Tin nóng VLTK Miễn Phí

Lưu ý đến 14 máy chủ sáp nhập vào ngày 29/03/2012

26-03-2012

Nhằm tạo điều kiện cho quý nhân sĩ gần xa có cơ hội giao lưu kết giao hảo hữu và củng cố lực lượng cho mùa giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 6 sắp tới, Bổn Trang sẽ tiến hành sáp nhập 14 máy chủ với thời gian dự kiến hoàn thành là vào sau bảo trì ngày 29/03/2012.

Đồng thời, xin thông báo đến toàn thể nhân sĩ về lịch trình chuyển server đối với 14 máy chủ này trong thời gian sắp tới, cụ thể:

 • Thời gian ngưng chuyển server: 22/03 – 29/03/2012.
 • Đăng ký chuyển server trở lại đối với 7 máy chủ mới sau khi sáp nhập: 30/03/2012.
 • Phân chia lại các cụm máy chủ: Hiệu lực từ ngày 30/03/2012.
Sáp nhập 14 máy chủ - ngày 29/03/2012
STT Tên máy chủ cũ Tên máy chủ mới
1 Bách Độc Xuyên Tâm Đằng Long
2 Huyền Viên
3 Đạt Ma Độ Giang Thăng Long
4 Thiên Địa Vô Cực
5 Lôi Động Cửu Thiên Chiến Long
6 Vượt Ải
7 Huyền Tinh Phương Long
8 Băng Tâm Tiên Tử
9 Thiên Ngoại Lưu Tinh Hoàng Long
10 Hồng Ảnh
11 Tử Mãng Bảo Long
12 Xích Lân
13 Ỷ Thiên Kim Long
14 Thiên Quang

Lưu ý sau khi sáp nhập

 • Muốn đăng nhập thì cần phải thực hiện auto update để cập nhật tên máy chủ mới.
 • Đồng thời, một số chức năng sau sẽ bị ảnh hưởng:
  • Tất cả thành thị trở về trạng thái “Vô hệ” (Tức là chưa bang nào chiếm thành).
  • Tên bang hội và tên nhân vật nếu trùng nhau sẽ có thêm ký tự @1, @2, …
  • Nếu tên bang hội có nhiều hơn 8 ký tự thì không thể vào khu vực bang hội (các bang hội có chứa ký tự @ đến NPC Sứ Giả để đổi tên, tên mới sẽ có hiệu lực sau khi bảo trì).
  • Nếu tài khoản nào có 3 nhân vật ở mỗi máy chủ đích sau khi sáp nhập sẽ chứa 6 nhân vật.
  • Nếu tổng số nhân vật ở cả 2 máy chủ nguồn lớn hơn 6 thì sau khi sáp nhập, hệ thống chỉ giữ lại 6 nhân vật, vì vậy đồng đạo cần tiến hành xóa bớt các nhân vật để đảm bảo an toàn khi sáp nhập.
  • Những tài khoản có nhiều nhân vật (từ 4 - 6 nhân vật) thì ở phía bên phải của “giao diện chọn nhân vật” sẽ có thêm dấu mũi tên nhỏ để chọn nhân vật thứ 4, 5, 6.
  • Thứ hạng của nhân vật sẽ thay đổi.
  • Có khả năng thay đổi danh sách bạn bè nếu có nhân vật bị thay đổi tên trong danh sách.
  • Sau khi sáp nhập, một số tổ đội đã đăng ký Liên Đấu sẽ bị hủy hoặc đổi tên.

Sự phân chia lại các cụm máy chủ từ ngày 30/03/2012

Các cụm máy chủ Danh sách chi tiết các máy chủ
Cụm máy chủ 1 Phá Thiên Trảm
Bạo Vũ Lê Hoa
Phong Sương Toái  Ảnh
Phi Long Tại Thiên
Ngự Long
Cụm máy chủ 2 Kim Ô
Bạch Hổ
Minh Phượng
Đằng Long
Phú Quý
Huy Hoàng
Hoàng Kim
Cụm máy chủ Bát Long Hồng Long
Ngọc Long
Thăng Long
Chiến Long
Phương Long
Hoàng Long
Bảo Long
Kim Long
Nay thông báo đến toàn thể nhân sĩ võ lâm.

Zing Me

Chưởng quản kính bút

Dữ liệu đang cập nhật.