Tin tính năng VLTK Miễn Phí

25/08: Tính năng mới với tên gọi Thông Thương

24-08-2011

Tính năng Thông Thương sẽ là 1 nhiệm vụ mới tại VLTK Miễn Phí, nhân vật từ cấp 120 trở lên và có 30 điểm Uy Danh là có thể tham gia tính năng này từ 25/08/2011. Phần thưởng nhận được sẽ là điểm kinh nghiệm, tiền vạn và cơ hội nhận 01 Hoàng Kim Nguyên Bảo.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thần Bí Thương Nhân

- Vị trí: 207/192 Dương Châu.

- Chức năng:

 • Tiếp nhận nhiệm vụ Thông Thương.
 • Đổi Hoàng Kim Nguyên Bảo lấy phần thưởng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thông Thương Lệnh

- Nguồn gốc: Có được sau khi nhận nhiệm vụ Thông Thương.

- Tính chất: Khóa vĩnh viễn, không thể xếp chồng.

- Thời hạn sử dụng: 24 tiếng

Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Toàn Năng Lệnh
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 10 Xu.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Gia tăng phần thưởng khi tham gia 1 số tính năng.
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

Nội dung chi tiết

Điều kiện tham gia
 • Đẳng cấp nhân vật từ 120 trở lên.
 • Có ít nhất 30 điểm Uy Danh.
Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

- Mỗi ngày nhân vật đến NPC Thần Bí Thương Nhân để nhận nhiệm vụ Thông Thương. Có 2 hình thức nhận nhiệm vụ là cá nhân và tổ đội.

 • Cá nhân phải thỏa các điều kiện sau:
  • Đủ điều kiện tham gia.
  • Chưa nhận nhiệm vụ.
  • Chưa đạt giới hạn tối đa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
 • Tổ đội thì chỉ có tổ trưởng mới có thể nhận được nhiệm vụ và phải thỏa các điều kiện sau:
  • Tổ đội có tổng số thành viên từ 05 trở xuống.
  • Tất cả thành viên phải thỏa điều kiện tham gia.
  • Tất cả thành viên chưa nhận nhiệm vụ.
  • Tất cả thành viên chưa đạt giới hạn tối đa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
Nhận nhiệm vụ thành công
 • Sau khi nhận nhiệm vụ thành công, mỗi nhân vật sẽ có 1 Thông Thương Lệnh và 1 nhiệm vụ ngẫu nhiên.
 • Trên Thông Thương Lệnh có ghi 1 con số. Con số này của mỗi nhân vật có thể không giống nhau và số càng cao khi:
  • Cấp độ của nhân vật càng cao.
  • Tổng số thành viên trong tổ đội càng nhiều.
  • Tăng 10% giá trị của số ghi trên Thông Thương Lệnh (Nghĩa là: Tăng thêm phần thưởng khi giao nhiệm vụ) khi có Thiên Vương Bang/Ngũ Độc/Thúy Yên trong tổ đội sau khi nhận nhiệm vụ.
Thực hiện nhiệm vụ Thông Thương
Tên bản đồ Tên quái Số quái cần tiêu diệt
Hắc Sa Động Lưu Phong 48
Lưu Vân 48
Lưu Quang 48
Trường Bạch Bắc Đao Trảm 48
Lạc Quang 48
Hàn Thương 48
Trường Bạch Nam Sương Đao 48
Sản Vũ 48
Lãnh Cung 48
Khỏa Lang Động Hắc Cân 48
ảnh Côn 48
Lang bổng 48
Sa mạc 3 Tật Vũ 48
Tật Phong 48
Tật Viêm 48
Phong Lăng Độ Lãnh Thương 48
Thần Tý 48
Mạc Cao Quật Sa Đạo 48
Tẩu Thạch 48
Phi Sa 48
Dược Vương động tầng 4 Xuyên Sơn 48
Kế chủy 48
Đao Khách 48
Tiến Cúc Động Đoạt mệnh Liêm 48
Báo đốm 48
Đao Khách 48
Cán Viên Động Voi Hoàng Hà 18
Đại Tượng 18
Nhãn Kính Xà 18
Tuyết Báo động tầng 8 Thích Khách 18
Quái Nhân 18
Song Phủ 18
Thêm nhiệm vụ đặc biệt
 • Địa điểm giao nhiệm vụ đặc biệt: Tại NPC Thần Bí Thương Nhân ở Dương Châu.
 • Điều kiện giao: Yêu cầu hành trang cần phải có 1 Toàn Năng Lệnh, Thông Thương Lệnh và có ít nhất 1 ô trống.
 • Phần thưởng: Chỉ có thể chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
Phần thưởng 1 Phần thưởng 2

Điểm kinh nghiệm:

 • Không cộng dồn.
 • Gấp 1.5 lần (so với cách giao nhiệm vụ thường)

Đồng thời nhận:

 • Tiền vạn: Gấp 8 lần (so với cách giao nhiệm vụ thường).
 • Có cơ hội nhận 1 Hoàng Kim Nguyên Bảo (khóa vĩnh viễn).
 • Lưu ý:
  • Sau khi nhấp chọn “Giao nhiệm vụ” sẽ có 2 cách: Giao nhiệm vụ thường (có phần thưởng như hiện tại) và Giao nhiệm vụ đặc biệt (phần thưởng mới).
  • Trong 1 lần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể chọn 1 trong 2 cách giao nhiệm vụ.
  • Phần thưởng điểm kinh nghiệm và tiền vạn phụ thuộc vào con số ghi trên Thông Thương Lệnh, số càng cao thì phần thưởng càng cao.

Thêm cách đổi điểm kinh nghiệm Tống Kim

 • Mở thêm cách chọn đổi điểm kinh nghiệm ở NPC Quân Nhu Quan (Tống/Kim):
Công thức Phần thưởng điểm kinh nghiệm
5.000 điểm tích lũy Tống Kim
+
1 Toàn Năng Lệnh
Tăng gấp 3 lần
(so với phần thưởng điểm kinh nghiệm thông thường khi đổi 5.000 điểm tích lũy Tống Kim).

Zing Me

Chưởng quản kính bút