Tin tính năng VLTK Miễn Phí

Ngũ Sắc Kết Tinh trở thành tính năng mới

17-04-2012

Tháng 04/2012, Ngũ Sắc Kết Tinh sẽ trở thành tính năng mới tại Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí. Tất cả những nhân vật cấp độ 125 trở lên đều có thể tham gia tính năng này.

Thời gian & đối tượng tham gia

Thời điểm diễn ra
0h00 ngày 16/04 - 24h00 ngày 30/04/2012
0h00 ngày 17/05 - 24h00 ngày 31/05/2012
0h00 ngày 16/06 - 24h00 ngày 30/06/2012
0h00 ngày 17/07 - 24h00 ngày 31/07/2012
0h00 ngày 17/08 - 24h00 ngày 31/08/2012
0h00 ngày 16/09 - 24h00 ngày 30/09/2012
0h00 ngày 17/10 - 24h00 ngày 31/10/2012
0h00 ngày 16/11 - 24h00 ngày 30/11/2012
0h00 ngày 07/12 - 24h00 ngày 21/12/2012
  • Từ cấp độ 125 trở lên tham gia bằng cách thu thập Kết Tinh Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ ghép thành Ngũ Sắc Kết Tinh, Tứ Sắc Kết Tinh và Tam Sắc Kết Tinh để nhận thưởng tại NPC Chưởng Đăng Cung Nữ (Lâm An).

NPC liên quan

NPC Giải thích

Chưởng Đăng Cung Nữ

- Vị trí: Lâm An (179/204).

- Tính năng

  • Giới thiệu hoạt động Ngũ Sắc Kết Tinh.
  • Hợp thành Kết Tinh.
  • Dùng Kết Tinh đổi phần thưởng.

Thu thập nguyên liệu

Nguyên liệu Giải thích

Kết Tinh Kim

- Tính chất:Có thể giao dịch, xếp chồng, (50/50), bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.

- Lưu ý : Kết Tinh của cửa hàng Tinh Luyện Thạch và cửa hàng điểm Vinh Dự có hiệu lực là 30 ngày thì Kết Tinh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ có hiệu lực là 24 tiếng.

- Nguồn gốc:

Kết Tinh Kim Cửa hàng Tinh Luyện Thạch giá 1 Tinh Luyện Thạch
Kết Tinh Mộc Quái thuộc tính Mộc ở Hoa Sơn rơi ra
Cửa hàng Tinh Luyện Thạch giá 1 Tinh Luyện Thạch
Kết Tinh Hỏa Quái xanh ở Mạc Cao Quật rơi ra
Cửa hàng Tinh Luyện Thạch giá 1 Tinh Luyện Thạch
Kết Tinh Thổ Bán ở cửa hàng điểm Vinh Dự, 100 điểm Vinh Dự
Cửa hàng Tinh Luyện Thạch giá 1 Tinh Luyện Thạch
Kết Tinh Thủy Thu thập được ở Đại Lý xung quanh tọa độ (179/212)
Cửa hàng Tinh Luyện Thạch giá 1 Tinh Luyện Thạch

Kết Tinh Mộc

Kết Tinh Thổ

Kết Tinh Hỏa

Kết Tinh Thủy

Ngũ Sắc Kết Tinh

- Tính chất:Có thể giao dịch, xếp chồng, (50/50), bày bán, bán cửa hàng 0 lượng.

- Nguồn gốc:

  • Ngũ Sắc Kết Tinh: Kết hợp từ 5 loại Kết Tinh (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).
  • Tứ Sắc Kết Tinh: Kết hợp từ 4 Kết Tinh bất kỳ (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).
  • Tam Sắc Kết Tinh: Kết hợp từ 3 Kết Tinh bất kỳ (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ).

- Hạn sử dụng: Có hiệu lực 7 ngày.


Tứ Sắc Kết Tinh

Tam Sắc Kết Tinh

Phần thưởng 1

- Đem Kết Tinh đến Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An (179/204) đổi thưởng.

Vật phẩm đổi Phần thưởng
Tam Sắc Kết Tinh 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Tứ Sắc Kết Tinh 4.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Ngũ Sắc Kết Tinh

8.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Và ngẫu nhiên 1 vật phẩm:

Vật phẩm Hạn sử dụng
Đồ Phổ Kim Ô Khôi -
Đồ Phổ Kim Ô Y
Đồ Phổ Kim Ô Hài
Đồ Phổ Kim Ô Yêu Đái
Đồ Phổ Kim Ô Hộ Uyển
Đồ Phổ Kim Ô Hạng Liên
Đồ Phổ Kim Ô Bội
Đồ Phổ Kim Ô Thượng Giới
Đồ Phổ Kim Ô Hạ Giới
Đồ Phổ Kim Ô Khí Giới
Tẩy Tủy Kinh   07 ngày
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tiểu Bát Nhã Tâm Kinh
  Đại Bát Nhã Tâm Kinh
  Túi Hành Trang
  Tử Ngọc
  Bạch Ngọc
  Phú Quý Cẩm Hạp
Bạch Câu Hoàn Đặc Biệt
  Tinh Luyện Thạch Nguyên Thạch -
  Sư Đồ Lệnh 07 ngày
  Thanh Câu Lệnh -
  Vân Lộc Lệnh
  Thương Lang Lệnh
  Huyền Viên Lệnh
Vũ Đã Hà 30 ngày
Thanh Bình Lạc
Hồi Xuân
Khô Mộc
Lưu Vân
Nê Trạch
Lôi Hỏa Kiếp
Mê Túy Thiên Hương
Điệp Vũ Phi Hoa
  Bí quyết kỹ năng cấp 120 07 ngày
  Đại Thành Bí Kíp 120
  Đại Thành Bí Kíp 90
Thuần Thú Quyển

Phần thưởng 2

- Đến Chưởng Đăng Cung Nữ tại Lâm An (179/204) đổi thưởng khi Ngũ Sắc Kết Tinh đạt các mốc sử dụng:

Đạt các mốc (lần) Phần thưởng
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
Vật phẩm (ngẫu nhiên)
30 Đùi gà nướng
 30 Sườn heo ram
  30 Bò lúc lắc
 30 Cơm hấp lá sen
 30 Xôi khúc
 30 Đậu hủ chiên
 30 Bánh bèo tôm
 30 Cá lóc kho tộ
200
Vật phẩm (ngẫu nhiên) Hạn sử dụng
 Bí quyết kỹ năng cấp 120 30 ngày
 Đại Thành Bí Kíp 120
 Đại Thành Bí Kíp 90
Thuần Thú Quyển
Bảo rương tử mãng hạ giới chỉ -
Bảo rương tử mãng thượng giới chỉ
Bảo rương tử mãng khí giới
Huyền Viên Bảo Châu 30 ngày
Tử Mãng Bảo Châu
Kim Ô Bảo Châu

Ghi chú

  • Ứng với mỗi mốc thưởng, nhậntối đa 1 lần/nhân sĩ.
  • Mỗi ngày, thông qua Kết Tinh Tam Sắc và Kết Tinh Tứ Sắc để nhận tối đa 40.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • Mỗi ngày, thông qua Kết Tinh Ngũ Sắc nhận tối đa 120.000.000 điểm kinh nghiệm.

Zing Me

Chưởng quản kính bút

Dữ liệu đang cập nhật.