Trăng Yêu

Trăng Yêu

Vui hát ca trong ánh trăng rằm, Trung thu 2018, Võ Lâm Miễn Phí thân gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Trăng Yêu với những tặng phẩm rất hấp dẫn và giá trị. Trải nghiệm và nhận quà nhé!

Thời gian diễn ra

 • Sau bảo trì ngày 08/09 đến 23h59 ngày 30/09/2018.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Đại Sự Lão Lão
 • Vị trí: Thất Đại Thành Thị
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Trung Thu và Bánh Trung Thu Gà Nướng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Bánh Trung Thu Gà Nướng
 • Thời gian hoạt động: 24h00 ngày 30/09/2018

Thu thập vật phẩm

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Trung Thu Gà Nướng
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Đại Sự Lão Lão hoặc sử dụng Bánh Trung Thu có tỉ lệ nhận được.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bánh Trung Thu Gà Nướng/nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/09/2018
Võ Lâm Miễn Phí
Thịt Gà
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Thịt Gà: 5 Xu
  • Giỏ Thịt Gà: 250 Xu (sử dụng nhận 50 Thịt Gà)
 • Công dụng: Ghép Bánh
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/09/2018
Võ Lâm Miễn Phí
Giỏ Thịt Gà
Võ Lâm Miễn Phí
Trứng Gà
 • Nguồn gốc: Đánh quái
  • Trường Sơn Bạch Nam: có tỉ lệ rơi Trứng Gà.
  • Mạc Cao Quật: có tỉ lệ rơi Hạt Sen
 • Công dụng: Ghép Bánh
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/09/2018.
Võ Lâm Miễn Phí
Hạt Sen
Võ Lâm Miễn Phí
Bánh Trung Thu
  • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Đại Sự Lão Lão theo công thức
   • 1 Trứng Gà + 1 Hạt Sen = 1 Bánh Trung Thu
   • 1 Bánh Trung Thu + 1 Thịt Gà= 1 Bánh Trung Thu Gà Nướng
   • Hoặc tham gia tính năng:
Tính năngVật phẩm nhận
Vượt ải cao cấp
 • Vượt ải 27: 30 Bánh Trung Thu
 • Diệt Trung Thần Thông: 50 Bánh Trung Thu
Ươm Mầm Hạnh Phúc (trồng 1 Hạt Thiên Tuế) 10 Bánh Trung Thu
Tống Kim (đạt >500 điểm) 20 Bánh Trung Thu
Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 20 Bánh Trung Thu
Nhiệm vụ Tín Sứ 30 Bánh Trung Thu
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận thưởng.
 • Lưu ý: Yêu cầu hành trang nhân vật phải còn 5 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bánh Trung Thu /nhân vật.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 30/09/2018.

Phần thưởng Bánh Trung Thu Gà Nướng hàng ngày

 • Sử dụng Bánh Trung Thu Gà Nướng đạt mốc sẽ nhận thưởng hàng ngày tại NPC Đại Sự Lão Lão.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần/ngày (qua 24h00, hệ thống reset).
Mốc sử dụngBánh Trung Thu Gà NướngPhần thưởng hàng ngày
500 - 999 5 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
1.000 - 1.999 10 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)
2.000 - 3.000 15 Năng Động Đơn (1 ngày, khóa)

Phần thưởng khi sử dụng Bánh Trung Thu Gà Nướng

Sử dụng Bánh Trung Thu Gà Nướng sẽ nhận được đồng thời:

 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên (rê chuột vào hình ảnh để xem số lượng & thông tin):
Ngẫu nhiên số lượng 1
Tu Chân Đơn
Tu Chân Đơn (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chấn Long Thạch (khóa)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
Võ Lâm Miễn Phí
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (24h00 ngày 30/09/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Văn Cương Bí Bảo (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Kim Cương (24h00 ngày 30/09/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung
Võ Lâm Miễn Phí
Chìa Khóa Đá Quý (24h00 ngày 30/09/2018)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Hộp Lễ Vật (30 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Phệ Quang (xác suất hóa giải sát thương, 14 ngày)/Phi Phong Phệ Quang (trọng kích, 14 ngày)
Văn Cương Bí Bảo
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
Võ Lâm Miễn Phí
Túi hành trang (30 ngày)
Phú Quý Cẩm Hạp
Phú Quý Cẩm Hạp (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Thiết Khoáng
Hạt Thiên Tuế
Hạt Thiên Tuế (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Tinh Tinh Khoáng
Võ Lâm Miễn Phí
30 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Miễn Phí
Bất Thoái Đơn cấp 10/11/12 (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Minh Phượng Đơn (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Bảo Rương Minh Phượng (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Chìa Khóa Vàng (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Sô Cô La Loại 5 (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
2 Tinh Ngọc
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (24h00 ngày 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Võ Lâm Miễn Phí
Huyết Chiến Lễ Bao
Võ Lâm Miễn Phí
5 Bàn Long Thạch (khóa)
Tĩnh Tâm Thảo
Tĩnh Tâm Thảo
Thiên Linh Đơn
Thiên Linh Đơn

