Tin tính năng VLTK Miễn Phí

07/07: Trở lại & tham gia quay Bách Bảo Rương

06-07-2012

Bách Bảo Rương là một trong những tính năng mới nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí. Khi tham gia quay Bách Bảo Rương với số lượng Tinh Luyện Thạch quy định, nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn sau.

Quy tắc tham gia

 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ VLTK Miễn Phí.
 • NPC liên quan: Lễ Quan - đối thoại để mở giao diện Bảo Rương.
 • Cách tham gia: Có 3 dạng quay với chi phí là số lượng Tinh Luyện Thạch khác nhau:
  • 01 Tinh Luyện Thạch (1 lần)
  • 05 Tinh Luyện Thạch (5 lần)
  • 20 Tinh Luyện Thạch (20 lần)
 • Lưu ý: Bội số Tinh Luyện Thạch sẽ quyết định bội số khi nhận phần thưởng.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chọn phí xong thì mới có thể nhấn vào nút Bắt đầu sẽ bắt đầu 1 lần quay

Phần thưởng

 • Gói phần thưởng bao gồm 22 ô, trong đó: 20 ô gồm 4 loại vật phẩm có cấp độ từ 1 đến 3: Ngũ Sắc Bảo Ngọc (tiểu), Tử Tinh Khoáng Thạch, Hoàng Kim Nguyên Bảo, Hắc Ngọc và 2 ô Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương.
 • Mỗi lần quay nhân sĩ có thể được quay từ 02 vòng trở lên: Vòng quay đầu tiên là lựa chọn ngẫu nhiên một phần thưởng trong gói phần thưởng, lúc này nhân sĩ lựa chọn nhận phần thưởng hoặc tiếp tục quay ngẫu nhiên.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Nếu vòng quay sau phần thưởng ngẫu nhiên trùng với vòng quay gần nhất thì cấp độ phần thưởng sẽ là (cấp độ phần thưởng trước + cấp độ phần thưởng hiện tại), đồng thời có cơ hội tiếp tục nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
 • Ví dụ
  • Kết quả vòng 1:Tử Tinh Khoáng Thạch cấp 1.
  • Kết quả vòng 2:Tử Tinh Khoáng Thạch cấp 1, phần thưởng cuối cùng của vòng 2 là:1 + 1 = 2 (cấp).
 • Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Nếu người chơi quay được phần thưởng cấp 6, nhân sĩ phải chọn nhận thưởng, lúc này lần quay Bách Bảo Rương sẽ kết thúc.
 • Nhân sĩ chỉ có thể nhận được Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương nếu như trong vòng quay đầu tiên ngẫu nhiên quay được. Khi đó sẽ trực tiếp trao cho nhân sĩ một Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương, không thể đổi Tinh Luyện Thạch, cũng không thể tiếp tục quay ngẫu nhiên.
 • Từ vòng quay thứ 02 trở đi, nếu quay được Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương cũng sẽ không thể nhận thưởng, lúc này lần quay Bách Bảo Rương của nhân sĩ kết thúc.
 • Khi sử dụng Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương, có thể nhận được ngẫu nhiên những phần thưởng sau:
Vật phẩm Hạn sử dụng
Tử Mãng Bảo Châu 30 ngày
Kim Ô Bảo Châu
Phi Phong Ngự Phong (dịch chuyển tức thời) 7 ngày
Phi Phong Ngự Phong (xác suất hóa giải sát thương)
Phi Phong Ngự Phong (trọng kích)
Bảo Rương Kim Ô Khôi -
Bảo Rương Kim Ô Y
Bảo Rương Kim Ô Hài
Bảo Rương Kim Ô Yêu Đái
Bảo Rương Kim Ô Hộ Uyển
Bảo Rương Kim Ô Hạng Liên
Bảo Rương Kim Ô Bội
Bảo Rương Kim Ô Thượng Giới Chỉ
Bảo Rương Kim Ô Hạ Giới Chỉ
Bảo Rương Kim Ô Khí Giới

Hệ thống Thái Trì

 • Thái Trì là một hệ thống mà mỗi lần nhân vật quay Bách Bảo Rương sẽ làm cho Thái Trì tăng số lượng chứa Tinh Luyện Thạch lên.
 • Khi nhân vật ngẫu nhiên nhận phần thưởng có đẳng cấp lớn hơn cấp 06 sẽ nhận được một phần Tinh Luyện Thạch chứa trong Thái Kim Trì (số lượng Tinh Luyện Thạch nhỏ nhất trong Thái Kim Trì phải không dưới 500 cái.

Lưu ý

 • Nhân vật trong bất kì giai đoạn nào khi lựa chọn phần thưởng hoặc Tinh Luyện Thạch đều phải kiểm tra túi vật phẩm còn chỗ trống hay không để dung nạp phần thưởng.

Zing Me

Chưởng quản kính bút