 9 Rương Tinh Sương không áo(có thể mở ra trang bị tùy chọn hệ phái, thuộc tính ngẫu nhiên, sau khi mở vũ khí Tinh Sương sẽ hỗ trợ trùng luyện vũ khí max tốc và thuộc tính dòng thứ 6) vĩnh viễn
200 Bách Luyện Thành Cương vĩnh viễn
2 Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả + Trang sức Vu Dã Kiếm Diệu 6 tháng
2 Tân Nhậm Hành Ấn Giàm (thượng) 6 tháng
5 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
15 Xuyên Y 20% 3 tháng
15 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Hạng 3
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ Hắc Thần Mãnh Uy thuộc tính cao nhất
1 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) vĩnh viễn
1 9 Rương Tinh Sương không áo (có thể mở ra trang bị tùy chọn hệ phái, thuộc tính ngẫu nhiên, sau khi mở vũ khí Tinh Sương sẽ hỗ trợ trùng luyện vũ khí max tốc và thuộc tính dòng thứ 6) vĩnh viễn
100 Bách Luyện Thành Cương vĩnh viễn
1 Mặt nạ Chiến Trường Hoàng Giả + Trang sức Vu Dã Kiếm Diệu 6 tháng
1 Tân Nhậm Hành Ấn Giàm (thượng) 6 tháng
3 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
5 Xuyên Y 20% 3 tháng
5 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày

Phần thưởng giải Cao Cấp - THĐNB 14

Vô Địch
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ Hắc Thần Mãnh Uy thuộc tính cao nhất
1 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) vĩnh viễn
1 9 Rương Tinh Sương không áo (có thể mở ra trang bị tùy chọn hệ phái, thuộc tính ngẫu nhiên, sau khi mở vũ khí Tinh Sương sẽ hỗ trợ trùng luyện vũ khí max tốc và thuộc tính dòng thứ 6) vĩnh viễn
3 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
15 Xuyên Y 20% 3 tháng
15 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Á Quân
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ trang bị Long Tương Truyền Kỳ Bộ mới 2018
1 8 Rương Tinh Sương không áo, không vũ khí (có thể mở ra trang bị tùy chọn hệ phái, thuộc tính ngẫu nhiên) vĩnh viễn
3 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 6 tháng, thuộc tính tùy chọn
10 Xuyên Y 20% 3 tháng
10 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Hạng 3
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Bộ trang bị Long Tương Truyền Kỳ Bộ mới 2018
3 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 6 tháng
5 Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) 6 tháng
5 Xuyên Y 20% 3 tháng
5 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Hạng 4
Số lượngVật phẩmGhi chú
1 Vũ khí Đằng Long tùy chọn môn phái 99% 99%
1 8 Rương Tinh Sương không áo, không vũ khí (có thể mở ra trang bị tùy chọn hệ phái, thuộc tính ngẫu nhiên) vĩnh viễn
3 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 6 tháng
5 Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung) 6 tháng
5 Xuyên Y 20% 3 tháng
5 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày

Phần thưởng Vòng Bảng

Hạng 4
Số lượngVật phẩmGhi chú
2 Vũ khí Đằng Long tùy chọn môn phái 99% 99%
2 Áo Đằng Long 99% thuộc tính tùy chọn
3 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 3 tháng, thuộc tính tùy chọn
5 Tân Nhậm Hành ấn Giám (Hạ) 3 tháng
5 Xuyên Y 18% 3 tháng
5 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 3 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày
Hạng 5
Số lượngVật phẩmGhi chú
3 Ngựa Hoàng Kim (tùy chọn) 2 tháng
5 Tân Nhậm Hành ấn Giám (Hạ) 2 tháng
5 Xuyên Y 18% 2 tháng
5 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả 2 tháng
50 Hộp quà Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 10 tỷ exp + 30.000 Chân Nguyên, tối đa sử dụng 1 hộp/nhân vật, 30 ngày

Hình ảnh trang bị Tinh Sương (10 bộ cho 25 hệ phái)

Hình ảnh Long Tương Truyền Kỳ

Hình ảnh phần thưởng khác

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về tranghotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Ban tổ chức giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 14