Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Giang hồ ký

Giang Hồ Ký với những đặc quyền mới được cập nhật mới nhất tại Võ Lâm Miễn Phí, rút ngắn bước đường thăng cấp nhanh đến không ngờ. Trăm vạn lời nói không bằng một lần trải nghiệm. Hãy tham gia ngay để sớm hòa nhập vào hàng ngũ cao thủ võ lâm... Chính thức áp dụng bản mới nhất này từ sau bảo trì ngày 10/01/2019.

NPC và vật phẩm liên quan Giang Hồ Ký

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Miễn Phí
NPC 
Võ Lâm Truyền Nhân
 • Vị trí: Thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Đi Minh Nguyệt Trấn (Trùng Sinh).
  • Mua Giang Hồ Ký giá 1000 vạn lượng.
Võ Lâm Miễn Phí
Giang Hồ Ký
 • Nguồn gốc: Mua tại Võ Lâm Truyền Nhân giá 1000 vạn lượng.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán shop 0 lượng. Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng:
  • Nhận/trả nhiệm vụ Tân Thủ.
  • Nhận/trả nhiệm vụ ngày
 • Hạn dùng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Nguyệt Ấn
 • Nguồn gốc: BOSS Hoàng Kim & BOSS Độc Cô Kiếm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK. Không thể xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Sử dụng sẽ được x2 phần thưởng Nhiệm Vụ Ngày của Giang Hồ Ký.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Lễ Hộp
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, bán 0 lượng. Không thể xếp chồng, ném ra.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải vào sẽ tùy chọn nhận thưởng 1 trong 6 Lệnh bài Tính Năng.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vượt Ải
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Vượt Ải)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Phong Lăng Độ
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Phong Lăng Độ)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vi Sơn Đảo
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tống Kim
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Tống Kim)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Tín Sứ
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Viêm Đế
(Nhận từ Kim Bài Lễ Hộp hoặc hoàn thành nhiệm vụ Viêm Đế)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Phú Quý Cẩm Hạp
(Nhận sau khi sử dụng Phiếu Dự Đoán từ Quý Quý Cẩm Hạp)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Vạn Bảo Rương
(Nhận được sau khi sử dụng Vạn Bảo Rương)
Võ Lâm Miễn Phí
Kim Bài Hạt Thiên Tuế
(Nhận được sau khi trồng Hạt Thiên Tuế)
 • Nguồn gốc: Nhận được từ các cách.
  • Sử dụng Kim Bài Lễ Hộp
  • Tham gia tính năng tương ứng tên Kim Bài (xem thêm ở mục Nhiệm vụ)
   • Lưu ý trên hành trang phải có Giang Hồ Ký mới nhận được kim bài
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn. Xếp chồng 200 cái/1 ô
 • Cách sử dụng: Sử dụng Giang Hồ Ký trả nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự xóa các vật phẩm Kim Bài trong hành trang.

Lưu ý chung

 • Mỗi ngày người chơi sở hữu Giang Hồ Ký khi tham gia tính năng sẽ nhận được 1 Kim Bài tính năng tương ứng.
Tính năngĐiều kiện cần hoàn thànhPhần thưởng nhận
Vượt Ải Sau khi qua ải thứ 28 1 Kim Bài Vượt Ải
Phong Lăng Độ Khi kết thúc Phong Lăng Độ, rời mạng giữa chừng không nhận được 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
Vi Sơn Đảo Khi hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
Tống Kim Kết thúc Tống Kim và đạt >500 điểm tích lũy 1 Kim Bài Tống Kim
Tín Sứ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ 1 Kim Bài Tín Sứ
Viêm Đế Sau khi vượt thành công ải 7 1 Kim Bài Viêm Đế
Phú Quý Cẩm Hạp Khi sử dụng Phiếu Dự Đoán Thành Công 1 Kim Bài Phú Quý
Vạn Bảo Rương Khi sử dụng Chìa Khóa Vàng thành công 1 Kim Bài Vạn Bảo Rương
Hạt Thiên Tuế Khi trồng thành công Hạt Thiên Tuế 1 Kim Bài Hạt Thiên Tuế
 • Thu thập Kim Bài để thực hiện các nhiệm vụ & nhận thưởng.
 • Tối đa chỉ trả được 1 nhiệm vụ/ngày.
 • Lưu ý: Khi nhân vật hoàn trả nhiệm vụ.
  • Hệ thống sẽ xóa toàn bộ Kim Bài Lệnh trên nhân vật (bao gồm rương hành trang, rương chưa đồ, rương bang hội, trên con trỏ chuột).
  • Vật phẩm đang cầm trên con trỏ chuột cũng bị xóa.
 • Ghi chú: Hành trang nhân vật phải còn 30 ô trống để trả nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tăng cấp Giang Hồ Ký

