Tin nóng VLTK Miễn Phí

Công thức chế tạo trang bị Bạch Hổ

11-10-2012

Niềm khát khao sở hữu các bộ trang bị quý giá luôn cháy bỏng trong mỗi nhân sĩ khi phiêu lưu trong võ lâm. Với những vật phẩm này, con đường hành hiệp của nhân sĩ sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng vang danh thiên hạ.

Bộ trang bị Bạch Hổ với các thuộc tính hỗ trợ đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của nhân sĩ bốn phương. Và hôm nay, Bổn Trang xin thông báo công thức chế tạo trang bị Bạch Hổ bắt đầu từ sau bảo trì ngày 05/10/2012.

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thợ Rèn Thần Bí
 • Vị trí: Lâm An.
 • Chức năng: Chế tạo /giám định/ quy nguyên trang bị Bạch Hổ.
 • Chú ý:
  • 3 chức năng đều sử dụng giao diện khung để cho nguyên liệu vào.
  • Chức năng này hoạt động vĩnh viễn.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Hàng Rong
 • Vị trí: 7 Đại Thành Thị.
 • Chức năng: Đổi Thanh Câu, Vân Lộc, Thương Lang, Huyền Viên, Tử Mãng Thạch, Kim Ô Thạch.
 • Chú ý: Chức năng này hoạt động vĩnh viễn.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Kim Ô Thạch
 • Nguồn gốc: Đổi trang bị Kim Ô lấy Kim Ô Thạch tại NPC Hàng Rong.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/1 ô, không được ném ra, không rớt ra ngoài lúc PK cao, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu hợp thành trang bị Bạch Hổ.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Bạch Hổ Chi Huyết
 • Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia các tính năng và sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 50 cái/1 ô, không được ném ra, không rớt ra ngoài lúc PK cao, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu hợp thành trang bị Bạch Hổ. Khi sử dụng sẽ tăng tỷ lệ hợp thành trang bị Bạch Hổ thêm 01%.
 • Giới hạn: Trong quá trình chế tạo có thể sử dụng tối đa 40 vật phẩm để tăng tỷ lệ thành công.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Bạch Hổ Chi Hồn
 • Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia các tính năng và sự kiện.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, không thể xếp chồng, không được ném ra, không rớt ra ngoài lúc PK cao, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu hợp thành trang bị Bạch Hổ.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Đồ Phổ Bạch Hổ
(Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia các tính năng và sự kiện.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, không thể xếp chồng, không được ném ra, không rớt ra ngoài lúc PK cao, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu hợp thành trang bị Bạch Hổ.
 • Ghi chú trên vật phẩm: Nguyên liệu hợp thành trang bị Bạch Hổ.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Bảo Rương Bạch Hổ
(Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia chế tạo Bảo Rương Bạch Hổ hoặc đổi ngược lại Bảo Rương Bạch Hổ từ trang bị Bạch Hổ ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, không thể xếp chồng, không được ném ra, không rớt ra ngoài lúc PK cao, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng:
  • Khi sử dụng sẽ nhận được trang bị Bạch Hổ ngẫu nhiên.
  • Nếu kết hợp với Ngũ Linh Kiểm Định Phù tại NPC Thợ Rèn Thần Bí sẽ nhận được trang bị Bạch Hổ tùy chọn.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 500 Xu.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, không thể xếp chồng, không được ném ra, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để kết hợp với Bảo rương trang bị Bạch Hổ để nhận trang bị Bạch Hổ tùy chọn tương ứng.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 500 Xu.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, không được ném ra, không thể xếp chồng, bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Dùng để quy nguyên trang bị Bạch Hổ thành Bảo rương trang bị Bạch Hổ tương ứng.
 • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn.

Chế tạo Bảo Rương trang bị Bạch Hổ

Mang nguyên liệu đến NPC Thợ Rèn Thần Bí và chế tạo theo công thức bên dưới theo tỷ lệ thành công là 60%.

Công thức Trang bị tương ứng nhận được
888 Tử Tinh Khoáng Thạch
+
08 Tử Mãng Thạch
+
02 Kim Ô Thạch
+
01 Bạch Hổ Chi Hồn
+
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Khôi 1 Bạch Hổ Bảo Rương Khôi
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Y 1 Bạch Hổ Bảo Rương Y
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Hài 1 Bạch Hổ Bảo Rương Hài
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Yêu Đái 1 Bạch Hổ Bảo Rương Yêu Đái
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Hộ Uyển 1 Bạch Hổ Bảo Rương Hộ Uyển
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Hạng Liên 1 Bạch Hổ Bảo Rương Hạng Liên
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Bội 1 Bạch Hổ Bảo Rương Bội
1288 Tử Tinh Khoáng Thạch
+
08 Tử Mãng Thạch
+
02 Kim Ô Thạch
+
01 Bạch Hổ Chi Hồn
+
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Thượng Giới 1 Bạch Hổ Bảo Rương Thượng Giới
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Hạ Giới 1 Bạch Hổ Bảo Rương Hạ Giới
1 Đồ Phổ Bạch Hổ Vũ Khí 1 Bạch Hổ Bảo Rương Vũ Khí

 

Lưu ý

 • Chỉ có thể sử dụng tối đa 40 Bạch Hổ Chi Huyết để tăng tỷ lệ hợp thành. Mỗi cái tăng 01%.
 • Nếu quá trình hợp thành thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ mất đi.

Zing Me

Chưởng quản kính bút