Tin tính năng VLTK Miễn Phí

Tính năng Thú Nuôi tại VLTK Miễn Phí

11-08-2011

Ngày 04/08/2011, Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí ra mắt tính năng Thú Nuôi, thông tin về việc nhận, đặt tên, nâng cấp Thú Nuôi tại NPC Bà chủ tiệm vật nuôi ở Dương Châu. Một điều đặc biệt - Thú Cưng cấp 20 sẽ là 1 trong những điều kiện cần có để tiến hành Trùng Sinh lần 1.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Bà chủ tiệm vật nuôi

- Vị trí: Ở Dương Châu 223/193.

- Chức năng: Liên quan đến tất cả Thú Cưng.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Thiên Noãn

- Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.

- Giá: 200 Xu.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày.


Cẩm nang huấn luyện thú

- Nguồn gốc: Tại NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.

- Giá: 10 Vạn.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được xếp chồng, ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng sẽ có các chức năng tương tự NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.

- Thời hạn sử dụng: 30 ngày.


Thuần Thú Quyển

- Nguồn gốc: Có được khi tham gia sự kiện hoặc tính năng.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để nâng cấp Thú cưng.

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày.


Táo

- Nguồn gốc: Có được khi tham gia tính năng Ươm Mầm Hạnh Phúc.

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Công dụng: Dùng để cho Thú cưng ăn.

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày.


Mía

Ngô

Khoai

Điều kiện nhận Thú Cưng

- Đối thoại với NPC Bà chủ tiệm vật nuôi để nhận Thú Cưng nếu thỏa đủ 2 điều kiện sau:

 • Nhân vật cấp độ từ 120 trở lên.
 • Hành trang có ít nhất 1 Thiên Noãn. Sau khi nhận Thú Cưng sẽ bị trừ 1 Thiên Noãn.

Hình dáng Thú Cưng

 • Hình dáng của Thú Cưng phụ thuộc vào từng cấp độ.
 • Tùy giai đoạn cấp độ mà chỉ có thể chọn 1 số hình dáng Thú Cưng nhất định.
Hình dáng Thú Cưng
có thể chọn
Giai đoạn cấp độ Thú Cưng
tương ứng
Heo trắng 1 - 10
Hươu đốm
Nhím
Heo rừng
Kim Miêu 11 - 20
Dơi chúa
Hồng Hồ
Thằn lằn đỏ
Hắc Diệp Hầu 21 - 30
Trâu rừng
Nhện
Bò cạp
Rết 31 - 40
Cóc
Nhãn Kính Mãng Xà
Cá Sấu
Tuyết Quái 41 - 50
Thương Ưng
Thanh Lang
Kim Tiền Báo
Gấu đỏ 51 - 60
Đông Bắc Hổ
Bạch Hổ
Voi Châu Á
 • Ví dụ: Thú Cưng có cấp độ 45 thì chỉ có thể thay đổi 1 số hình dáng như:
Tuyết Quái
Thương Ưng
Thanh Lang
Kim Tiền Báo

Tên Thú Cưng

 • Đặt tên Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi ngay sau khi nhận Thú Cưng.
 • Đổi tên Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi, chi phí đổi 5 Tinh Luyện Thạch/1 lần.
 • Tên Thú Cưng chỉ được đặt tối đa 8 ký tự.
 • Các Thú Cưng khác nhau có thể trùng tên với nhau.

Lưu ý: Nguyên tắc đặt tên Thú Cưng tương tự như nguyên tắc đặt tên nhân vật. Nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản.