Sử dụng Bánh Trung Thu Gà Nướng đạt mốc 1.000, 2.000 và 3.000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng (lưu ý: với mỗi mốc, nhận tối đa 1 lần/nhân vật và hành trang nhân vật còn 10 ô trống).

  • Phần thưởng cố định:
MÁY CHỦ CŨ, KIẾM MÔN QUAN, ĐÀO HOA NGUYÊN
Đạt mốc sử dụng
Bánh Trung Thu Gà Nướng
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 10.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
20.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 1000 Hộ Mạch Đơn
25.000 điểm Chân Nguyên
3.000 2.000.000.000 30.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn
MÁY CHỦ MỚI - CHIẾN ĐỊNH GIANG SƠN
Đạt mốc sử dụng
Quà Chức Nữ
EXP nhậnVật phẩm thưởng
500 500.000.000 10.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1.000 1.000.000.000 1 Mặt Nạ Cổ Truyền (21 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (Cường & Nhược 1000, 21 ngày)
1 Túi Trang Sức Tinh Xảo (14 ngày)
20.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
2.000 1.000.000.000 25.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
3.000 2.000.000.000 40.000 điểm Chân Nguyên + 1000 Hộ Mạch Đơn
1 Đằng Long Thạch hoặc 1 Đằng Long Hồn
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.
  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  2.000 Bánh Trung Thu Gà Nướng 5 Thiên Linh Đơn
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  Bách Luyện Thành Cương
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Túi Thú Cưỡi (Tiểu) (14 ngày)
  Bảo rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)
  Bảo rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội)
  Đồ phổ Đằng Long (Thượng Giới/Hạ Giới)
  Văn cương vàng cấp 6
  3.000 Bánh Trung Thu Gà Nướng Mặt nạ chiến trường Vương Giả (kỹ năng vốn có +1) (21 ngày)
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám – Hạ (21 ngày)
  Huyết Chiến Lễ Bao
  Bách Luyện Thành Cương
  Ngựa Hoàng Kim Truy Điện (21 ngày)
  Bảo rương mật tịch (máy chủ mới)
  Mật tịch kỹ năng 150 cấp 21,22 (ngẫu nhiên phái) (máy chủ mới)
  Mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 (ngẫu nhiên phái)
  Tĩnh Tâm Thảo
  Văn Cương Kháng cấp 7
  Đằng Long Hồn
  Đằng Long Thạch
  Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
  Bảo Rương Minh Phượng (Y/Vũ Khí)

Phần thưởng sử dụng Bánh Trung Thu

 • 2.500.000 kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 2 điểm Chân Nguyên
 • 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Quà Chức Nữ
Bánh Trung Thu Gà Nướng (23h59 - 30/09/2018)
Văn Cương Bí Bảo
15.000.000/10.000.000/5.000.000
Võ Lâm Miễn Phí
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao (23h59 - 30/09/2018)
Văn Cương Bí Bảo
Thuần Dưỡng Đơn (23h59 - 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Bàn Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Tăng Trưởng Đơn (23h59 - 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Thuần Thú Quyền (23h59 - 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Nâng Cấp Đơn (23h59 - 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
5 Xích Long Thạch (khóa)
Võ Lâm Miễn Phí
Hộ Mạch Đơn (23h59 - 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Xá Lợi Kim Đơn (23h59 - 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Năng Động Đơn (23h59 - 30/09/2018)
Võ Lâm Miễn Phí
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)/(trọng kích) - 14 ngày)
Võ Lâm Miễn Phí
Ngôi Sao Hạnh Phúc (23h59 - 30/09/2018)
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.