Phần Thưởng


Tham gia luyện cấp sách Mật Đồ Thần Bí đến các mốc nhất định sẽ nhận được nhiều phần thưởng vật phẩm quý giá. Phần thưởng chi tiết xem tại bảng dưới:

Phần thưởng sách Mật Đồ Thần Bí

Cấp sáchPhần thưởng
25 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
3100 Triệu Kinh Nghiệm
42.000 Chân Nguyên
520 Điểm Huyền Nguyên
71 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
82 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
1010 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
13200 Triệu Kinh Nghiệm
154.000 Chân Nguyên
1730 Điểm Huyền Nguyên
201 Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả (khóa, 7 ngày)
2215 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
25300 Triệu Kinh Nghiệm
276.000 Chân Nguyên
304 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
321 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Hạ (khóa, 7 ngày)
352 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
3720 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
4040 Điểm Huyền Nguyên
4225 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
45400 Triệu Kinh Nghiệm
478.000 Chân Nguyên
5050 Điểm Huyền Nguyên
523 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
556 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
5730 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
60500 Triệu Kinh Nghiệm
6210.000 Chân Nguyên
6560 Điểm Huyền Nguyên
671 Sư Tử Hoàng Kim (khóa, 7 ngày)
7035 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
72700 Triệu Kinh Nghiệm
7512.000 Chân Nguyên
778 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
801 Xuyên Y (bỏ qua kháng tất cả 16%, khóa, 7 ngày)
824 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
8540 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
8770 Điểm Huyền Nguyên
9045 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
92900 Triệu Kinh Nghiệm
9514.000 Chân Nguyên
9780 Điểm Huyền Nguyên
995 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
10010 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
10150 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1031.1 Tỷ Kinh Nghiệm
10516.000 Chân Nguyên
10790 Điểm Huyền Nguyên
10930.000 Chân Nguyên
11155 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1131.3 Tỷ Kinh Nghiệm
11518.000 Chân Nguyên
11712 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
1191 Mặt Nạ Chiến Trường Bá Giả (khóa, 7 ngày)
1216 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
12360 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
125100 Điểm Huyền Nguyên
12765 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1293 Tỷ Kinh Nghiệm
13120.000 Chân Nguyên
133110 Điểm Huyền Nguyên
1357 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
13714 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
13970 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1416 Tỷ Kinh Nghiệm
14322.000 Chân Nguyên
145120 Điểm Huyền Nguyên
1471 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Trung (khóa, 7 ngày)
14975 Đại Hộ Mạch Đơn (khóa)
1519 Tỷ Kinh Nghiệm
15324.000 Chân Nguyên
15516 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
1571 Ngự Phong (khóa, 7 ngày)
1598 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
16118 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
163130 Điểm Huyền Nguyên
16512 Tỷ Kinh Nghiệm
16726.000 Chân Nguyên
169140 Điểm Huyền Nguyên
1719 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
17320 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
17515 Tỷ Kinh Nghiệm
17728.000 Chân Nguyên
179150 Điểm Huyền Nguyên
1811 Xuyên Y (bỏ qua kháng tất cả 18%, khóa, 7 ngày)
18330.000 Chân Nguyên
18522 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
18740.000 Chân Nguyên
18910 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
19024 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
191160 Điểm Huyền Nguyên
19211 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
19326 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
19412 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
1951 Mặt Nạ Chiến Trường Thánh Giả (khóa, 7 ngày)
19615 Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trạng Cao Cấp (khóa, 7 ngày)
1971 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (khóa, 7 ngày)
19830 Uẩn Linh Yếu Quyết (khóa, 30 ngày)
1991 Thiết Huyết Chiến Lang (khóa, 7 ngày)
2001 Xuyên Y (bỏ qua kháng tất cả 20%, khóa, 7 ngày)

Phần thưởng Vòng Quay Kiếm Hiệp

  • Lượt quay số Vòng quay kiếm hiệp nhận từ việc tăng cấp sách Mật Đồ Thần Bí tới cấp nhất định, chia sẻ Facebook hoặc Mời bạn. Chi tiết xem tại mục Thể Lệ.
  • Tham gia quay số tại Vòng Quay Kiếm Hiệp sẽ nhận được quà tặng ngẫu nhiên, mỗi loại quà sẽ tương ứng với phần thưởng như bảng dưới.
  • Lưu ý: Sau khi quay số nhận thưởng thành công trên trang sự kiện, nhân vật đăng nhập vào game nhận thưởng tại dòng chọn trong vật phẩm Mật Đồ Thần Bí.
QuàPhần thưởng
Quà Thanh Long5.000.000.000 kinh nghiệm
Quà Càn Khôn5 Bách Luyện Thành Cương (30 ngày)
Quà Thiên Địa1 Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (khóa, 30 ngày)
Quà Huyền Vũ1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (khóa, 30 ngày)
Quà Chu Tước20.000 Chân Nguyên
Quà Bạch Hổ1 Nhậm Tiêu Dao cấp 1 (khóa, 30 ngày)

Phần thưởng Hoa Hồng

  • Hoa Hồng là vật phẩm đặc biệt quý giá, sẽ sử dụng trong các hoạt động tiếp theo của chuỗi sự kiện 15 năm kỷ niệm Kiếm Hiệp Tình Duyên (chi tiết thông báo sau).
  • Hoa Hồng nhận được thêm tại các cấp sách Mật Đồ Thần Bí như bên dưới.
70747882
86909498
102106110114
118122126130
134138142150
  • Mỗi cấp sẽ nhận được 5 Hoa Hồng.