Tin nóng VLTK Miễn Phí

19/04: Điều chỉnh phần thưởng từ Ngũ Sắc Kết Tinh

19-04-2012

Sự kiện Ngũ Sắc Kết Tinh đã trở thành một tính năng mới của Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí. Ngoài những phần thưởng điểm kinh nghiệm thì những vật phẩm ngẫu nhiên từ sự kiện sẽ góp phần hỗ trợ tích cực quý đồng đạo hơn nữa trên đường hành tẩu.

Bên cạnh đó, Bổn Trang sẽ tiếp tục mang đến cho quý đồng đạo võ lâm những niềm vui bất ngờ với điều chỉnh mới về điểm kinh nghiệm và vật phẩm thưởng từ sau bảo trì ngày 19/04/2012, thông tin cụ thể như sau:

Điều chỉnh phần thưởng Tứ Sắc Kết Tinh & Ngũ Sắc Kết Tinh

  • Khi đem Kết Tinh đến Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An (179/204) đổi thưởng:
    • Tứ Sắc Kết Tinh nhận được 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
    • Ngũ Sắc Kết Tinh nhận được 8.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) và 01 trong các vật phẩm ngẫu nhiên mới sau:
Vật phẩm Hạn sử dụng
Đồ Phổ Kim Ô Khôi -
Đồ Phổ Kim Ô Y
Đồ Phổ Kim Ô Hài
Đồ Phổ Kim Ô Yêu Đái
Đồ Phổ Kim Ô Hộ Uyển
Đồ Phổ Kim Ô Hạng Liên
Đồ Phổ Kim Ô Bội
Đồ Phổ Kim Ô Thượng Giới
Đồ Phổ Kim Ô Hạ Giới
Đồ Phổ Kim Ô Khí Giới
Tẩy Tủy Kinh   07 ngày
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tiểu Bát Nhã Tâm Kinh
  Đại Bát Nhã Tâm Kinh
  Túi Hành Trang
  Tử Ngọc
  Bạch Ngọc
  Phú Quý Cẩm Hạp
Bạch Câu Hoàn Đặc Biệt
  Tinh Luyện Thạch Nguyên Thạch -
  Sư Đồ Lệnh 07 ngày
  Thanh Câu Lệnh -
  Vân Lộc Lệnh
  Thương Lang Lệnh
  Huyền Viên Lệnh
Vũ Đã Hà 30 ngày
Thanh Bình Lạc
Hồi Xuân
Khô Mộc
Lưu Vân
Nê Trạch
Lôi Hỏa Kiếp
Mê Túy Thiên Hương
Điệp Vũ Phi Hoa
  Bí quyết kỹ năng cấp 120 07 ngày
  Đại Thành Bí Kíp 120
  Đại Thành Bí Kíp 90
Thuần Thú Quyển

Tăng phần thưởng đạt các mốc đổi Ngũ Sắc Kết Tinh

- Đến Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An (179/204) đổi thưởng khi Ngũ Sắc Kết Tinh đạt các mốc sử dụng:

Đạt các mốc (lần) Phần thưởng
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
Vật phẩm (ngẫu nhiên)
30 Đùi gà nướng
 30 Sườn heo ram
  30 Bò lúc lắc
 30 Cơm hấp lá sen
 30 Xôi khúc
 30 Đậu hủ chiên
 30 Bánh bèo tôm
 30 Cá lóc kho tộ
200
Vật phẩm (ngẫu nhiên) Hạn sử dụng
 Bí quyết kỹ năng cấp 120 30 ngày
 Đại Thành Bí Kíp 120
 Đại Thành Bí Kíp 90
Thuần Thú Quyển
Bảo rương tử mãng hạ giới chỉ -
Bảo rương tử mãng thượng giới chỉ
Bảo rương tử mãng khí giới
Huyền Viên Bảo Châu 30 ngày
Tử Mãng Bảo Châu
Kim Ô Bảo Châu

Hy vọng với điều chỉnh phần thưởng lần này sẽ góp thêm niềm vui mới cho quý đồng đạo trong hành trình khám phá, chinh phục chốn võ lâm.

Nay kính báo,

Zing Me

Chưởng quản kính bút

Dữ liệu đang cập nhật.