Tin tính năng VLTK Miễn Phí

Ra mắt Toàn Năng Lệnh & điều chỉnh tính năng Thông Thương

13-12-2011

Một trong những điều chỉnh mới nhất trong tháng 12/2011 của Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí bao gồm: Ra mắt vật phẩm mới Toàn Năng Lệnh tại Kỳ Trân Các, thêm cách đổi điểm kinh nghiệm Tống Kim tại NPC Quân Nhu Quan, điều chỉnh tính năng Thông Thương như tăng phần thưởng, giảm số lượng quái tiêu diệt, thêm nhiệm vụ đặc biệt...

Vật phẩm mới tại Kỳ Trân Các

Vật phẩm Ghi chú
 Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Toàn Năng Lệnh
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.
 • Giá: 10 Xu.
 • Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Gia tăng phần thưởng khi tham gia 1 số tính năng.
 • Thời hạn sử dụng:  30 ngày.

Điều chỉnh tính năng Thông Thương

Tăng phần thưởng

Tăng giá trị của số ghi trên Thông Thương Lệnh (Nghĩa là: Tăng thêm phần thưởng khi giao nhiệm vụ) khi có Thiên Vương Bang/Ngũ Độc/Thúy Yên trong tổ đội sau khi nhận nhiệm vụ .

 • : 5%
 • Mới nhất: 10%.
Giảm số lượng quái
Nhiệm vụ Thông Thương
Tên bản đồ Tên quái Số quái cần tiêu diệt
Áp dụng mới
Hắc Sa Động Lưu Phong 99 48
Lưu Vân 99 48
Lưu Quang 99 48
Trường Bạch Bắc Đao Trảm 99 48
Lạc Quang 99 48
Hàn Thương 99 48
Trường Bạch Nam Sương Đao 99 48
Sản Vũ 99 48
Lãnh Cung 99 48
Khỏa Lang Động Hắc Cân 99 48
ảnh Côn 99 48
Lang bổng 99 48
Sa mạc 3 Tật Vũ 99 48
Tật Phong 99 48
Tật Viêm 99 48
Phong Lăng Độ Lãnh Thương 99 48
Thần Tý 99 48
Mạc Cao Quật Sa Đạo 99 48
Tẩu Thạch 99 48
Phi Sa 99 48
Dược Vương động tầng 4 Xuyên Sơn 99 48
Kế chủy 99 48
Đao Khách 99 48
Tiến Cúc Động Đoạt mệnh Liêm 99 48
Báo đốm 99 48
Đao Khách 99 48
Cán Viên Động Voi Hoàng Hà 99 18
Đại Tượng 99 18
Nhãn Kính Xà 99 18
Tuyết Báo động tầng 8 Thích Khách 99 18
Quái Nhân 99 18
Song Phủ 99 18
Thêm nhiệm vụ đặc biệt
 • Địa điểm giao nhiệm vụ đặc biệt: Tại NPC Thần Bí Thương Nhân ở Dương Châu.
 • Điều kiện giao nhiệm vụ đặc biệt: Yêu cầu hành trang cần phải có 1 Toàn Năng Lệnh, Thông Thương Lệnh và có ít nhất 1 ô trống.
 • Phần thưởng: Chỉ có thể chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
Phần thưởng 1 Phần thưởng 2

Điểm kinh nghiệm:

 • Không cộng dồn.
 • Gấp 1.5 lần (so với cách giao nhiệm vụ thường)

Đồng thời nhận:

 • Tiền vạn: Gấp 8 lần (so với cách giao nhiệm vụ thường).
 • Có cơ hội nhận 1 Hoàng Kim  Nguyên Bảo.
 • Lưu ý:
  • Sau khi nhấp chọn “Giao nhiệm vụ” sẽ có 2 cách: Giao nhiệm vụ thường (có phần thưởng như hiện tại) và Giao nhiệm vụ đặc biệt (phần thưởng mới).
  • Trong 1 lần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể chọn 1 trong 2 cách giao nhiệm vụ.

Thêm cách đổi điểm kinh nghiệm Tống Kim

 • Mở thêm cách chọn đổi điểm kinh nghiệm ở NPC Quân Nhu Quan (Tống/Kim):
Công thức Phần thưởng điểm kinh nghiệm
5.000 điểm tích lũy Tống Kim
+
1 Toàn Năng Lệnh
Tăng gấp 3 lần
(so với phần thưởng điểm kinh nghiệm thông thường khi đổi 5.000 điểm tích lũy Tống Kim).

Zing Me

Chưởng quản kính bút