Yêu cầu cấpYêu cầu nhiệm vụPhần thưởng
Trùng SinhCấp
1 170 - 179
 • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 1 Kim Bài Vượt Ải
 • 2 Kim Bài Tín Sứ
Nhận cấp 180 Trùng Sinh 1
1 180 - 199
 • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
 • 2 Kim Bài Tín Sứ
 • 1 Kim Bài Tống Kim

Nhận cấp 200 Trùng Sinh 1

1 Ngũ Hành Ấn cấp 8, (30 ngày, khóa)
1 Long Đảm 20% (30 ngày, khóa)
1 Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày, khóa)
1 Mặt Nạ Cổ Truyền (30 ngày, khóa)
1 Túi Hành Trang (30 ngày, khóa)
4 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
1 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật (khóa)
1 Võ Lâm Mật Tịch (khóa)
1 Tẩy Tủy Kinh
2000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
10000 điểm Chân Nguyên
1500 điểm Nâng Cấp
5000 điểm Tăng Trưởng
2000 điểm Thuần Dưỡng
2 10-149

10 Kim Bài hạt thiên tuế

Nhận cấp 150 Trùng Sinh 2
2 150-159
 • 15 Kim Bài hạt thiên tuế
 • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 2 Kim Bài Vượt Ải
 • 4 Kim Bài Tín Sứ
 • 100 quái cấp 90

 

Nhận cấp 160 Trùng Sinh 2
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày, khóa)
4 Tốc Hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
Đồ Phổ Mở Rộng Rương (30 ngày, khóa)
40 Thuần Thú Khuyên (30 ngày, khóa)
2000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
10 món [Tân thủ] rương
Đại Thành Bí Kíp 120 (khóa, 30 ngày)
10 Chìa Khóa Vàng (khóa, hsd 1 ngày)
10 Vạn Bảo Rương (khóa, hsd 1 ngày)
2 Phiếu Dự Đoán (khóa, hsd 1 ngày)

3300 điểm Chân Nguyên
600 điểm Nâng Cấp
2000 điểm Tăng Trưởng
800 điểm Thuần Dưỡng
2 160-189
 • 20 Kim Bài Phú Quý Cẩm Hạp
  20 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  15 Kim Bài hạt thiên tuế
  1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  2 Kim Bài Vượt Ải
  2 Kim Bài Tín Sứ
  2 Kim Bài Tống Kim
  Hoàn thành 2 nhiệm vụ sát thủ

 

Nhận cấp 189 Trùng Sinh 2
46,000,000,000 EXP không cộng dồn
2 Thiên Tiên Thảo (khóa)
6 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
6 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày, khóa)
6 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày, khóa)
5000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
10000 điểm Chân Nguyên
3000 điểm Nâng Cấp
15000 điểm Tăng Trưởng
4000 điểm Thuần Dưỡng
Bí kíp mở rộng rương (30 ngày, khóa)
2 190 - 199
 • 40 Kim Bài Phú Quý
 • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
 • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
 • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
 • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
 • 4 Kim Bài Tống Kim
 • 4 Kim Bài Vượt Ải
 • 4 Kim Bài Tín Sứ
 • Hoàn thành 2 nhiệm vụ Sát Thủ

  Nhận cấp 200 Trùng Sinh 2
  Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật (30 ngày, khóa)
  1000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  20000 điểm Chân Nguyên
  100 Bất Thoái Đơn cấp 10 (30 ngày, khóa)
  100 Bất Thoái Đơn cấp 11 (30 ngày, khóa)
  20 Thuần Thú Khuyển (30 ngày, khóa)
  2 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn (30 ngày, khóa)
  1 Túi Hành Trang (30 ngày, khóa)
  3 Thiên Tiên Thảo (30 ngày, khóa)
  2 Tẩy Tủy Kinh (30 ngày, khóa)
  2 Võ Lâm Mật Tịch (30 ngày, khóa)

  3 10-145
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 50 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 15 Kim Bài hạt thiên tuế

   

  Nhận cấp 146 Trùng Sinh 3

  3 146 - 159
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 15 Kim Bài hạt thiên tuế

   

