Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Vượt ải & boss sát thủ

Trước khi tham gia Vượt Ải phải đặt cược thời gian tại NPC Nhiếp Thí Trần. Nếu thời gian vượt ải nhỏ hơn thời gian cược K của hệ thống thì Vượt Ải thành công và nhận thưởng hấp dẫn.

NPC liên quan

NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nhiếp Thí Trần

- Vị trí: Thất Đại Thành Thị

- Chức năng bổ sung thêm: “Đặt cược thời gian vượt ải”.

Vật phẩm

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Long Huyết Hoàn

- Nguồn gốc: Mua ở Kỳ Trân Các

- Giá: 10 Xu

- Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để nhận thưởng.

- Tác dụng: Tăng giới hạn vượt ải thêm 1 lần trong ngày.

- Giới hạn: Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 2 lần/ngày.

- Hạn sử dụng: 30 ngày

Tham gia Vượt Ải

 • Trước lúc Vượt Ải, nhân vật đặt cược với NPC Nhiếp Thí Trần về thời gian hoàn thành ải.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Bước 1: Đăng ký đặt cược
 • Mỗi ngày, đối thoại với NPC Nhiếp Thí Trần ở bất cứ thời điểm nào để đặt cược thời gian Vượt Ải (Trừ thời điểm: 23h10 – 24h00).
 • Tại NPC Nhiếp Thí Trần: Hiển thị thời gian đặt cược K có dạng “AA phút BB giây”. K sẽ thay đổi theo từng ngày vào lúc 24h00.
 • Mốc thời gian K sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên trong khoảng từ 12 phút 00 giây - 15 phút 00 giây (Ví dụ: K là 14 phút 30 giây).

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Điều kiện đặt cược:
  + Nhân vật đủ điều kiện tham gia Vượt Ải cao cấp.
  + Tham gia Vượt Ải phải ít hơn 4 lần/ngày.
  + Giao nộp từ 1 đến 20 Tinh Luyện Thạch cho NPC Nhiếp Thí Trần.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Hệ thống ghi nhận số lượng Tinh Luyện Thạch mà nhân vật đã đặt cược.
 • Số lượng này sẽ reset vào lúc 24h00 hoặc sau khi nhân vật nhận thưởng thắng cược.
Bước 2: Tìm tổ đội để tham gia Vượt Ải sau khi đặt cược
 • Hệ thống chỉ ghi nhận thời gian Vượt Ải nhanh nhất của nhân vật sau khi đặt cược.
 • Ví dụ:
  + Lần 1: Vượt Ải trong 15 phút 00 giây.
  + Lần 2: Vượt Ải trong 14 phút 00 giây.
  Và hệ thống chỉ ghi nhận thời gian của lần 2 là 14 phút 00 giây.

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Sau khi thắng cược, hệ thống xóa những ghi nhận trước đó.
 • Điều kiện thắng cược: Trong ngày, sau khi đặt cược, bất kỳ lần vượt ải nào có thời gian hoàn thành nhỏ hơn thời gian đặt cược K thì thắng cược.
 • Quá ngày, nếu nhân vật vẫn chưa thắng cược thì số Tinh Luyện Thạch đã cược trong ngày sẽ bị mất.
 • Lưu ý: Nếu rời mạng hoặc mất mạng trong lúc vượt ải thì hệ thống sẽ không ghi nhận thời gian vượt ải của nhân vật đó cho dù cả tổ đội vượt ải thành công.
Bước 3: Nhận thưởng thắng cược
 • Đối thoại NPC Nhiếp Thí Trần để nhận thưởng thắng cược.
 • Nếu C là số lượng Tinh Luyện Thạch đặt cược thì phần thưởng thắng cược sẽ là:
  C  x (Tử Tinh Khoáng Thạch + 200.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn).

  Ví dụ: Cược 10 Tinh Luyện Thạch thì phần thưởng thắng cược sẽ là:
  10 Tinh Khoáng Thạch + 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Giới hạn: Chỉ đặt cược tối đa 2 lần/nhân vật/ngày và chỉ có thể tiếp tục đặt cược khi:
  • Thắng cược và đã nhận thưởng thắng cược thì mới có thể đặt cược tiếp.
  • Đã vượt ải chưa đến 4 lần/ngày. (Đủ 4 lần/ngày thì không thể đặt cược).

Vượt Ải Bí Bảo

 • Vượt ải thành công (qua ải đặc biệt giết 5 boss Trung Thần Thông) thì mỗi thành viên nhận được 1 Vượt Ải Bí Bảo.
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Vượt Ải Bí Bảo
  • Tính chất: Giao dịch, không ném ra, được bán ra và xếp chồng.
  • Hạn sử dụng: 30 ngày.
  • Giới hạn: Tối đa sử dụng 20 vật phẩm/ngày/nhân vật.
  • Sử dụng: Chuột phải nhận 5.000.000 EXP và phần thưởng ngẫu nhiên sau:
Vật phẩm ngẫu nhiên
2.000.000 điểm kinh nghiệm 5 Tăng Trưởng Đơn (30 ngày)
4.000.000 điểm kinh nghiệm 5 Nâng Cấp Đơn (30 ngày)
6.000.000 điểm kinh nghiệm Tinh Ngọc Nguyên Thạch
5 Tử Tinh Khoáng Thạch Thiên Linh Đơn
Tinh Luyện Thạch Bảo Rương Xích Lân Khí Giới
Tinh Tinh Khoáng Bảo Rương Xích Lân Y
Tinh Thiết Khoáng Đồ Phổ Minh Phượng Hài
5 Thuần Dưỡng Đơn (30 ngày) Đồ phổ Minh Phượng Yêu Đái

Phần thưởng đánh bại Boss Trung Thần Thông

 • Nhân vật đánh bại Trung Thần Thông (sát thương cao nhất) sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách:
Vật phẩm ngẫu nhiên
Đồ Phổ Minh Phượng Thượng Giới Tật Phong Đơn (ngoại, khóa)
Đồ Phổ Minh Phượng Hạ giới Tật Phong Đơn (nội, khóa)
Bảo Rương Xích Lân Thượng Giới Tu Chân Đơn cấp 180
Bảo Rương Xích Lân Hạ Giới Tinh Luyện Thạch
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 10 Hộ Mạch Đơn (khóa)
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù 5 Chấn Long Thạch (khóa)
Tụ Nguyên Tán (ngoại, khóa) 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Tụ Nguyên Tán (nội, khóa) 10.000.000 điểm kinh nghiệm

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.