Tin nóng VLTK Miễn Phí

13/10: Cập nhật tính năng Vạn Bảo Rương & Kỳ Trân Các

12-10-2011

Sau đợt bảo trì sáng mai – 13/10/2011, Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí sẽ điều chỉnh và cập nhật một số nội dung thuộc tính năng Vạn Bảo Rương và vật phẩm tại Kỳ Trân Các. Thông tin chi tiết như sau:

  • Kỳ Trân Các: Mở lại Thất Tinh Thảo, Bách Niên Thất Tinh Thảo, Thiên Niên Thất Tinh Thảo.
  • Vạn Bảo Rương: Điều chỉnh vật phẩm thưởng khi sử dụng Vạn Bảo Rương (ngẫu nhiên).
Vật phẩm Hạn sử dụng
Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới -
Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới
Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới
Bắc Đẩu Truyền Công Thuật 30 ngày
1 Điểm danh vọng -
Ngũ Hành Ấn Cường Hóa (Cấp 7) 7 ngày
Ngũ Hành Ấn Nhược Hóa (Cấp 7)
Tử Tinh Khoáng Thạch  -
Xá Lợi Kim Đơn 30 ngày
Trường Sinh
Bột Hải
Vũ Uy
Nhược Thủy
Trấn Nhạc 30 ngày
Yên Ba
Thần Tuệ
Truy Anh
Long Đảm
Lưu Huỳnh 30 ngày
Cuồng Lan
Thúy Ngọc Băng Huyền
Hồng Anh
Ngưng Tuyết Hàn Sương
Diệu Giải Trần Duyên
Lực Phá Quân Tinh

Nay thông báo đến toàn thể nhân sĩ võ lâm.

Zing Me

Chưởng quản kính bút