29/06: Bảo trì sáp nhập máy chủ từ 04h00 - 10h00

Nhân sĩ giang hồ thân mến!

Cuối tháng 06/2017, Võ Lâm Miễn Phí chính thức sáp nhập 8 máy chủ có tên như dưới đây. Điều đặc biệt là sau quá trình sáp nhập sẽ có trận Công thành định giang sơn vào ngày 07/07/2017 để biết ai có toàn quyền đặt tên lại cho máy chủ liên thông. Quý nhân sĩ lưu ý các nội dung chính như sau:

 • Thời gian sáp nhập: Dự kiến từ 04h00 - 10h00 ngày 29/06/2017. Bảo trì toàn bộ máy chủ, bao gồm cả những máy chủ không nằm trong danh sách sát nhập.
 • Khuyến cáo: Nhân sĩ nên thoát khỏi game trước thời gian bảo trì 10 phút và không nên tiến hành mua bán/giao dịch/sử dụng các vật phẩm có giá trị trong thời gian bảo trì.

Danh sách máy chủ sáp nhập

Máy chủ sáp nhậpMáy chủ sau sáp nhậpChuyển serverThời gian sáp nhập
Võ Lâm Miễn Phí 1Liên thông 104h00 - 10h00 ngày 29/06/2017
Võ Lâm Miễn Phí 9
Võ Lâm Miễn Phí 2Liên thông 2
Võ Lâm Miễn Phí 4
Võ Lâm Miễn Phí 3Liên thông 3
Võ Lâm Miễn Phí 14
Võ Lâm Miễn Phí 15Liên thông 4Không
Võ Lâm Miễn Phí 16

Lưu ý TRƯỚC khi sáp nhập

 • Thời gian tiến hành sáp nhập: 04h00 – 10h00 ngày 29/06/2017.
 • Trong thời gian thực hiện sáp nhập, các máy chủ liên quan sẽ được bảo trì và không thể đăng nhập.
 • Nhân sĩ nên thoát game trước thời gian bảo trì 15 phút để tránh những sự cố mất mát ngoài ý muốn. Quá trình sáp nhập máy chủ có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.
 • Đồng đạo nên tiến hành nhận thưởng xếp hạng Tống Kim trước khi sáp nhập, sau khi sáp nhập phần thưởng chưa nhận sẽ mất đi.

Lưu ý SAU khi sáp nhập

 • Một số máy chủ đã được đổi tên mới, đồng đạo có thể xem lại thông tin tại đây.
 • Cần chạy autoupdate cập nhật tên máy chủ mới để có thể đăng nhập.
 • Đồng thời, một số chức năng sau sẽ bị ảnh hưởng:
  • Tất cả thành thị trở về trạng thái “Vô hệ” (chưa có bang hội chiếm thành).
  • Tên bang hội và tên nhân vật nếu trùng nhau sẽ có thêm ký tự @1, @2, …
  • Nếu tên bang hội có nhiều hơn 8 ký tự thì không thể vào khu vực bang hội (các bang hội có chứa ký tự @ đến NPC Sứ Giả để đổi tên, tên mới sẽ có hiệu lực sau khi bảo trì).
  • Nếu tài khoản nào có 3 nhân vật ở mỗi máy chủ đích sau khi sáp nhập sẽ chứa 6 nhân vật.
  • Nếu tổng số nhân vật ở cả 2 máy chủ nguồn lớn hơn 6 thì sau khi sáp nhập, hệ thống chỉ giữ lại 6 nhân vật, vì vậy đồng đạo cần tiến hành xóa bớt các nhân vật để đảm bảo an toàn khi sáp nhập. Hệ thống sẽ tự ưu tiên xóa các nhân vật có đẳng cấp thấp nhất.
  • Những tài khoản có nhiều nhân vật (từ 4 - 6 nhân vật) thì ở bên phải “giao diện chọn nhân vật” sẽ có thêm dấu mũi tên nhỏ để chọn nhân vật thứ 4, 5, 6.
  • Thứ hạng của nhân vật sẽ thay đổi.
  • Có khả năng thay đổi danh sách hảo hữu nếu có nhân vật bị thay đổi tên.

Công thành định giang sơn

 • Thời gian diễn ra:Trận công thành ngày 07/07/2017.
 • Đối tượng tham gia: Các máy chủ Liên thông.
 • Nội dung: Bang hội có điểm chiếm thành cao nhất ngày 07/07/2017 sẽ được quyền đặt lại tên máy chủ Liên thông.
ThànhĐiểm nhận được
Biện Kinh3 điểm
Lâm An3 điểm
Phượng Tường2 điểm
Dương Châu2 điểm
Tương Dương2 điểm
Thành Đô1 điểm
Đại Lý1 điểm
 • Nếu 2 Bang hội có tổng điểm bằng nhau sẽ xét theo danh sách thứ tự ưu tiên như trên.
 • Ví dụ: Bang hội A được tổng điểm chiếm thành là 6 điểm (chiếm Phượng Tường, Biện Kinh, Đại Lý), Bang hội B được tổng điểm chiếm thành là 6 điểm (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Biện Kinh.
 • Phần thưởng: Bang chủ đại diện của Bang hội có điểm chiến thành cao nhất sẽ có quyền chọn tên cụm máy chủ theo một trong các địa danh trên Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc. Danh sách như sau:
Địa danh luyện công
Trường Bạch Sơn
Lâm Du Quan
Dược Vương Cốc
Hoàng Hà
Lăng Tần Thủy Hoàng
Thục Cương Sơn
Phục Ngưu Sơn
Kiếm Các Thục Đạo
Thanh Thành Sơn
Trường Giang
Điểm Thương Sơn
Vũ Lăng Sơn
Miêu Lĩnh
La Tiêu Sơn
Vũ Di sơn
Nhạn Đãng Sơn
 • Thứ tự ưu tiến lựa chọn tên của các máy chủ như sau:
  • Máy chủ có bang hội chiếm được nhiều điểm nhất sẽ được ưu tiên chọn trước. (Ví dụ: Máy chủ A có bang hội A1 chiếm được nhiều điểm nhất là 10 điểm, máy chủ B có bang hội B1 chiếm được nhiều điểm nhất là 9 điểm, vậy bang hội A1 sẽ có quyền ưu tiên chọn tên trước cho máy chủ A).
  • Nếu các máy chủ có bang hội có số điểm chiếm thành ngang nhau thì sẽ ưu tiên theo thứ tự Liên Thông 1 > 2 > 3 > 4.
 • Ngoài ra, Bang hội chiếm được điểm cao nhất ở mỗi máy chủ còn nhận được phần thưởng vật phẩm hấp dẫn sau. Phần thưởng sẽ được trao cho Bang chủ của Bang hội thông qua GM.
Vật phẩmSố lượng
Bách Luyện Thành Cương10
Văn Cương Bí Bảo20
Chìa Khóa Kim Cương20
Huyết Chiến Lễ Bao20

Thân chúc quý nhân sĩ sẽ kết giao thêm nhiều bằng hữu và gặp gỡ nhiều cơ duyên tại miền đất mới.

Nay kính báo.

Top