Tin nóng VLTK Miễn Phí

10/01: Cập nhật hệ thống thú nuôi Võ Lâm Miễn Phí

09-01-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Ra mắt từ ngày 04/08/2011, tính năng Thú Cưng đã tạo nên một luồng gió mới lạ, hấp dẫn cho Võ Lâm Miễn Phí. Có thể nói, Thú Cưng đã trở thành một người bạn đồng hành, bằng hữu đáng tin cậy, giúp chặng đường bôn tẩu vơi nỗi cô đơn.

Để hỗ trợ chư vị đồng đạo hành tẩu thêm thuận tiện và gia tăng sức mạnh cho Thú Cưng, Bổn Trang sẽ cập nhật mới tính năng Thú Cưng vào ngày 10/01/2013. Chi tiết như sau:

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Bà chủ tiệm vật nuôi
 • Vị trí: Dương Châu 223/193.
 • Chức năng cập nhật:
  • Hợp thể Thú Cưng.
  • Tẩy tủy Thú Cưng.
  • Đổi phẩm chất Thú Cưng.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Cẩm nang huấn luyện thú
 • Nguồn gốc: Tại NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Giá: 10 Vạn.
 • Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không xếp chồng, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng sẽ có các chức năng tương tự NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Tẩy Tủy Đơn Vật Nuôi
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các.
 • Giá: 100 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, không rớt khi PK.
 • Cách sử dụng: Dùng để tẩy tủy Thú Cưng.

Cập nhật hình ảnh Thú Cưng mới

Nhóm đẳng cấp Hình ảnh thú nuôi
61 - 70 Võ Lâm Miễn Phí
Chu Tước
Võ Lâm Miễn Phí
Huyền Vũ
71 - 80 Võ Lâm Miễn Phí
Bạch Hổ
Võ Lâm Miễn Phí
Thanh Long
81 - 90 Võ Lâm Miễn Phí
Hỏa Kỳ Lân
Võ Lâm Miễn Phí
Thiên Điểu
91 - 100 Võ Lâm Miễn Phí
Liên Hạc
Võ Lâm Miễn Phí
Liệt Diệm Sư

Cập nhật thông tin Thú Cưng & Tính năng hợp thể

 • Mở rộng giới hạn cấp độ Thú Cưng lên đến cấp 100.
 • Thú Cưng có thêm thông số về phẩm chất, thuộc tính. Các thông số này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của nhân vật.
 • Nhân vật sau khi hợp thể với Thú Cưng sẽ nhận được 50% thuộc tính từ Thú Cưng.
 • Ví dụ:
Thuộc tính Thú Cưng Thuộc tính nhân vật
Trước khi hợp thể Sau khi hợp thể
Võ Lâm Miễn Phí Võ Lâm Miễn Phí Võ Lâm Miễn Phí

Tẩy tủy Thú Cưng & Thay đổi phẩm chất

Tẩy tủy Thú Cưng
 • Khi tẩy tủy Thú Cưng sẽ ngẫu nhiên nhận được thuộc tính mới, phẩm chất Thú Cưng không bị ảnh hưởng.

 • Chi phí tẩy tủy: 01 Tẩy Tủy Đơn vật nuôi/lần.
Thay đổi phẩm chất Thú Cưng
 • Khi thay đổi phẩm chất, Thú Cưng sẽ nhận được thuộc tính thiên về một thuộc tính bất kỳ trong bảng sau:
Nhóm đẳng cấp Phẩm chất Thú Cưng Thuộc tính chính
1 - 10 Heo trắng Nội công
Hươu đốm Sinh khí
Nhím Sức mạnh
Heo rừng Thân pháp
11 - 20 Kim Miêu Sức mạnh
Dơi chúa Sinh khí
Hồng Hồ Thân pháp
Thằn lằn đỏ Nội công
21 - 30 Hắc Diệp Hầu Nội công
Trâu rừng Sinh khí
Nhện Sức mạnh
Bò cạp Thân pháp
31 - 40 Rết Thân pháp
Cóc Sức mạnh
Nhãn Kính Mãng Xà Nội công
Cá Sấu Sinh khí
41 - 50 Tuyết Quái Nội công
Thương Ưng Sinh khí
Thanh Lang Thân pháp
Kim Tiền Báo Sức mạnh
51 - 60 Hoán Hùng Sức mạnh
Đông Bắc Hổ Thân pháp
Hoa Nam Hổ Sinh khí
Voi Châu Á Nội công
61 - 70 Chu Tước Thân pháp
Huyền Vũ Sinh khí
71 - 80 Bạch Hổ Sức mạnh
Thanh Long Nội công
81 - 90 Hỏa Kỳ Lân Sức mạnh
Thiên Điểu Thân pháp
91 - 100 Liên Hạc Nội công
Liệt Diệm Sư Sinh khí

Lưu ý

 • Mỗi khi lên cấp Thú Cưng sẽ tự động cập nhật điểm hỗ trợ ngẫu nhiên cho nhân vật nhưng không thay đổi phẩm chất.
 • Khi tẩy tủy hoặc đổi phẩm chất, Thú Cưng nhận thuộc tính mới sẽ tự động cập nhật điểm hỗ trợ cho nhân vật.
 • Chi phí cho mỗi lần đổi tên, hình ảnh hay đổi phẩm chất là 05 Tinh Luyện Thạch.
 • Khi chọn đổi hình ảnh hay phẩm chất chỉ được đổi từ cấp độ Thú Cưng trở xuống. Ví dụ: Thú Cưng có cấp độ 20 chỉ được đổi hình ảnh, phẩm chất trong nhóm 1 – 10 và 11 – 20.
 • Hình ảnh và phẩm chất không liên quan với nhau, có thể lấy hình ảnh là Thanh Long nhưng phẩm chất là Bạch Hổ.
 • Phẩm chất và cấp độ Thú Cưng càng cao thuộc tính hỗ trợ càng lớn.

Zing Me

Chưởng quản kính bút