Tin nóng VLTK Miễn Phí

Sắp khai mở server thử nghiệm kỹ năng 150 VLTK Miễn Phí

16-09-2011

V ào 06h00 ngày 19/09/2011, server thử nghiệm kỹ năng 150 dành cho Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí sẽ được khai mở để quý nhân sĩ có thể vào trải nghiệm những chiêu thức tuyệt đẹp của kỹ năng này. Ngoài ra còn có thêm hệ thống Trùng Sinh lần 1. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian khai mở server thử nghiệm06h00 ngày 19/09/2011.
 • Điều kiện tham gia: Tất cả các nhân vật đều có thể tham gia.
 • Cách thức đăng nhập: Đăng nhập đồng thời cả server thử nghiệm và server bên ngoài.
 • Vật phẩm được nhận: Đối thoại với NPC Lễ Quan.
Nhận hỗ trợ tại Lễ Quan
Thăng đẳng cấp lên 195.
Nhận chiêu thức của phái.
Nhận nguyên bộ trang bị Tử Mãng hoặc Kim Ô tương ứng với hệ phái.
Nhận Phi Phong, Ngũ Hành Ấn (tất cả các cấp độ).
Khi nhân vật tạo ra thì có 10 vạn tiền Xu và 100 ngàn Vạn lượng.
Nhận 10.000 danh vọng, 30 điểm thống soái, 100.000 điểm Tống Kim, 50 điểm uy danh.
Trùng Sinh lần 1 (bỏ qua tất cả các điều kiện cần thiết để Trùng Sinh).
Mua vật phẩm Cẩm Nang Sự Kiện ở NPC Lễ Quan giá 1 Vạn lượng.
Chuyển tên chữ đỏ cho nhân vật.

Lưu ý: Nhận chiêu thức 150 ở NPC Lễ Quan (Nhân vật ở môn phái nào thì nhận kỹ năng 150 của môn phái đó).

 • Điều kiện nhận: Nhân vật đã Trùng Sinh lần 1 và có cấp độ từ 150 trở lên.
 • Lựa chọn cấp cho kỹ năng 150: Tối đa là 25 cấp.
Môn phái Chiêu thức
Thiếu Lâm Thiếu Lâm Quyền Đại Lực Kim Cang Chưởng
Thiếu Lâm Côn Vi Đà Hiến Xử
Thiếu Lâm Đao Tam Giới Quy Thiền
Thiên Vương Thiên Vương Đao Hào Hùng Trảm
Thiên Vương Chùy Tung Hoành Bát Hoang
Thiên Vương Thương Bá Vương Tạm Kim
Ngũ Độc Ngũ Độc Chưởng Hình Tiêu Cốt Lập
Ngũ Độc Đao U Hồn Phệ Ảnh
Đường Môn Đường Môn Phi Đao Vô Ảnh Xuyên
Đường Môn Tụ Tiễn Thiết Liên Tứ Sát
Đường Môn Phi Tiêu Càn Khôn Nhất Trịch
Đường Môn Hãm Tĩnh Tích Lịch Loạn Hoàn Kích
Nga My Nga My Kiếm Kiếm Hoa Vãn Tinh
Nga My Chưởng Băng Vũ Lạc Tinh
Nga My Buff Ngọc Tuyền Tâm Kinh
Thúy Yên Thúy Yên Đao Băng Tước Việt Chi
Thúy Yên Song Đao Thủy Anh Man Tú
Cái Bang Cái Bang Bổng Bổng Huýnh Lược Địa
Cái Bang Chưởng Thời Thặng Lục Long
Thiên Nhẫn Thiên Nhẫn Thương Giang Hải Nộ Lan
Thiên Nhẫn Đao Tật Hỏa Liệu Nguyên
Võ Đang Võ Đang Khí Tạo Hóa Thái Thanh
Võ Đang Kiếm Kiếm Thùy Tinh Hà
Côn Lôn Côn Lôn Đao Cửu Thiên Cương Phong
Côn Lôn Kiếm Thiên Lôi Chấn Nhạc

  Lưu ý

  • Thất Thành Đai Chiến vẫn diễn ra mỗi ngày.

  • Khi sử dụng Cẩm Nang Sự Kiện sẽ xuất hiện tất cả các chức năng mới này của NPC Lễ Quan.

Zing Me

Chưởng quản kính bút