  Nhận cấp 160 Trùng Sinh 3
  4 Tốc hiệu Bạch Cầu Hoàn 150 (30 ngày, khóa)
  10 Văn Cương Bí Bảo (khóa)
  1 Chìa Khóa Kim Cương (30 ngày, khóa)
  50 Bất Thoái Đơn cấp 10 (khóa)
  50 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  5000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  10000 điểm Chân Nguyên
  1000 điểm Nâng Cấp
  5000 điểm Tăng Trưởng
  2000 điểm Thuần Dưỡng

  3 160 - 169
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 15 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  • 2 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 169 Trùng Sinh 3
  18,800,000,000 EXP không cộng dồn
  50 Bất Thoái Đơn cấp 10 (khóa)
  50 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  5000 Hộ Mạch Đơn (khóa)
  10000 điểm Chân Nguyên
  10 Văn Cương Bí Bảo (khóa)

  3 170 - 179
  • 20 Kim Bài Phú Quý
   100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   15 Kim Bài hạt thiên tuế
   2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   2 Kim Bài Phong Lăng Độ
   2 Kim Bài Tống Kim
   2 Kim Bài Vượt Ải
   2 Kim Bài Viêm Đế
   2 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 179 Trùng Sinh 3
  38,600,000,000 EXP không cộng dồn
  10 Văn Cương Bí Bảo (khóa)
  50 Thiên Linh Đơn (khóa)
  50 Bất Thoái Đơn cấp 11 (30 ngày, khóa)
  50 Bất Thoái Đơn cấp 12 (30 ngày, khóa)
  5000 Hộ Mạch Đơn
  10000 điểm Chân Nguyên

  3 180 - 189
  • 40 Kim Bài Phú Quý
   300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   30 Kim Bài hạt thiên tuế
   2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   4 Kim Bài Phong Lăng Độ
   4 Kim Bài Tống Kim
   4 Kim Bài Vượt Ải
   4 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 190 Trùng Sinh 3
  150 Bất Thoái Đơn cấp 11 (khóa)
  150 Bất Thoái Đơn cấp 12 (khóa)
  6000 điểm Nâng Cấp
  30000 điểm Tăng Trưởng
  10000 điểm Thuần Dưỡng
  1 Hộ Mạch Đơn Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 10000 Hộ Mạch Đơn khóa)
  10 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 400 tinh ngọc khóa)

  3 190 - 195
  • 40 Kim Bài Phú Quý
   300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   30 Kim Bài hạt thiên tuế
   2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   4 Kim Bài Phong Lăng Độ
   4 Kim Bài Tống Kim
   4 Kim Bài Vượt Ải
   4 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 196 Trùng Sinh 3
  1400 điểm Nâng Cấp
  7000 điểm Tăng Trưởng
  2000 điểm Thuần Dưỡng
  20000 điểm Chân Nguyên
  10 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 400 tinh ngọc khóa)

  3 196 - 199
  • 40 Kim Bài Phú Quý
   300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   30 Kim Bài hạt thiên tuế
   2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   4 Kim Bài Phong Lăng Độ
   4 Kim Bài Tống Kim
   4 Kim Bài Vượt Ải
   4 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

   

  Nhận cấp 200 Trùng Sinh 3
  10 Văn Cương Bí Bảo (khóa)

  4000 điểm Nâng Cấp
  15000 điểm Tăng Trưởng
  4000 điểm Thuần Dưỡng
  20000 điểm Chân Nguyên
  1 Ngựa Hoàng Kim - Lưu Tinh (30 ngày, khóa)
  1 Nhậm hành Ấn Giám - Hạ (30 ngày, khóa)
  1 Mặt Nạ Vương Giả (30 ngày, khóa)
  8 Huyết Chiến Lễ Bao (30 ngày, khóa)
  1 Huyết Dục - Thiên Thạch (khóa)
  1 Chiến Thiên - Thiên Thạch (khóa)
  1 Thương Hồng - Thiên Thạch (khóa)
  1 Đại Thành Bí Kíp 150 (30 ngày, khóa, nâng kĩ năng 150 từ cấp 15 lên thẳng 20)
  4 10 - 140
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • Đánh 200 quái cấp 90
  Nhận cấp 141 Trùng Sinh 4
  4 141 - 149
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  • 2 Kim Bài Tín Sứ
  • 200 quái cấp 90

  Nhận cấp 149 Trùng Sinh 4
  9,000,000,000 EXP không cộng dồn
  5 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 400 tinh ngọc khóa)
  5000 điểm Nâng Cấp
  20000 điểm Tăng Trưởng
  5000 điểm Thuần Dưỡng
  20000 điểm Chân Nguyên

