Tin Sự kiện VLTK Miễn Phí

Ra mắt hoạt động “Hành Hiệp Kỳ”

07-08-2010

Hành Hiệp Kỳ - hoạt động đặc biệt dành tặng cho cộng đồng nhân sĩ VLTK Miễn Phí sẽ chính thức ra mắt vào ngày 09/08/2010. Và ngay bây giờ, quý đồng đạo hãy cùng xem qua bài hướng dẫn cụ thể về cách tham gia để sở hữu vật phẩm Hành Hiệp Kỳ và những phần thưởng sẽ được nhận trong hoạt động này.

Cách sở hữu Hành Hiệp Kỳ

  • Phải thực hiện 1 trong 5 tính năng như: Dã Tẩu, Phong Lăng Độ, Vượt Ải Cao Cấp, Tín Sứ Cao Cấp và Vi Sơn Đảo.
  • Hành Hiệp Kỳ nhận được sẽ tương ứng với từng loại nhiệm vụ đã thực hiện.
  • Điểm kinh nghiệm nhận được sẽ tương ứng với từng loại Hành Hiệp Kỳ.

Tham gia tính năng

Nhiệm vụ Tham gia Phần thưởng
Dã Tẩu Hoàn thành 20 nhiệm vụ Dã Tẩu/ngày Hành Hiệp Kỳ số 1
Phong Lăng Độ Mỗi ngày trên Bến thuyền 1, 2 hoặc 3, nhân vật cập bến Phong Lăng Độ Bắc thành công. Hành Hiệp Kỳ số 2
Vượt Ải Cao Cấp Vượt qua ải 20 mỗi ngày Hành Hiệp Kỳ số 3
Tín Sứ Cao Cấp Đạt thêm được 1.000 điểm Tín Sứ trong ngày. Hành Hiệp Kỳ số 4
Vi Sơn Đảo

- Nhận và hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo/nhân vật/ngày.

- Đến NPC Tây Sơn Tiểu Nhị.

- Chọn dòng “Nhiệm vụ Vi Sơn Đảo”.

- Chọn “Nhận nhiệm vụ Vi Sơn Đảo”.

- Hoàn thành nhiệm vụ khi tiêu diệt 10 quái bất kỳ trong 3 loại quái: Phục Ba, Phá Lang, Thừa Phong.

- Quay về NPC Tây Sơn Tiểu Nhị để nhận thưởng.

Hành Hiệp Kỳ số 5

Cách đổi phần thưởng

- Mang Hành Hiệp Kỳ đến NPC Chiến Tâm Tôn Giả để đổi phần thưởng.

Loại Phần thưởng điểm kinh nghiệm
(không cộng dồn)
Hành Hiệp Kỳ số 1 1.500.000
Hành Hiệp Kỳ số 2 5.000.000
Hành Hiệp Kỳ số 3 5.000.000
Hành Hiệp Kỳ số 4 1.500.000
Hành Hiệp Kỳ số 5 5.000.000
Hành Hiệp Kỳ 1 + Hành Hiệp Kỳ 2 + Hành Hiệp Kỳ 3 + Hành Hiệp Kỳ 4 + Hành Hiệp Kỳ 5 50.000.000

Lưu ý

  • Nếu hành trang nhân vật đầy thì sẽ không nhận được Hành Hiệp Kỳ.
  • Mỗi hoạt động, nhận tối đa 1 Hành Hiệp Kỳ/ ngày.
  • Tính chất Hành Hiệp Kỳ: Không thể giao dich, bày bán, ném ra, xếp chồng và bán cửa hàng 0 lượng.
  • Hạn sử dụng Hành Hiệp Kỳ: 24 tiếng kể từ lúc nhận.
  • Mỗi nhân vật chỉ đổi tối đa 1 lần/1 cách đổi/1 ngày.

Zing Me

Chưởng quản kính bút.