Cấp độ Thú Cưng

 • Có 100 cấp độ Thú Cưng. Thú Cưng vừa nhận được sẽ có cấp độ 1.
 • Nâng cấp Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Điều kiện nâng cấp Thú Cưng: Yêu cầu thỏa các điều kiện như.
  • Điểm nâng cấp.
  • Điểm tăng trưởng.
  • Điểm thuần dưỡng Thú Cưng
  • Yêu cầu có Thuần Thú Quyển: Ở các mốc nâng cấp từ 10 lên 11, 20 lên 21, 30 lên 31, 40 lên 41, 50 lên 51, 60 lên 61, 70 lên 71, 80 lên 81, 90 lên 91 thì ngoài điều kiện về 3 chỉ số điểm thì khi nâng cấp phải tốn 1 số vật phẩm Thuần Thú Quyển và sẽ có xác suất thành công nhất định. Nếu thất bại thì vật phẩm Thuần Thú Quyển sẽ mất đi.
 • Xem chỉ số điểm nâng cấp, tăng trưởng, thuần dưỡng và điều kiện cần để nâng cấp Thú Cưng ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Sau khi nâng cấp thành công thì các chỉ số điểm vẫn được bảo toàn. Ví dụ: Có 10 điểm nâng cấp, 40 điểm tăng trưởng, 15 điểm thuần dưỡng thì đồng đạo đã đủ điều kiện nâng cấp Thú Cưng từ cấp 1 lên cấp 2.
 • Sau khi nâng cấp thành công thì Thú Cưng sẽ có cấp 2 và đồng đạo vẫn còn 10 điểm nâng cấp, 40 điểm tăng trưởng, 15 điểm thuần dưỡng.
 • Điểm nâng cấp Thú Cưng: Có được thông qua việc tham gia các tính năng.
Tính năng Điều kiện nhận Phần thưởng
Tống - Kim Đạt được 2.000 điểm tích lũy Tống Kim

1 điểm nâng cấp Thú Cưng

Lưu ý: Ứng với mỗi tính năng, nhận phần thưởng tối đa 1 lần/1 ngày/nhân vật.

Vượt Ải Vượt qua ải 25
Phong Lăng Độ Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tiêu Diệt Thủy Tặc
Bảo Tàng Viêm Đế Qua được ải 1
Boss Sát Thủ Hoàn thành 1 nhiệm vụ boss sát thủ
Tín Sứ Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tín Sứ
Dã Tẩu Hoàn thành 5 nhiệm vụ Dã Tẩu trong ngày (không cần liên tục)
Vi Sơn Đảo Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vi Sơn Đảo
 • Điểm tăng trưởng Thú Cưng: Thông qua việc cho Thú Cưng ăn trái cây ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
  • Có 4 loại trái cây: Táo, Mía, Ngô và Khoai.
  • Chỉ có thể cho ăn tối đa 16 lần/ngày.
  • Cho Thú Cưng ăn 1 loại trái cây thì nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm + 2 điểm tăng trưởng Thú Cưng.
 • Điểm thuần dưỡng Thú Cưng: Thông qua việc truyền điểm kinh nghiệm của nhân vật ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
  • Đổi 60.000.000 điểm kinh nghiệm để nhận 1 điểm thuần dưỡng Thú Cưng.
  • Thực hiện thao tác này tối đa 10 lần/ngày.

Tác dụng đặc biệt của Thú Cưng

 • Thú Cưng cấp 20 là 1 trong những điều kiện cần có để tiến hành Trùng Sinh lần 1.
 • Thú Cưng có những hỗ trợ về thuộc tính, chiêu thức và có thể tham gia những tính năng hấp dẫn liên quan đến Thú Cưng (cập nhật sau).

Lưu ý

 • Thú Cưng không thể tấn công nhân vật và cũng không thể bị nhân vật tấn công.
 • Ở những bản đồ hiện tại của game thì Thú Cưng không thể tấn công Thú Cưng.
 • Gọi hoặc thu hồi Thú Cưng lại ở NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Sở hữu tối đa 1 Thú Cưng/nhân vật. (Thú Cưng tồn tại vĩnh viễn).
 • Có thể sử dụng Cẩm nang huấn luyện thú để thực hiện các chức năng tương tự NPC Bà chủ tiệm vật nuôi.
 • Giới hạn Thú Cưng ở 1 số bản đồ như:
  • Tống Kim, Liên đấu, Thất Thành Đại Chiến v.v…
  • Trong những bản đồ này, không được sử dụng Cẩm nang huấn luyện thú.
  • Phải thu Thú Cưng lại thì mới có thể tham gia những tính năng này.

Zing Me

Chưởng quản kính bút