Trang bị hoàng kim môn phái Thiếu Lâm

Là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, võ công Thiếu Lâm cực cao, nếu luyện đến nơi đến chốn cũng có thể ra ngoài khai môn lập phái. Nhưng Thiếu Lâm phật môn coi nhẹ hồng trần, tứ đại giai không nên không tranh chấp. Trang bị của Thiếu Lâm chẳng qua cũng chỉ có cái tên, lai lịch không rõ ràng, chủ yếu chỉ là người sử dụng các thứ trang bị đó là ai.

Trang bị Mộng Long

Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão

Vốn là chiếc mão thái tử Tất Đạt Đa của tiền thân Phật Tổ, qua nhiều năm lưu lạc đã đến Trung Quốc rơi vào tay ma giáo, tăng chúng Thiếu Lâm đã dốc toàn lực, công tư hợp nhất, vừa tiêu diệt Ma giáo, vừa giành lại pháp bảo, nghe nói đã lấy lại được và giao cho Huyền Giác đại sư cất giữ.

Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa

Làm từ nhiều loại vải khác nhau, do các tăng chúng Thiếu Lâm ngày đêm cùng làm để hóa lên vào ngày Phật đản, nhưng trong ngày Phật đản, lúc hóa chiếc áo thì nó không cháy mà chỉ bốc lửa hừng hực. Phương trượng cho đó là điềm lành, bèn cất lấy ở Đạt Ma Đường.

Mộng Long Huyền Ti Phát Đái

Do các nhà sư Thiếu Lâm có công hộ giá Đường triều nên được tặng thưởng nhiều bảo vật. Các nhà sư Thiếu Lâm chuyên tâm tu tập nên không muốn nhận thưởng, nhưng triều đình ép mãi, họ mới nhận một sợi dây lưng có tác dụng đao thương bất nhập, vốn là bảo vật hộ thân của hoàng đế.

Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội

Là một miếng ngọc bội pháp bảo của Nhiên Đăng Cổ Phật, vị Phật duy nhất đã từng theo Đạo giáo nên Phật Đạo hòa hợp, pháp bảo của ngài được truyền cho đệ tử, vị đệ tử này lại hạ thế hoằng dương phật pháp, khi viên tịch đem pháp bảo truyền lại cho đệ tử Thiếu Lâm.

Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài

Vốn là của Đạt Ma tổ sư, khi người viên tịch, lúc chôn cất người ta chỉ thấy duy nhất một chiếc hài cỏ của người trong quan tài. Tăng chúng Thiếu Lâm bèn tháo chiếc giày cỏ này ra, làm thành một đôi giày mới.

Lấy Tứ Đại Giai Không làm ý tưởng chủ đạo cho bộ trang bị này, tăng nhân Thiếu Lâm khi nhận được món trang bị Tứ Không thường là những tăng nhân xuất chúng, coi trọng nhân sinh, khinh thường sinh mạng mình, quyết xả thân vì chúng sinh.