Tin tính năng VLTK Miễn Phí

Tinh Luyện Thạch: Một tính năng mới & hấp dẫn

09-07-2010

Tính năng Tinh Luyện Thạch

Kỳ Trân Các không ngừng cập nhật những vật phẩm mới và thuận tiên hơn cho quý nhân sĩ của VLTK Miễn Phí trên con đường bôn tẩu. Tinh Luyện Thạch một vật phẩm rất cần thiết để có những trang bị mới và hấp dẫn sẽ được xuất hiện. Thân mời quý đồng đạo theo dõi.

Hướng dẫn tính năng Tinh Luyện Thạch

 • Đồng đạo có thể mua vật phẩm Tinh Luyện Thạch trong Kỳ Trân Các.
 • Đồng đạo có thể mang vật phẩm “Tinh Luyện Thạch Nguyên Thạch ” đến NPC Thợ rèn thần bí ở Lâm An để tinh luyện.
 • Đồng đạo chọn dòng “Ta muốn chế luyện tinh thạch”.
 • Mỗi tinh luyện thạch cần 6 giờ mới có thể chế tạo thành công.
 • Đồng đạo có thể chọn “Bắt đầu chế luyện” và nhập số lượng tinh luyện thạch muốn tinh luyện vào.
 • Đồng đạo có thể kiểm tra tình hình chế luyện thông qua chọn dòng “Tìm hiểu tình hình chế luyện”.
 • Sau 6 giờ tính từ lúc chế luyện thì có thể đến nhận 1 Tinh Luyện Thạch.
 • Có thể dùng các trang bị Hoàng Kim để đổi ra Bảo Rương Hoàng Kim tại NPC Thợ Rèn Thần Bí.
 • Khi đổi thành công sẽ nhận được Tinh Luyện Bảo Rương có chứa số tinh luyện thạch tương ứng.
 • Nhân sĩ có thể cho các Tinh Luyện Thạch vào Tinh Luyện Bảo Rương bằng thao tác nhấn chuột phải vào Tinh Luyện Bảo Rương.
 • Nhân sĩ có thể dùng Tinh Luyện Bảo Rương chứa số Tinh Luyện Thạch cần thiết để đổi các lệnh bài.
 • Có thể chọn loại lệnh bài để đổi. Những lệnh bài này dùng để đổi các loại trang bị tương ứng. Ví dụ: Thanh Câu Lệnh dùng để đổi trang bị Thanh Câu.
 • Khi đổi trang bị, nhân sĩ có thể chọn các đường đi tương ứng với các phái. Ví dụ: Nhân sĩ sau khi chọn bộ Quyền Thiếu sẽ xuất hiện 10 trang bị tương ứng với đường quyền của phái Thiếu Lâm để nhân sĩ có thể chọn.
 • Nhân sĩ đổi thành công sẽ mất 1 lệnh bài và nhận được 1 trang bị tương ứng.

Zing Me

Chưởng quản kính bút.