Mở đợt chuyển server 2 chiều chuẩn bị THĐNB 14

Để đáp ứng nhu cầu giao thương cũng như chuẩn bị cho giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 14 sắp tới của quý nhân sĩ hiện đang cư ngụ tại các máy chủ cũ và Kiếm Môn Quan, Đào Hoa Nguyên. Nay Võ Lâm Miễn Phí sẽ mở đợt chuyển hai chiều duy nhất trong tháng 10/2018 như sau:

 • Thời gian mở đăng ký: 10h00 ngày 05/10 đến 24h00 ngày 09/10/2018
 • Điều kiện:
  • Nhân vật cấp 170 Trùng Sinh 5 trở lên tại máy chủ Kiếm Môn Quan (Trường Bạch Sơn) được chuyển đến các máy chủ cũ (Lâm Du Quan, Hoàng Hà, Miêu Lĩnh, Trường Giang).
  • Nhân vật cấp 170 Trùng Sinh 5 trở xuống tại các máy chủ cũ được chuyển đến Kiếm Môn Quan (Trường Bạch Sơn).
  • Nhân vật cấp 170 Trùng Sinh 5 trở lên tại máy chủ Đào Hoa Nguyên được chuyển đến các máy chủ (Lâm Du Quan, Hoàng Hà, Miêu Lĩnh, Trường Giang, Kiếm Môn Quan).
  • Nhân vật cấp 170 Trùng Sinh 5 trở xuống tại các máy chủ cũ được chuyển đến Đào Hoa Nguyên.
 • Thời gian chuyển: Sau bảo trì ngày 11/10/2018
 • Để đăng ký chuyển server: Hãy NHẤN VÀO ĐÂY
 • Lưu ý: Các nhân sĩ phải đủ điều kiện mới được chuyển ra hoặc chuyển vào, các nhân sĩ không đủ điều kiện cho dù đăng kí thành công nhưng khi chuyển sẽ bị báo thất bại.

Võ Lâm Miễn Phí

Top