Tin nóng VLTK Miễn Phí

Thời gian reset nhận thưởng Xích Lân Lệnh số 7 là 18h10

15-05-2012

Thân gửi quý đồng đạo,

Hiện tại, Bổn Trang nhận được một số thắc mắc về thời gian reset nhận thưởng Xích Lân Lệnh số 7 của tính năng Phú Quý Cẩm Hạp. Nay Bổn Trang xin thông báo chi tiết về thời gian đó như sau:

  • Mốc thời gian tái (reset) nhận thưởng Xích Lân Lệnh số 7 của tính năng Phú Quý Cẩm Hạp là 18h10 hàng ngày (không phải là 24h00).

Võ Lâm Miễn Phí

Như vậy, quý đồng đạo lưu ý về mốc thời gian này để sử dụng Phiếu Dự Đoán và nhận thưởng Xích Lân Lệnh số 7 cho hợp lý và thuận tiện nhất.

Nay kính báo,

Zing Me

Chưởng quản kính bút

Dữ liệu đang cập nhật.