Mở rộng sự kiện lên 6.000 Bánh Kem Tình Yêu

Sau bảo trì ngày 20/02/2020, sự kiện Ngày Tình Yêu sẽ nâng giới hạn sử dụng Bánh Kem Tình Yêu lên 6.000 vật phẩm cho đến ngày kết thúc sự kiện 04/03/2020. Nay thông báo, thân chúc quý nhân sĩ thêm niềm vui mới với hoạt động đặc biệt này.

Sử dụng Bánh Kem Tình Yêu đạt mốc 4000 và 6000

Đến NPC Đại Sự Lão Lão sẽ nhận đồng thời phần thưởng.

  • Phần thưởng cố định:
Đạt mốc dùng
Bánh Kem Tình Yêu
EXP nhậnVật phẩm thưởng
4.0001.000.000.000150.000 điểm Chân nguyên
+ 200 Đại Hộ Mạch Đơn
Đằng Long Thạch
Đằng Long Hồn
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên dưới
6.0002.000.000.000200.000 điểm Chân nguyên
+ 400 Đại Hộ Mạch Đơn
Tinh Sương Thạch hoặc Tinh Sương Hồn
1 vật phẩm thưởng ngẫu nhiên dưới
 • Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên chung.

  Đạt mốcPhần thưởng ngẫu nhiên
  4.000 Bánh Kem Tình YêuTúi Thú Hoàng Kim (14 ngày)
  30 Thiên Linh Đơn
  2 Tinh Sương Lệnh
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  2 Bách Luyện Thành Cương
  Thương Long Văn Cương - Đính/Ất/Giáp/Bính (cấp 6)
  Kim Long Văn Cương - Giáp/Ất (cấp 6)
  Bàn Long Văn Cương - Bính/Ất/Giáp (cấp 6)
  2 Đồ phổ Tinh Sương (Khôi/Hạng Liên)
  3 Đồ phổ Tinh Sương (Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
  Bảo rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ Khí)
  6.000 Bánh Kem Tình YêuNgựa Hoàng Kim Truy Điện (30 ngày)
  Sư Tử Hoàng Kim (30 ngày)
  Lạc Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Dương Đà Hoàng Kim (30 ngày)
  Hươu Đốm Hoàng Kim (30 ngày)
  Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả (30 ngày)
  Tân Nhậm Hành Giám - Hạ (30 ngày)
  2 Huyết Chiến Lễ Bao
  2 Bách Luyện Thành Cương
  Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23/24
  Kim Long Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Mạc Thủy Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Xích Hỏa Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Lạc Lôi Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Thanh Mộc Văn Cương - Ất [Cấp 7]
  Hộp Chân Nguyên Đại
  Thương Long Văn Cương - Ất/Đinh [Cấp 7]
  Bàn Long Văn Cương - Ất/Giáp/Bính [Cấp 7]
  Bảo rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
  Đồ Phổ Tinh Sương (Y/Vũ Khí)
 • Phần thưởng tùy chọn:

  MốcPhần thưởng Hạn sử dụngGhi chú
  6.000Kinh Lôi21 ngàychọn 1 trong 4
  Tân Nhậm Hành Giám - Trung21 ngày
  Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả21 ngày
  50 Uẩn Linh Yếu Quyết29/02/2020
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Top