Tin tính năng VLTK Miễn Phí

Hoạt động Sô-cô-la trở thành tính năng kể từ ngày 17/03

16-03-2012

Trước sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí đối với hoạt động Sô-cô-la trong sự kiện Ngọt Ngào Tình Yêu. Nay, Bổn Trang quyết định đưa hoạt động Sô-cô-la thành tính năng diễn ra hàng ngày kể từ ngày 17/03/2012.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Tính năng vĩnh viễn.
 • Tất cả nhân sĩ VLTK Miễn Phí.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Miễn Phí

NPC Đại Sự Lão Lão

 • Vị trí:
  • Thành Đô (390/312).
  • Dương Châu (218/187).
  • Tương Dương (191/202).
  • Đại Lý (198/200).
 • Chức năng: Nâng cấp Sô-cô-la.

Võ Lâm Miễn Phí

NPC Lễ Quan

 • Vị trí: Ở thất đại thành thị.
 • Chức năng: Đổi Cẩm Nang Sự Kiện bằng tiền vạn.

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 5

 • Nguồn gốc: Có được từ tính năng hoặc mua tại Kỳ Trân Các giá 1 Xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Không được ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng.
  • Vật phẩm có từ tính năng: Không thể giao dịch, bày bán.
  • Vật phẩm có từ Kỳ Trân Các: Có thể giao dịch, bày bán.
 • Công dụng: Nâng cấp Sô-cô-la ở NPC Đại Sư Lão Lão.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 4

 • Nguồn gốc: Có được khi nâng cấp Sô-cô-la ở Đại Sự Lão Lão hoặc khi sử dụng Sô Cô La loại 4.
 • Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
 • Giới hạn:
  • Mỗi ngày, nhân vật chỉ nhận được tối đa 500.000.000 điểm kinh nghiệm từ việc sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la.
  • Khi đạt giới hạn tối đa thì nhân vật không thể sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la trong ngày đó, qua ngày hôm sau mới có thể tiếp tục sử dụng.

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 3

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 2

Võ Lâm Miễn Phí

Sô-cô-la Loại 1

Võ Lâm Miễn Phí

Túi Tình Nhân (nhỏ)

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 52 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 50 Sô-cô-la Loại 5.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Võ Lâm Miễn Phí

Túi Tình Nhân (trung)

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 220 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 200 Sô-cô-la Loại 5.

Võ Lâm Miễn Phí

Cẩm Nang Sự Kiện

 • Nguồn gốc: Mua từ NPC Lễ Quan giá 100 vạn lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.
 • Công dụng: Chức năng sự kiện và tất cả NPC liên quan.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.
 • Lưu ý: Vật phẩm đã có sẵn.

Thu thập nguyên liệu

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
Tống Kim cao cấp Đạt từ 2.000 điểm tích lũy trở lên trong 01 trận Tống Kim 02 Sô-cô-la Loại 5
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành 01 nhiệm vụ Dã Tẩu
Nhiệm vụ Tín Sứ Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ
Vượt ải Cao Cấp Vượt qua ải 25 04 Sô-cô-la Loại 5
Nhiệm vụ sát thủ cấp 90 Người nhận đã nhận nhiệm vụ và kết thúc boss mới nhận được nguyên liệu.
Phong Lăng Độ Hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc
Ươm Mầm Hạnh Phúc Trồng cây thành công cơ hội nhận được 01 Sô-cô-la Loại 5
Phú Quý Cẩm Hạp Sử dụng Phiếu Dự Đoán

Công thức đổi thưởng

Mang nguyên liệu đến NPC Đại Sự Lão Lão và chọn cách đổi sau:

Công thức Phần thưởng
02 Sô-cô-la Loại 5
+
16 Vạn lượng
01 Sô-cô-la Loại 4
01 Sô-cô-la Loại 5
+
01 Sô-cô-la Loại 4
01 Sô-cô-la Loại 3
01 Sô-cô-la Loại 5
+
01 Sô-cô-la Loại 3
01 Sô-cô-la Loại 2
01 Sô-cô-la Loại 5
+
01 Sô-cô-la Loại 2
01 Sô-cô-la Loại 1

Lưu ý

 • Có thể nhập số lượng phần thưởng cần đổi trong 1 lần đổi nếu đủ nguyên liệu.
 • Yêu cầu: Hành trang còn ít nhất 4 ô trống.
 • Trường hợp thất bại sẽ bị mất tất cả nguyên liệu.

Phần thưởng

Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 4

Nhận đồng thời:

 • 1.500.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn).
 • Vật phẩm ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên Hạn sử dụng
Sô-cô-la Loại 3 30 ngày
Sô-cô-la Loại 2
Sô-cô-la Loại 1
12 Vạn lượng -
Sát Thủ Giản (hệ Kim) 30 ngày
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao
Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 3

Nhận đồng thời:

 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn).
 • Vật phẩm ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên Hạn sử dụng
Huyền Viên Bảo Châu 30 ngày
Bắc Đẩu Truyền Công Thuật
Bạch Câu Hoàn Đặc Biệt
Kim Ô Chi Huyết -
Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh Tầng 4 30 ngày
Tử Tinh Khoáng Thạch -
Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 2

Nhận đồng thời:

 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn).
 • Vật phẩm ngẫu nhiên sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên Hạn sử dụng
Tử Mãng Bảo Châu 30 ngày
Thất Tinh Thảo
Bạch Ngọc
Tử Ngọc
Ngũ Sắc Bảo Ngọc (Trung)
Túi hành trang
Khi sử dụng Sô-cô-la Loại 1

Sử dụng Sô-cô-la loại 1 sẽ nhận được phần thưởng đồng thời như sau:

 • Điểm kinh nghiệm: 500.000.000.
 • Và ngẫu nhiên vật phẩm thưởng:
Phần thưởng ngẫu nhiên  Hạn sử dụng
Kim Ô Bảo Châu 30 Ngày
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
2 Thuần Thú Quyển
Bí quyết kỹ năng cấp 120
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù -
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Đại Thành Bí Kíp 120 30 Ngày
Phi Phong Ngự Phong (Dịch chuyển tức thời) 7 Ngày
Phi Phong Ngự Phong (Xác suất hóa giải sát thương)
Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích)
Bảo Rương Kim Ô (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới chỉ/Hạ Giới chỉ/Khí giới) -
5 Tinh Luyện Thạch

Zing Me

Chưởng quản kính bút

Dữ liệu đang cập nhật.