  4 150 - 159
  • 40 Kim Bài Phú Quý
   200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   30 Kim Bài hạt thiên tuế
   4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   4 Kim Bài Phong Lăng Độ
   4 Kim Bài Tống Kim
   4 Kim Bài Vượt Ải
   4 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 159 Trùng Sinh 4
  32,000,000,000 EXP không cộng dồn
  5 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 400 tinh ngọc khóa)
  5000 điểm Nâng Cấp
  20000 điểm Tăng Trưởng
  5000 điểm Thuần Dưỡng
  20000 điểm Chân Nguyên

  4 160 - 169
  • 40 Kim Bài Phú Quý
   250 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   30 Kim Bài hạt thiên tuế
   4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   4 Kim Bài Phong Lăng Độ
   4 Kim Bài Tống Kim
   4 Kim Bài Vượt Ải
   4 Kim Bài Viêm Đế
   4 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 169 Trùng Sinh 4
  47,000,000,000 EXP không cộng dồn
  5 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 400 tinh ngọc khóa)
  5000 điểm Nâng Cấp
  20000 điểm Tăng Trưởng
  5000 điểm Thuần Dưỡng
  20000 điểm Chân Nguyên

  4 170 - 179
  • 80 Kim Bài Phú Quý
   400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   60 Kim Bài hạt thiên tuế
   8 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   8 Kim Bài Phong Lăng Độ
   8 Kim Bài Tống Kim
   8 Kim Bài Vượt Ải
   8 Kim Bài Viêm Đế
   8 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 179 Trùng Sinh 4
  120,000,000,000 EXP không cộng dồn
  5 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 400 tinh ngọc khóa)
  15000 điểm Nâng Cấp
  50000 điểm Tăng Trưởng
  15000 điểm Thuần Dưỡng
  25000 điểm Chân Nguyên

  4 180 - 189
  • 80 Kim Bài Phú Quý
   400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
   60 Kim Bài hạt thiên tuế
   8 Kim Bài Vi Sơn Đảo
   8 Kim Bài Phong Lăng Độ
   8 Kim Bài Tống Kim
   8 Kim Bài Vượt Ải
   8 Kim Bài Viêm Đế
   8 Kim Bài Tín Sứ

  Nhận cấp 190 Trùng Sinh 4
  5 Tinh Ngọc Lễ Hộp (khóa, sử dụng nhận được 400 tinh ngọc khóa)
  15000 điểm Nâng Cấp
  50000 điểm Tăng Trưởng
  15000 điểm Thuần Dưỡng
  25000 điểm Chân Nguyên

  4 190 -194
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 300 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 4 Kim Bài Tống Kim
  • 4 Kim Bài Vượt Ải
  • 4 Kim Bài Viêm Đế
  • 4 Kim Bài Tín Sứ

  800 tỉ EXP không cộng dồn
  200.000 điểm Chân Nguyên
  (nhiệm vụ tuần hoàn, tối đa hoàn thành 1 lần/ngày)

   

  4 195 - 199
  • 20 Kim Bài Phú Quý
  • 20 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 10 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 3 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 4 Kim Bài Tống Kim
  • 4 Kim Bài Vượt Ải
  • 4 Kim Bài Viêm Đế
  • 4 Kim Bài Tín Sứ
  • 4 nhiệm vụ Dã Tẩu

  75 tỉ EXP không cộng dồn
  20000 điểm Chân Nguyên
  (nhiệm vụ tuần hoàn, tối đa hoàn thành 1 lần/ngày)
  (Nhiệm vụ ngày, tối đa 1 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật. Khi trả nhiệm vụ có thể dùng kèm 1 Nguyệt Ấn để x2 phần thưởng)1

  5 10 - 144
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 40 Kim Bài hạt thiên tuế

  Tăng lên cấp 145 Trùng Sinh 5
  Âm Duy 16
  Dương Duy 16
  Âm Khiêu 16
  Dương Khiêu 16

  5 145 - 149
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 100 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Tín Sứ

  Tăng lên cấp 149 Trùng Sinh 5
  3 tỉ EXP không cộng dồn
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết (Khóa, hsd 14 ngày)
  Tân Nhậm Hành ấn Giám (Hạ) (khóa, hsd 14 ngày)

   

  5 150 - 154
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 4 Kim Bài Vượt Ải
  • 4 Kim Bài Tín Sứ

  Tăng lên cấp 154 Trùng Sinh 5
  5 tỉ điểm kinh nghiệm không cộng dồn
  150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên

  5 155 - 159
  • 40 Kim Bài Phú Quý
  • 200 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 30 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 4 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 4 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 4 Kim Bài Vượt Ải
  • 4 Kim Bài Tín Sứ

  Tăng lên cấp 159 Trùng Sinh 5
  32 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên
  5 Huyết Chiến Lễ Bao (khóa, hsd 30 ngày)

  5 160 - 164
  • 80 Kim Bài Phú Quý
  • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 6 Kim Bài Vượt Ải
  • 6 Kim Bài Tín Sứ
  • 6 Kim Bài Viêm Đế
  • 6 Kim Bài Tống Kim

  Tăng lên cấp 164 Trùng Sinh 5
  52 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  200 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên

  5 165 - 169
  • 80 Kim Bài Phú Quý
  • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 6 Kim Bài Vượt Ải
  • 6 Kim Bài Tín Sứ
  • 6 Kim Bài Viêm Đế
  • 6 Kim Bài Tống Kim

  Tăng lên cấp 169 Trùng Sinh 5
  72 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  200 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên
  Mặt nạ chiến trường Vương Giả (khóa, hsd 30 ngày)

  5 170 - 171
  • 80 Kim Bài Phú Quý
  • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 6 Kim Bài Vượt Ải
  • 6 Kim Bài Tín Sứ
  • 6 Kim Bài Viêm Đế
  • 6 Kim Bài Tống Kim

  Tăng lên cấp 171 Trùng Sinh 5
  92 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên

  5 172 - 173
  • 80 Kim Bài Phú Quý
  • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 6 Kim Bài Vượt Ải
  • 6 Kim Bài Tín Sứ
  • 6 Kim Bài Viêm Đế
  • 6 Kim Bài Tống Kim

  Tăng lên cấp 173 Trùng Sinh 5
  92 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên

  5 174 - 175
  • 80 Kim Bài Phú Quý
  • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 6 Kim Bài Vượt Ải
  • 6 Kim Bài Tín Sứ
  • 6 Kim Bài Viêm Đế
  • 6 Kim Bài Tống Kim

  Tăng lên cấp 175 Trùng Sinh 5
  142 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  300 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên

  5 176 - 177
  • 80 Kim Bài Phú Quý
  • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 6 Kim Bài Vượt Ải
  • 6 Kim Bài Tín Sứ
  • 6 Kim Bài Viêm Đế
  • 6 Kim Bài Tống Kim

  Tăng lên cấp 177 Trùng Sinh 5
  142 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  350 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên

  5 178 - 179
  • 80 Kim Bài Phú Quý
  • 400 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 60 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 6 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 6 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 6 Kim Bài Vượt Ải
  • 6 Kim Bài Tín Sứ
  • 6 Kim Bài Viêm Đế
  • 6 Kim Bài Tống Kim

  Tăng lên cấp 179 Trùng Sinh 5
  142 tỉ điểm EXP không cộng dồn
  350 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  50000 Chân Nguyên
  Ngựa Hoàng Kim Ngự Phong (khóa, 30 ngày)

   

  5 180 - 200
  • 5 Kim Bài Phú Quý
  • 10 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 5 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 2 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 2 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 2 Kim Bài Tống Kim
  • 4 Kim Bài Vượt Ải
  • 4 Kim Bài Viêm Đế
  • 4 Kim Bài Tín Sứ

  30 tỉ EXP không cộng dồn
  2000 điểm Chân Nguyên
  20 Đại Hộ Mạch Đơn
  (khóa)
  (Nhiệm vụ ngày, tối đa 1 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật. Khi trả nhiệm vụ có thể dùng kèm 1 Nguyệt Ấn để x2 phần thưởng)

  6 130 trở lên
  • 5 Kim Bài Phú Quý
  • 10 Kim Bài Vạn Bảo Rương
  • 5 Kim Bài hạt thiên tuế
  • 1 Kim Bài Vi Sơn Đảo
  • 1 Kim Bài Phong Lăng Độ
  • 1 Kim Bài Tống Kim
  • 2 Kim Bài Vượt Ải
  • 2 Kim Bài Viêm Đế
  • 2 Kim Bài Tín Sứ
  • 4 nhiệm vụ Dã Tẩu

  5 tỉ EXP không cộng dồn
  1000 điểm Chân Nguyên
  10 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
  (Nhiệm vụ ngày, tối đa 01 lần nhiệm vụ/ngày/nhân vật)

  Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.